Radio Kraków

Nowa Energia


RSS Spotify Google Podcast

"Nowa Energia" - odnawialne źródła energii wykorzystują naturalne zasoby Ziemi, nie wyczerpują się i są w stanie szybko się zregenerować. Wiatr, promienie słoneczne, pływy morskie, czy ciepło Ziemi (energia termalna) muszą uzupełniać nasze zasoby energetyczne. Odnawialne źródła energii (OZE), to przyszłość energetyki i nadzieja na ograniczenie zmiany klimatycznej. To również motor rozwoju i innowacji. Od poniedziałku do piątku o godz. 12.50 w Radiu Kraków.

Podcasty

Wodór paliwem przyszłości

Celem tworzenia dolin wodorowych, którym jest integracja sektorów, znalezienie partnerów biznesowych i optymalizacja procesów i kosztów. Pozwolą one na stworzenie i połączenie produkcji, transportu, magazynowania i końcowego zastosowania wodoru w różnych sektorach gospodarki. Powodzenie tego projektu zależy od współpracy uczelni, administracji i przemysłu.

Gaz w mixie energetycznym

Inwestorzy traktują rynek gazu i ropy naftowej jak rynki schyłkowe, w które już nie warto inwestować. Podczas gdy inwestycje w odnawialne źródła energii od 2010 roku wzrosły o ponad 250 proc, inwestycje w wydobycie gazu ziemnego i ropy na świecie zmalały o 50 proc. Piotr Arak, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego, uważa, że Polska będzie miała w nadchodzącej dekadzie dosyć duży problem z tworzeniem takiego miksu energetycznego, który będzie z jednej strony zapewniał bezpieczeństwo, z drugiej strony będzie gwarantował niską cenę dla konsumenta.

Inauguracja Zachodniopomorskiej Doliny Wodorowej

Zgodnie z Polską Strategią Wodorową, przyjętą przez rząd rok temu, w Zachodniopomorskiem powstanie Dolina Wodorowa - w tej sprawie został podpisany list intencyjny. Wodór jest nazywany paliwem przyszłości. Energia produkowana z tego pierwiastka należy do jednej z najczystszych metod produkcji energii a jednocześnie nie ma limitu. Europa odchodzi od węgla, gaz jest traktowany jako paliwo przejściowe, a to właśnie wodór ma być jednym z kluczowych elementów transformacji energetycznej. W województwie zachodniopomorskim funkcjonują przedsiębiorstwa przemysłowe, w których wodór jest tzw. odpadem i który również mógłby być wykorzystywany w dobrym celu. Mówi Ireneusz Zyska pełnomocnik rządu ds oze. Obecnie na świecie jest 36 dolin wodorowych, z czego 20 w Europie. Zgodnie z „Polską Strategią Wodorową do 2030 roku”, która została przyjęta przez Rząd w listopadzie 2021 roku, także w Polsce powstają doliny wodorowe. Ma ich być co najmniej 5, ale nie więcej niż 7. Polskie doliny wodorowe mają być elementem Europejskiego Ekosystemu Wodorowego.

Bilansowanie oze w sieci

Barierą w rozwoju OZE jest utrudnione przesyłanie energii z powodu przeciążenia sieci. Przewidywanie produkcji pomoże lepiej nią zarządzać. Jakub Wójcik Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie zdobył prestiżowy grant na prowadzenie badań, które mogą przyczynić się do transformacji energetycznej Polski, w ramach programu Science ONDE Flow Innovation Academy.

Bałtycki wiatr może dać więcej prądu

W raporcie Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej „Potencjał Morskiej Energetyki Wiatrowej w Polsce” czytamy, że w ramach dwóch pierwszych faz rozwoju offshore, powstać może 15,3 GW mocy w tym źródle energii. Może to dać łącznie 60,6 TWh. To nowe dane, ponieważ krajowa strategia energetyczna (Polityka Energetyczna Polski) do 2040 r. zakładała powstanie 11 GW.

Czy zabraknie nam gazu?

Czy mimo napiętej sytuacji geopolitycznej stosunkowo niskoemisyjny gaz, który miał być paliwem przejściowym na drodze do zielonej energii, można nadal traktować jako stabilny surowiec energetyczny? M.in na to pytanie próbowali odpowiedzieć uczestnicy debaty „Przyszłość konwencjonalnych źródeł energii” w PAP. „Wojna zredukowała import rurociągowy, pogłębiając niedobór. Dlatego potrzebne są inwestycje zwiększające podaż gazu i redukujące zapotrzebowanie, które doprowadzą do nadwyżki podaży gazu i rezerw mocy w energetyce gazowej” mówił dr Adam Czyżewski, główny ekonomista PKN Orlen

Wodór w polityce klimatycznej

W Europie wodór przestaje być jedynie narzędziem dekarbonizacji, a staje się jedną z głównych dźwigni dywersyfikacji i derusyfikacji europejskiego przemysłu. Wybuch wojny w Ukrainie spowodował, że Unia jeszcze mocnej stawia na rozwój technologii wodorowych. To jednak wymusza spore inwestycje. Opracowana w zeszłym roku Polska Strategia Wodorowa wymaga więc aktualizacji . „W ostatnich latach wodór awansował w strategiach energetycznych właściwie wszystkich krajów świata. Wynikało to ze świadomości nieuchronności zmian klimatycznych” – powiedział w trakcie debaty w PAP Grzegorz Tchorek, zastępca dyrektora Instytutu Energetyki.

Po co nam regulator rynku energii

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki i prezesi pięciu największych operatorów systemów dystrybucyjnych podpisali w Kartę Efektywnej Transformacji Sieci Dystrybucyjnych Polskiej Energetyki. Porozumienie określa warunki dostosowania sieci dystrybucyjnych do nowej architektury rynku opartej w coraz większym stopniu o źródła rozproszone, z bardzo dużym udziałem OZE” - powiedział prezes URE Rafał Gawin. Mierzymy się z kryzysem podaży, ale i wysokimi cenami energii. One wpływają na gospodarkę. Wojna w Ukrainie zrewidowała obecnie funkcjonujący model rynku, który nie brał pod uwagę bezpieczeństwa w swych założeniach. Priorytety znowu muszą ulec zmianie.

„Transformacja energetyczna dla przyszłości Polski”

23 września po raz pierwszy w historii Polskie Sieci Elektroenergetyczne ogłosiły okres zagrożenia na rynku mocy. To skutek zbyt niskiej rezerwy w naszym systemie energetycznym. Tym razem na szczęście nie doszło do blackoutu, jednak przyszłość jest niepewna. Jeśli nie odblokujemy rozwoju OZE, zwłaszcza energetyki wiatrowej na lądzie oraz nie zaczniemy działać na rzecz efektywnego magazynowania energii, takie sytuacje mogą się powtarzać. Wykorzystanie OZE pozwoli nam również uniezaleznić się od kapryśnych dostawców i nieprzewidywalnego wzrostu cen - powiedział Janusz Gajowiecki podczas debaty „Transformacja energetyczna dla przyszłości Polski” w PAP.

Rola gazu w transformacji energetycznej

  • Ewa Szkurłat
  • access_time 00:04:06
  • calendar_today Poniedziałek, 2022.11.14
Wojna w Ukrainie pokazała, jak ważna w kontekście bezpieczeństwa energetycznego jest dywersyfikacja dostaw i źródeł energii. Jaką rolę odegra gaz w zmieniających się warunkach transformacji energetycznej? Polityka klimatyczna Unii Europejskiej sprawiła, że w zasadzie mamy do czynienia z dwoma rynkami energii - powiedział podczas konferencji w PAP dr dr Adam Czyżewski, główny ekonomista PKN ORLEN

NFOŚIGW wspiera oszczędzanie energii

Każdy program NFOŚiGW to kupowanie dobrej przyszłości klimatycznej, która trwa dłużej niż sam program. Dlatego należy tworzyć zachęty, aby programy były atrakcyjne dla użytkowników - powiedział Sławomir Mazurek z NFOŚIGW  podczas kongresu ESG Polska Moc Biznesu. To interaktywne wydarzenie skierowane do przedstawicieli kadry kierowniczej, przedsiębiorców i inwestorów z całej Polski. Jak utrzymać ciągłość dobrych nawyków?

Systemowe oszczędzanie energii

Jeśli przykręcimy kaloryfery o dwa stopnie, w skali kontynentu oszczędzimy 20 mld metrów sześciennych gazu. Najtańsza energia to ta zaoszczędzona i tu powinniśmy szukać rozwiązań na przetrwanie kryzysu. Marnowaliśmy wiele energii i obecnie niewielkim wysiłkiem jesteśmy w stanie te koszty minimalizować.

Brak ujednoliconego systemu opłat za ładowanie elektryków

Według prognoz ekspertów liczba ogólnodostępnych punktów ładowania w Europie powiększy się z 334 tys. w 2021 r. do ponad 1,5 mln w roku 2025. Jednocześnie wzrośnie liczba operatorów infrastruktury, których obecnie jest już ponad 300. Z perspektywy kierowców możliwość swobodnego podróżowania samochodami elektrycznymi po Europie wiąże się z koniecznością posiadania dziesiątek kart i aplikacji mobilnych zapewniających dostęp do ładowarek. Czy to zróżnicowanie form płatnosci za ładowanie elektryków może zahamować rozwój elektromobilności? Mówi Maciej Gis z PSPA.

Atom zapewni bezpieczeństwo energetyczne

  • Ewa Szkurłat
  • access_time 00:04:51
  • calendar_today Poniedziałek, 2022.11.07
Dziś już wiemy, że nie da się oprzeć okresu przejściowego między węglem, a energią odnawialną na gazie. Wojna przekreśliła te plany, bo gaz jest obecnie zbyt drogi, a jego dostawy niestabilne. Musimy więc dłużej pozostać przy węglu i inwestować w OZE. "Musimy też szukać stabilnych, nowych źródeł energii jakim jest atom" - powiedział Piotr Naimski, były pełnomocnik rządu ds infrastruktury energetycznej podczas wykładu "Wizje nowej energetyki" na AGH w Krakowie.

Marnujemy gigawaty energii z wiatru

Energetyka wiatrowa na lądzie i morzu była tematem jednego z paneli na konferencji PRECOP 27 w Katowicach. Dyskusja koncentrowała się wokół wyzwań związanych z transformacją energetyczną. O sytuacji sektora mówił Janusz Gajowiecki, prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, które reprezentuje 150 podmiotów. Potencjał energetyki wiatrowej jest wciąż zamrożony przez brak nowelizacji ustawy odległościowej. Marnujemy gigawaty energii z wiatru. Wiatraki na lądzie mają ok. 7–8 gigawatów mocy zainstalowanej. Energia z wiatru stanowi średnio już ponad 10 proc. wytwarzania energii elektrycznej w kraju. A w wietrzne dni często 30 proc. Jednak potencjał, żeby stanowić 50 proc. i więcej jest niestety wciąż zamrożony. Wiatr nie wypchnie węgla z rynku, ale może uzupełniać jego potencjał i obniżyć ceny energii.

"Przeminęło z węglem"

Globalne ocieplenie przyspiesza, a wraz z nim prędkości nabiera wiatr zmian w regionach węglowych. Zamknięcie kopalni i elektrowni rodzi kolejne trudności – górnicy potrzebują pracy, regiony szukają nowych źródeł energii, lokalna społeczność zmaga się z perspektywą ubóstwa i wykluczenia. "Stanęliśmy nagle przed nowymi wyzwaniami" - powiedziała dr Joanna Maćkowiak-Pandera z Forum Energii podczas konferencji “Przeminęło z węglem. Regiony górnicze w poszukiwaniu nowej energii” zorganizowanej przez Polską Zieloną Sieć.

„Autostrada do elektromobilności”

  • Ewa Szkurłat
  • access_time 00:02:50
  • calendar_today Poniedziałek, 2022.10.24
Przez dwa wakacyjne miesiące użytkownicy samochodów elektrycznych nie płacili za przejazdy polskimi autostradami. W tym czasie pokonali ponad 256 tys. kilometrów, ograniczając emisje dwutlenku węgla do atmosfery o ponad 33 tony. A wszystko to w ramach II edycji kampanii „Autostrada do elektromobilności”. Mówi Maciej Gis z PSPA.

"Przeciwstawianie się deregulacji ustawy 10h jest jednoznacznie działaniem prorosyjskim”

„Ktoś kto mówi, że przeciwstawia się rozwojowi wiatraków na lądzie prawdopodobnie nie ma na celu dobra ptaków czy społeczności lokalnej. Jego celem jest oddalenie dekarbonizacji i utrzymanie zależności Polski od importu paliw – mówił Sebastian Jabłoński, prezes Respect Energy podczas debaty w Katowicach. - Każde działanie, które jest podejmowane przez część posłów aby blokować energetykę wiatrową na lądzie, czyli przeciwstawianie się deregulacji ustawy 10h, jest jednoznacznie działaniem prorosyjskim” - dodał. Panel „Energetyka wiatrowa na lądzie i morzu” podczas tegorocznego PRECOP27 w Katowicach zebrał ekspertów i praktyków branży, aby wskazać bieżące wyzwania stojące przed tym sektorem. Debata nie pozostawiła złudzeń – prelegenci zgodnie uznali, że wizja rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce jest zatrważająca. Farmy na lądzie są od lat blokowane zasadą 10H, z kolei do skutecznej realizacji instalacji na morzu brakuje kluczowych regulacji i infrastruktury. PAP

Nowy licznik elektromobilności

Przez pierwsze dziewięć miesięcy tego roku liczba elektryków jeżdżącyh po polskich drogach zwiększyła się zwiększyła się o 44% w porównaniu do ubiegłego roku – wynika z Licznika Elektromobilności. Park elektrycznych samochodów dostawczych i ciężarowych liczył 2461 szt. W dalszym ciągu rośnie też flota elektrycznych motorowerów i motocykli, która na koniec września składała się z 15 765 szt., jak również liczba osobowych i dostawczych aut hybrydowych, która powiększyła się do 439 160 szt. Pod koniec ubiegłego miesiąca park autobusów elektrycznych w Polsce wzrósł do 788 szt. Mówi Maciej Gis z PSPA

Skąd się biorą wysokie ceny energii?

Za zachodnią granicą to gaz wyznacza cenę energii elektrycznej – a gaz jest faktycznie rekordowo drogi. U nas to jednak węgiel. A ten krajowy nadal jest relatywnie tani.  Ceny emisji CO2 ustabilizowały się, a nawet spadły. Węgiel kupowany jest w ramach kontraktów długoterminowych. A marże spółek energetycznych są rekordowe. Skąd więc rekordowe wzrosty cen energii? Na to pytanie próbowała odpowiedzieć dr Joanna Maćkowiak-Pandera, szefowa Forum Energii podczas wykładu "Wizje nowej energetyki" na AGH w Krakowie.