Radio Kraków

Nowa Energia


RSS Spotify Google Podcast

"Nowa Energia" - odnawialne źródła energii wykorzystują naturalne zasoby Ziemi, nie wyczerpują się i są w stanie szybko się zregenerować. Wiatr, promienie słoneczne, pływy morskie, czy ciepło Ziemi (energia termalna) muszą uzupełniać nasze zasoby energetyczne. Odnawialne źródła energii (OZE), to przyszłość energetyki i nadzieja na ograniczenie zmiany klimatycznej. To również motor rozwoju i innowacji. Od poniedziałku do piątku o godz. 12.50 w Radiu Kraków.

Podcasty

Czy boom na fotowoltaikę się skończył?

Pomimo wyzwań, takich jak nasilające się od 2022 roku odmowy w przyłączaniu do sieci i spadające ceny energii, sektor fotowoltaiki w Polsce w 2023 roku nadal rozwijał się prężnie – poinformuował Instytut Energetyki Odnawialnej przy okazji premiery najnowszego raportu podsumowującego kondycję polskiego sektora energetyki słonecznej. Fotowoltaika w ciągu ostatnich lat stała się jednym z filarów polskiej transformacji energetycznej. Jednak po raz pierwszy branża fotowoltaiczna spotkała się z wyłączeniami źródeł pracujących w systemie. czy nadal mamy boom na fotowoltaikę? Ewa Szkurłat zapytała o to Grzegorza Wiśniewskiego prezesa Instytutu Energetyki Odnawialnej

Budżet zapowiedzianej, szóstej edycji programu "Mój prąd",  ma wynieść 400 mln zł. Środki na ten cel pochodzą z unijnego programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko. Również tym razem dotacje będą przydzielane w kolejności zgłoszeń, do wyczerpania puli środków.

Fotowoltaika? Wiatraki? Biogazownie? Samorządom i wspólnotom pomoże w wyborze OTE

Co jest bardziej opłacalne i efektywne: fotowoltaika, wiatraki czy pompy ciepła? Podjęcie decyzji inwestycyjnej może być o wiele prostsze dzięki Obserwatorium Transformacji Energetycznej, które działa na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Służy ono nie tylko jednostkom administracji centralnej i przedstawicielom sektora energetycznego, ale również obywatelom, którzy chcą zainwestować w zieloną energię by obniżyć swoje rachunki za prąd. Z profesorem Łukaszem Lachem rozmawia Ewa Szkurłat.

Dzięki analizom obserwatorium transformacji energetycznej można np obliczyć ile miejsc pracy powstanie w wypadku inwestowania w oze, jak zmienią się koszty wytwarzania energii i kiedy się zwrócą.    

Na realizacje projektu przeznaczono ponad 7,5 mln, jest on realizowany w ramach projektu Gospostrateg Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Co nas chroni przed wzrostem cen prądu?

Od 1 lipca nie będą obowiązywać już tarcze energetyczne, w związku z czym już od kilku miesięcy obawiamy się znacznych cen energii elektrycznej. Przed zwiększonymi rachunkami mają nas chronić bony energetyczne. Mają przysługiwać za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2024 r., a pierwsze wypłaty mają ruszyć już w drugiej połowie bieżącego roku. Czy czekają nas duże podwyżki cen prądu? Ewa Szkurłat rozmawia na ten temat z Grzegorzem Wiśniewskim prezesem Instytutu Energetyki Odnawialnej.

„Transformacja energetyczna w Polsce” - raport Forum Energii

Z roku na rok pogarszają się wskaźniki bezpieczeństwa polskiego systemu energetycznego. Spada poziom rezerw – w ubiegłym roku było to 1,4 GW (ok. 6%) – najmniej od siedmiu lat - donosi najnowszy raport Forum Energii na temat transformacji energetycznej w Polsce.

Kryzys energetyczny wywołany wysokimi cenami gazu oraz spadkiem produkcji energetyki jądrowej i wodnej przełożył się na rekordowe ceny energii w całej Europie. Te wydarzenia zmieniają sposób patrzenia europejskich państw na transformację energetyczną. Tymczasem modernizacja polskiej energetyki jest bardzo powolna - powiedział Ewie Szkurłat Marcin Dusiło z Forum Energii. Tegoroczna edycja raportu „Transformacja energetyczna w Polsce” – zbiera kluczowe i unikalne dane, które pozwalają spojrzeć na energię w całej gospodarce z szerokiej perspektywy. Jest dostępny na stronie Forum Energii.

Wsparcie termomodernizacji budynków

Co z piecami na gaz? Jak ma wyglądać termomodernizacja zabytkowych kamienic? Czy unijne środki zapobiegną wykluczeniu energetycznemu? Transformacja energetyczna coraz mocniej puka do drzwi gospodarstw domowych. Czy jesteśmy do tego przygotowani? Jak zaplanować systemy wsparcia zarówno technicznego, jak i finansowego – aby zachęcić mieszkańców do niezbędnych inwestycji? Problemy te porusza m.in. raport Forum Energii pt. „Czysta i tania energia w polskich domach”.  Z Konstancją Ziółkowską rozmawia Ewa Szkurłat

Nabici w SMR-Y?

Strategia Orlenu przewiduje, że w 2030 roku uruchomimy jeden SMR - poinformował niedawno Ireneusz Fąfara, prezes Grupy Orlen. Zaznaczył jednak, że trwają rozmowy nad nową formułą przedsięwzięcia. Orlen Synthos Green Energy jest nadal zainteresowany budową reaktora jądrowego w Krakowie, ale, jak na razie, nie ma jednak gdzie oraz z kim realizować takiego projektu. ArcelorMittal nie jest jednak zainteresowany budową SMR-u na obszarze kombinatu. W ciągu ostatnich dwóch lat wiele mówiono o małych reaktorach atomowych, padały różne daty i lokalizacje ich uruchomienia. Jest jeden problem - jeszcze nigdzie nie powstał taki prototyp. Pojawia się wiec pytania: czy nie jesteśmy nabijani w SMR? Ewa Szkurłat zapytała o to prof. Krzysztofa Kozaka z Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska w połowie maja poinformowało, że wydano decyzję zasadniczą dotyczącą budowy elektrowni jądrowej z zastosowaniem małych reaktorów modułowych   dla Świętokrzyskiej Grupy Przemysłowej Industria. Dokument ten uprawnia do ubiegania się o uzyskanie kolejnych decyzji administracyjnych – m.in. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej oraz innych decyzji niezbędnych do przygotowania, realizacji i użytkowania inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej. Wniosek MKiŚ został pozytywnie zaopiniowany przez Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Ministra Aktywów Państwowych.

Polskie perowskity w finale European Inventor Award

Polska wynalazczyni Olga Malinkiewicz znalazła się w gronie tegorocznych finalistów Nagrody Europejskiego Wynalazcy (European Inventor Award) - poinformował w ubiegłym tygodniu Europejski Urząd Patentowy. O nagrodę powalczy z wynalazcami z Francji i Finlandii. Finaliści zostali wybrani spośród ponad 550 kandydatów zgłoszonych do tej edycji. Dr Olga Malinkiewicz, współzałożycielka i dyrektorka technologiczna firmy Saule Technologies, została wyróżniona wraz z zespołem w kategorii "małe i średnie przedsiębiorstwa" za "innowacyjną technologię drukowania ogniw słonecznych na ultracienkich perowskitach". Ewa Szkurłat zapytała wynalazczynię, podczas jej pobytu w Krakowie, jak działają perowskity.

Co dalej z "dużym atomem"?

"Planowana elektrownia o mocy 3750 MW w gminie Choczewo w województwie pomorskim stanowi jedno z największych przedsięwzięć gospodarczych ostatnich dekad. Szacowany na 150 mld zł koszt jej realizacji porównywany jest do budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego." - powiedział Maciej Bando, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej podczas NuclearConference.pl w Warszawie. Plany rządowego programu energetyki jądrowej zakładają budowę dwóch elektrowni o łącznej mocy 6-9 GW. Decyzja dotycząca lokalizacji drugiego obiektu jeszcze nie zapadła. Ale "Rzeczpospolita" donosi, że do walki o polski atom włączyła się Francja. Jak wygląda sytuacja w energetyce jądrowej? Ewa Szkurłat zapytała o to prof. Krzysztofa Kozaka z Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie.

Moja Elektrownia Wiatrowa

Wiatraki na dachu lub w ogródku? Takie instalacje były do tej pory postrzegane jako rozwiązanie nieefektywne i kosztowne. Jednak niektórzy oczekują, że program dopłat będzie kolejnym impulsem rozwoju dla branży oze - jak program "Mój prąd", który uruchomił system dopłat do fotowoltaiki. Czego możemy się spodziewać i jakie są szanse na to, że małe wiatraki staną w naszych ogródkach i na dachach? Ewa Szkurłat zapytała o to dr Bartosza Solińskiego z AGH w Krakowie.

Szefowa resortu klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska zapowiedziała, że przyjmowanie wniosków w programie Moja elektrownia wiatrowa rozpocznie się w III kwartale 2024 roku. Jest na ten cel 400 mln zł ze środków Funduszu Modernizacyjnego (trafiają tam pieniądze ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2 w ramach unijnego systemu handlu emisjami). Według założeń gospodarstwa domowe miałyby uzyskać dotacje na mikroinstalacje wiatrowe i magazyny energii. Dofinansowanie może sięgnąć nawet 30 tys. zł na jedną instalację wiatrową i 17 tys. zł na jeden magazyn energii.

Dyrektywa budynkowa - fakty i mity

Nadchodzi wielka fala renowacji budynków. Unia Europejska przyjęła tzw. dyrektywę budynkową. Przepisy mają m.in. pomóc Europejczykom w obniżeniu rachunków za energię i zmniejszenie jej zużycia. Od stycznia 2028 r. wszystkie nowe budynki publiczne będą musiały być w pełni niezależne od paliw kopalnych; dwa lata później reguła ta dotyczyć będzie też wszystkich innych nowych budynków. Co się zmieni i czy jest się czego bać? Ewa Szkurłat zapytała o to Konstancję Ziółkowską z Forum Energii.

Sektor zużycia energii w budynkach mieszkalnych jest jednym z najbardziej zaniedbanych obszarów polskiej energetyki. Uzależnienie od energii elektrycznej i cieplnej z węgla i gazu wpędza nas w coraz większe koszty – które będą rosły, jeśli nie przyspieszymy transformacji.
Szacuje się, że budynki odpowiadają za ok. 40 proc. zużycia energii w UE, w tym ponad połowę zużycia unijnego gazu (głównie przez ogrzewanie, chłodzenie i zużycie ciepłej wody) oraz 35 proc. emisji gazów cieplarnianych. Dzisiaj co trzeci budynek w UE ma ponad 50 lat, a prawie 75 proc. jest nieefektywna energetycznie. Tymczasem co roku renowacji poddawanych jest zaledwie 1 proc. z nich.

Rozwój technologii wodorowych w Małopolsce

Zakończyły się konsultacje społeczne nad propozycją Planu rozwoju technologii wodorowych dla Małopolski do 2030 roku. To wynik wielu spotkań naukowców, biznesmenów i samorządowców, którzy chcieli precyzyjnie określić funkcjonowanie i rozwój obszarów związanych z wykorzystaniem wodoru. To swego rodzaju mapa szans i zagrożeń związanych z tą technologią - powiedział Ewie Szkurłat Jerzy Kopeć z Urzędu Marszałkowskiego.

Zielony wodór, czyli ten produkowany ze źródeł odnawialnych, stanie się głównym nośnikiem energii dla europejskich gospodarek. Zakłada to m.in Europejska Strategia Wodorowa. Wodór w Małopolsce jest postrzegany jako jeden z najważniejszych elementów miksu energetycznego województwa.

Plan rozwoju technologii wodorowych dla Małopolski do 2030 roku jest dostępny na stronie www.malopolska.pl .

Naukowcy pomogą samorządowcom uruchomić efektywne biogazownie

Biogazownie to przede wszystkim tańsze ciepło do ogrzewania mieszkań, zakładów produkcyjnych, a także budynków użyteczności publicznej. Przekazując tam odpady unikamy również emisji gazów cieplarnianych. Innymi słowy - lepsze wykorzystywanie odpadów komunalnych to niższe rachunki w każdym gospodarstwie domowym. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie podpisała porozumienie z trzema małopolskimi gminami. Dzięki tej współpracy możliwe będzie przetestowanie innowacyjnych technologii związanych z oczyszczaniem ścieków. Ekologia musi się opłacać dlatego naukowcy wesprą samorządowców- powiedział Ewie Szkurłat prof Krzysztof Chmielowski z AGH w Krakowie.

Do 2035 r. Polska musi odzyskać 65%  z ogólnej masy wytwarzanych odpadów komunalnych. Dziś 1/3 tej masy to bioodpady odbierane w ramach systemu selektywnej zbiórki.  Bioodpady mogą służyć produkcji biogazu i ograniczeniu importu gazu ziemnego.To, co  jest odpadem, może być atrakcyjnym surowcem dla energetyki. Należy podkreślić, że biogaz i biometan będą ważnym elementem przyszłej strategii energetycznej i energetyki rozproszonej w Polsce.

Transformacja energetyczna w gospodarstwach domowych

Sektor zużycia energii w budynkach mieszkalnych jest jednym z najbardziej zaniedbanych obszarów polskiej energetyki. Transformacja energetyczna coraz mocniej puka do drzwi gospodarstw domowych.

„Czysta i tania energia w polskich domach” - raport Forum Energii

Transformacja energetyczna coraz mocniej puka do drzwi gospodarstw domowych. Czy jesteśmy do tego przygotowani? Jakie cele i wyzwania przed nami stoją? - mówi Konstancja Ziółkowska

Energetyka rozproszona w warunkach wojennych

Zaledwie 100 km od linii frontu na południu obwodu mikołajowskiego powstała farma wiatrowa. Jest to pierwsza na świecie farma wiatrowa zbudowana w strefie trwającego konfliktu zbrojnego. Tyligulska Elektrownia Wiatrowa w Ukrainie już generuje zieloną energię.  19 turbin wiatrowych. produkuje prąd dla 200 000 gospodarstw domowych rocznie. Na początku 2020 roku udział zielonej energii w energetyce Ukrainy wynosił 11 proc., a na koniec roku – 12,4 proc. Warunki wojny zmieniły ukraińska energetykę - powiedział Albert Gryszczuk – prezes Krajowej Izby Klastrów Energii i OZE podczas debaty w PAP

Rewolucja w produkcji akumulatorów

AGH wesprze małopolskie gminy

  • Ewa Szkurłat
  • access_time 00:04:06
  • calendar_today Poniedziałek, 2024.03.25
Akademia Górniczo-Hutnicza, Uniwersytet Rolniczy oraz trzy małopolskie gminy: Iwanowice, Skała i Gołcza podpisały porozumienie o współpracy przy wdrożeniu innowacyjnych technologii związanych z oczyszczaniem ścieków, badaniami nad wykorzystaniem biogazu.

Turów - fakty i mity

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (GDOŚ) określającą środowiskowe uwarunkowania dalszej eksploatacji złoża węgla brunatnego w Turowie. Warszawski WSA uwzględnił skargi kilku organizacji ekologicznych m.in. zagranicznych i uchylił decyzję GDOŚ, która stanowi pierwszy krok do kontynuacji wydobycia. Powodem uchylenia decyzji okazał się jeden zarzut dotyczący nieuwzględnienia przy jej wydawaniu zapisów umowy w sprawie kopalni Turów jaką polski rząd podpisał z Czechami 3 lutym 2022 r. Sąd zauważył, że choć umowa ta nie podlegała ratyfikacji, to jest źródłem prawa międzynarodowego, do przestrzegania, którego zobowiązuje Polskę nasza konstytucja.   "Wyrok WSA nie oznacza wstrzymania działalności turoszowskiego kompleksu energetycznego" - ogłosiło PGE. Nie zmienia to faktu, że czas zastanowić się nad alternatywami dla regionu. W Centrum Prasowym PAP , odbyła się wspólna konferencja prasowa Zgorzeleckiego Klastra Energii (ZKlaster) i Krajowej Izby Klastrów Energii i OZE (KIKE). Przedstawiciele ZKlastra, Izby oraz zaproszeni eksperci zmierzyli się mitami i nieprawdziwymi informacjami, jakie w ostatnim czasie pojawiały się w kontekście transformacji Turowa i rozwoju energetyki rozproszonej z udziałem samorządów. Zdaniem Agnieszki Spirydowicz, prezeski Stowarzyszenia Rozwoju Innowacyjności Energetycznej w Zgorzelcu, Turów należy transformować zgodnie z przygotowaną strategią i kierować się faktami, a nie mitami.

Recycling kompozytów

Rola energetyki rozproszonej w systemie energetycznym