Radio Kraków

Po co nam historia?


RSS Spotify Google Podcast

W budowanej przez większość rządzących po 1989 roku ekip filozofii relatywizmu, kolejne pokolenia Polaków uwierzyły w wygodną dla decydentów teorię grubej kreski. Okrągły Stół na długi czas wytyczył przekaz historyczny w większości mediów, a także w podstawach programowych wprowadzanych do szkół. Autorka audycji Magdalena Drohomirecka przypomina w rozmowach ze swoimi gośćmi - historykami, politykami, publicystami, ale też pisarzami, znawcami literatury czy dawnymi opozycjonistami - o znaczeniu pamięci historycznej narodu dla kształtowania jego tożsamości.

Podcasty

Po co nam historia - audycja z 14.01.2022

Gościem Magdaleny Drohomireckiej był prof. Andrzej Nowak

Po co nam historia? - audycja z 07.01.2022 r.

Gośćmi Magdaleny Drohomireckiej byli dr Jarosław Szarek z IPN w Krakowie i Grzegorz Surdy, publicysta, miłośnik historii, działacz opozycji antykomunistycznej.

Po co nam historia? - audycja z 17.12.2021 r.

Gościem Magdaleny Drohomireckiej był profesor Andrzej Nowak

Pamięć o grudniu 1981 roku

Gośćmi Magdaleny Drohomireckiej są działacze opozycyjni z czasów PRL - Grzegorz Surdyl, Piotr Fugiel i Marcin Mamoń.

Po co nam historia - audycja z 3.12.2021

Gośćmi Magdaleny Drohomireckiej byli działacze opozycji antykomunistycznej: Grzegorz Surdy, Piotr Fugiel i Marcin Mamoń.

Po co nam historia? - audycja z 26.11.2021 r.

Gośćmi Magdaleny Drohomireckiej są dr hab. Hubert Chudzio, Anna Hejczyk i Mariusz Solarz.

Po co nam historia? - audycja z 19.11.2021 r.

Gośćmi Magdaleny Drohomireckiej są Mariusz Graniczka, Tadeusz "Tadek" Polkowski i Grzegorz Surdy.

Po co nam historia? - audycja z 12.11.2021 r.

Gościem Magdaleny Drohomireckiej był prof. Andrzej Nowak, historyk z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Polskiej Akademii Nauk.

Po co nam historia z 5.11.2021

Gośćmi Magdaleny Drohomireckiej są Lidia Jazgar i Łukasz Lech. Wspominają Zbigniewa Wodeckiego, Ewę Demarczyk, Hankę Ordonównę, Wandę Warską i Przemysława Gintrowskiego.

Rozmowa z dr. Maciejem Korkuciem i dr. Czesławem Wróblem

Dr Maciej Korkuć - historyk z IPN i Akademii Ignatianum. Dr Czesław Wróbel - dyrektor VI LO w Krakowie, laureat Nagrody im. Tadeusza Słowikowskiego dla najlepszego nauczyciela historii.

Po co nam historia? - audycja z 22.10.2021

O Powstaniu Węgierskim z 1956 roku z Magdaleną Drohomirecką rozmawiają Konsul Generalny Węgier w Krakowie dr Tibor Gerencsér i dr Jarosław Szarek z IPN

Rozmowa z prof. Tomaszem Gąsowskim i Grzegorzem Surdym

Rozmowa z prof. Andrzejem Nowakiem

Gościem audycji jest prof. dr hab. Andrzej Nowak - wybitny historyk i publicysta, kierownik Zakładu Historii Europy Wschodniej i Studiów nad Imperiami XIX-XX wieku w Instytucie Historii PAN, kierownik Zakładu Dziejów Europy Wschodniej w Instytucie Historii UJ. Specjalizuje się w zakresie historii politycznej i intelektualnej Europy Wschodniej, studiów nad pamięcią europejską oraz badań porównawczych nad imperiami. Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP. Wykładał historię Polski i Rosji na uniwersytetach amerykańskich (Columbia, Harvard, Rice, Univ. of Virginia), angielskich (Cambridge, Univ. College of London), kanadyjskich (Toronto, Simon Fraser, McGill, Univ. of Alberta), jak również m.in. w Brnie, Tokio, Dublinie. Członek Polsko-Rosyjskiej Komisji Historycznej PAN-RAN; kolegium redakcyjnego „Kwartalnika Historycznego”, „Dziejów Najnowszych”, a także redaktor naczelny „Studiów z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej”. Od 1980 r. zaangażowany w działalność publicystyczną w ramach drugiego obiegu. W stanie wojennym współorganizator tzw. WUJ-a (Wolnego UJ), prowadzącego wykłady dla grup robotniczych; współpracownik Chrześcijańskiego Uniwersytetu Robotniczego zorganizowanego przez ks. Kazimierza Jancarza w Nowej Hucie. W latach 1988-1994 sekretarz redakcji, a następnie redaktor naczelny wywodzącego się z „podziemia” dwumiesięcznika „Arka”. Od końca 1994 r. do końca 2012 r. redaktor naczelny dwumiesięcznika „Arcana”. Opublikował 34 książki, a także blisko 200 artykułów i recenzji naukowych.

Rozmowa z doktorem Jarosławem Szarkiem i Grzegorzem Surdym

Rozmowa z historykami: prof. Tomaszem Gąsowskim i prof. Andrzejem Chwalbą

Prof. Tomasz Gąsowski - Akademia Ignatianum, prezes Fundacji Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego. Prof. Andrzej Chwalba - Uniwersytet Jagielloński, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Historycznego.

Rozmowa z prof. Andrzejem Nowakiem

Gościem pierwszej audycji jest prof. dr hab. Andrzej Nowak - wybitny historyk i publicysta, kierownik Zakładu Historii Europy Wschodniej i Studiów nad Imperiami XIX-XX wieku w Instytucie Historii PAN, kierownik Zakładu Dziejów Europy Wschodniej w Instytucie Historii UJ. Specjalizuje się w zakresie historii politycznej i intelektualnej Europy Wschodniej, studiów nad pamięcią europejską oraz badań porównawczych nad imperiami. Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP. Wykładał historię Polski i Rosji na uniwersytetach amerykańskich (Columbia, Harvard, Rice, Univ. of Virginia), angielskich (Cambridge, Univ. College of London), kanadyjskich (Toronto, Simon Fraser, McGill, Univ. of Alberta), jak również m.in. w Brnie, Tokio, Dublinie. Członek Polsko-Rosyjskiej Komisji Historycznej PAN-RAN; kolegium redakcyjnego „Kwartalnika Historycznego”, „Dziejów Najnowszych”, a także redaktor naczelny „Studiów z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej”. Od 1980 r. zaangażowany w działalność publicystyczną w ramach drugiego obiegu. W stanie wojennym współorganizator tzw. WUJ-a (Wolnego UJ), prowadzącego wykłady dla grup robotniczych; współpracownik Chrześcijańskiego Uniwersytetu Robotniczego zorganizowanego przez ks. Kazimierza Jancarza w Nowej Hucie. W latach 1988-1994 sekretarz redakcji, a następnie redaktor naczelny wywodzącego się z „podziemia” dwumiesięcznika „Arka”. Od końca 1994 r. do końca 2012 r. redaktor naczelny dwumiesięcznika „Arcana”. Opublikował 34 książki, a także blisko 200 artykułów i recenzji naukowych.