Radio Kraków

Kwadrans z prawnikiem


RSS Spotify Google Podcast

Gąszcz przepisów i niezrozumiałych zasad, a z drugiej strony pytania dotykające każdego z nas. W "Kwadransie z prawnikiem" postaramy się połączyć te dwie rzeczywistości i rozwikłać zagadki dnia codziennego, tłumacząc, co oznaczają najbardziej zawikłane paragrafy. W każdy piątek o 13:45 Marzena Florkowska spotyka się z prawnikami szuka odpowiedzi. Czekamy też na zapytania od słuchaczy: marzena.florkowska@radiokrakow.pl

Podcasty

Podróż służbowa - prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika

Sposoby rozliczania podróży służbowej. Podróż służbowa a oddelegowanie. Podróż służbowa w trakcie urlopu.
Rozmawiają radca prawny Karol Kulig i Marzena Florkowska.

Wynajmowanie mieszkań z ramach prowadzonej działalności gospodarczej

Wynajmowanie mieszkań z ramach prowadzonej działalności gospodarczej - kogo dotyczy ta forma, kiedy może stać się obowiązkowa? Różne formy opodatkowania do wyboru, najem na cele mieszkalne i dla przedsiębiorców, niejasności prawne.
Rozmawiają doradczyni podatkowa Patrycja Kubiesa i Marzena Florkowska.

Najem prywatny - jak opodatkować dochód?

Zmiany od lipca 2023 m.in. zwiększenie wysokości progu 8,5% do 200 tysięcy dla małżonków pozostających we wspólnocie majątkowej. O szczegółach rozmawiają doradca podatkowy Patrycja Kubiesa i Marzena Florkowska

Kasy fiskalne i hub paragonowy

Rozmawiają  Iwona Biernat-Baran, doradca podatkowy i Marzena Florkowska.

Ciąża jako skutek kolonii i obozów - kiedy wychowawca płaci alimenty i odszkodowanie?

Czy ubezpieczenie jest wystarczającym zabezpieczeniem?

Radca prawny Piotr Madej i Marzena Florkowska

Obowiązki rodziców posyłających dzieci na kolonie i obozy

Konieczne informacje o stanie zdrowia i przyjmowanych lekach, zgoda na leczenie oraz transport prywatnym samochodem z sytuacjach wymagających szybkich interwencji

Radca Prawny Piotr Madej i Marzena Florkowska.

Obowiązki organizatorów i wychowawców letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży

Na co warto zwrócić szczególną uwagę?

Rozmawiają radca prawny Mikołaj Prochownik i Marzena Florkowska.

Wakacyjne dylematy prawne

Ile gotówki możemy zabrać ze sobą na wakacje bez zgłaszania tego faktu służbom celno-skarbowym, jaka wartość prezentu nie podlega zgłoszeniu, czy przywożona żywność podlega kontroli sanitarnej, także produkty roślinno-zwierzęce? Jakie ograniczenia dotyczą papierosów i wyrobów tytoniowych, alkoholu i leków? Czy wszystkie leki dopuszczone w Polsce można posiadać i kupić także w innych krajach? Szczególnie warto zwrócić uwagę, gdy podróżujemy poza granice Unii Europejskiej?

Rozmawiają Justyna Zając-Wysocka, radca prawny i doradca podatkowych, Przewodnicząca Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych i Marzena Florkowska.

Zmiany prawne z związku ze zniesieniem stanu zagrożenia epidemicznego od 1 lipca 2023

Od 1 lipca oficjalnie zostaje zniesiony stan zagrożenia epidemicznego w związku z epidemią Covid 19. O zmianach w prawie medycznym, prawie pracy i prawie podatkowym rozmawiają radca prawny Anna Stokłosa i Marzena Florkowska.

Prawa autorskie i 50% koszty uzyskania przychodu dla twórców - czy przy każdej umowie jest możliwy taki zapis?

Gościem Marzeny Florkowskiej jest Paweł Wójciak, doradca podatkowy, Wiceprzewodniczący Zarządu Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Fundacja rodzinna - nowe narzędzie prawne

Fundacja rodzinna - nowe rozwiązanie prawne umożliwiające ochronę majątku firm rodzinnych. Kiedy warto skorzystać z tego instrumentu prawnego i czy dla każdej firmy jest to korzystne rozwiązanie? Gościem Marzeny Florkowskiej jest Andrzej Bocheński - Doradca Unijnego Projektu sukcesja.org.

Prawa dziecka jako pacjenta

Prawa dziecka jako pacjenta - prawo do informacji i intymności, ale także prawo do decydowania czy współdecydowania o sposobie leczenia, a w razie wystąpienia błędów medycznych - prawo do odszkodowania nawet, jeśli błąd wystąpił w życiu prenatalnym.
Gościem Marzeny Florkowskiej jest radca prawny Jolanta Budzowska.

Kwoty wolne od podatku przy darowiznach

Czas prezentów w pełni

Rozmawiają Justyna Zając -Wysocka, radca prawny i doradca podatkowy, Przewodnicząca Zarządu Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych i Marzena Florkowska.

Łączenie pracy zdalnej z pracami domowymi, zwolnienia lekarskie i wyjazdy urlopowe podczas pracy zdalnej

Gościem Marzeny Florkowskiej jest radca prawny Karol Kulig, specjalista m.in. prawa pracy.

Kiedy praca zdalna jest opłacalna dla pracodawcy?

od 7 kwietnia 2023 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące pracy zdalnej

Gościem Marzeny Florkowskiej jest radca prawny Karol Kulig, specjalista m.in. prawa pracy.

Odliczenia podatkowe za 2022 rok

Z jakich ulg i odliczeń warto skorzystać? Rozmawiają doradca podatkowy Zygmunt Tabisz, Prezes Zarządu Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych i Marzena Florkowska.

Przyjazne Pokoje Przesłuchań Dzieci

Przyjazne Pokoje Przesłuchań Dzieci - jest ich w Polsce ponad 400. Jak są wyposażone, gdzie się znajdują i w jakich sytuacjach dziecko może być przesłuchiwane w bardziej komfortowych warunkach?


Gościem Marzeny Florkowskiej jest Justyna Podlewska z Działu Prawnego Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Dzieci pokrzywdzone przestępstwem - kiedy dziecko staje przed sądem

Czy istnieje granica wieku, od której dziecko może stanąć przed sądem jako ofiara i jako świadek? Czy w wyniku procesu sądowego nie grozi dziecku wtórna wiktymizacja? Czy dziecko może odmówić składania zeznań i czy rodzic/opiekun prawny może zabronić dziecku składania zeznań lub starać się o zwolnienie dziecka z tego obowiązku? Czy w Polsce istnieją specjalne procedury prawne zabezpieczające dobro dziecka?
 
Gościem Marzeny Florkowskiej jest Justyna Podlewska z Działu Prawnego Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Ulga na zabytki


Jakie warunki trzeba spełnić, by móc skorzystać z ulgi na zabytki, czy remont każdego starego budynku jest objęty tą ulgą i czy odliczeniu podlega całość kosztów? Rozmawiają Patrycja Kubiesa, doradca podatkowy, i Marzena Florkowska.

Podatek od sprzedaży mieszkania

Jak rozliczyć pieniądze ze sprzedaży mieszkania by nie zapłacić podatku?

Rozmawiają: doradca podatkowy Patrycja Kubiesa i Marzena Florkowska.