Radio Kraków

Nowa Energia


RSS Spotify Google Podcast

"Nowa Energia" - odnawialne źródła energii wykorzystują naturalne zasoby Ziemi, nie wyczerpują się i są w stanie szybko się zregenerować. Wiatr, promienie słoneczne, pływy morskie, czy ciepło Ziemi (energia termalna) muszą uzupełniać nasze zasoby energetyczne. Odnawialne źródła energii (OZE), to przyszłość energetyki i nadzieja na ograniczenie zmiany klimatycznej. To również motor rozwoju i innowacji. Od poniedziałku do piątku o godz. 12.50 w Radiu Kraków.

Podcasty

10 postulatów Szczytu Klimatycznego ToGetAir 2022

Podczas Międzynarodowego Szczytu Klimatycznego ToGetAir 2022 w ciągu 3 dni odbyły się 33 debaty. Również międzynarodowe panele z setkami ekspertów. ToGetAir obserwowało wiele milionów osób. Rosyjska inwazja na Ukrainę spowodowała konieczność rewizji dotychczasowej polityki energetycznej w Europie i w każdym kraju. Uczestnicy debat szukali odpowiedzi na pytania: na czym oprzeć niezależną politykę energetyczną Unii Europejskiej oraz zbudować lepszą przyszłość klimatyczną i jak w nowej rzeczywistości można utrzymać wyznaczone wcześniej cele klimatyczne? 10 wypracowanych postulatów ma połączyć starania o klimat i o bezpieczeństwo. Mówi Agata Śmieja pomysłodawczyni szczytu, prezeska fundacji Czyste Powietrze.

Wykorzystanie sztucznej inteligencji do monitorowania trubin wiatrowych

Wykorzystanie sztucznej inteligencji do monitorowania turbin wiatrowych może skutecznie zapobiegać kosztownym problemom związanym z konserwacją. Kluczem do zapobiegania tym potencjalnie groźnym awariom jest wczesne wykrywanie usterek. Zazwyczaj odbywa się to dzięki analizie danych z zaawansowanych czujników. Nad takim systemem pracuje koło naukowe Sensor z AGH w Krakowie. Mówi dr Krzysztof Lalik .

MEW filarem polskiej gospodarki

  • Ewa Szkurłat
  • access_time 00:04:02
  • calendar_today Poniedziałek, 2022.05.16
Morska energetyka wiatrowa to jeden z głównych filarów polskiej transformacji energetycznej. Przy odpowiednich warunkach oraz wsparciu, wiatr z Bałtyku przyczyni się do zagwarantowania bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz obniży ceny energii. To też wzmocnienie polskiej gospodarki poprzez budowę nowoczesnego i silnego łańcucha dostaw oraz szansa na wzmocnienie polskiej gospodarki wodorowej powiedział Ireneusz Zyska Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii.

Energetyka w kryzysie

Okoliczności zewnętrzne zmuszają nas do zmiany podejścia do rozwoju energetyki. Konieczna jest szeroka dyskusja o tym, jak ograniczyć konsumpcję surowców, a także podjęcie działań wspierających rozwój energetyki rozproszonej. W ostatnich tygodniach ważnym i aktualnym tematem stała się kwestia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Dr Michał Kurtyka, były minister klimatu i środowiska, na 4 Forum energetyki rozproszonej powiedział, że obecnie powinniśmy więcej mówić o oszczędzaniu energii. Wymuszają to na nas warunki wojenne.

Hel-3 paliwem przyszłości

Hel-3 jest nazywany paliwem przyszłości. Dwieście ton helu-3 jako paliwa termojądrowego wystarczyłoby, aby pokryć roczne zapotrzebowanie ludzkości. Jest ultra rzadkim izotopem na Ziemi. Cena za 1 kg wynosi 16,6 mln dolarów. O wiele więcej występuje go na Księżycu, gdzie od miliardów lat jest nanoszony wraz z wiatrem słonecznym - brak magnetosfery umożliwia atomom helu (w tym izotopu helu-3) osadzanie się na jego powierzchni. Hel-3 jest paliwem przyszłości, które może odmienić ziemską branżę energetyczną i uratować klimat Ziemi. "Dlatego warto badać możliwości jego eksploatacji" - powiedział dr inż. Adam Jan Zwierzyński, adiunkt na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH.

Ruszył program "Moje ciepło"

Już można składać wnioski na dofinansowanie do zakupu i montażu pompy ciepła w domu jednorodzinnym. W programie „Moje Ciepło” NFOŚIGW przewidziane są dotacje od 7 do nawet 21 tys. zł. Ze wsparcia skorzystają właściciele tylko nowych budynków mieszkalnych o podwyższonym standardzie energetycznym. Obowiązywać będzie zasada: najpierw inwestycja – potem wypłata. Pieniędzy powinno wystarczyć dla sporego grona wnioskodawców, gdyż budżet programu „Moje Ciepło” wyniesie aż 600 mln zł. Środki na jego obsługę będą pochodzić z Funduszu Modernizacyjnego – specjalnego instrumentu finansowego Unii Europejskiej dla 10 krajów o największych wyzwaniach związanych z realizacją unijnych celów redukcji emisji dwutlenku węgla. Mówi Paweł Mirowski z NFOŚiGW

Energetyka rozprosozna remedium na kryzys?

  • Ewa Szkurłat
  • access_time 00:04:30
  • calendar_today Poniedziałek, 2022.05.09
"Jak rozwijać energetykę rozproszoną" – to temat przewodni IV Forum Energetyki Rozproszonej, które rozpoczęło się na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Debata koncentruje się na najistotniejszych aspektach lokalnego wymiaru transformacji energetycznej w Polsce oraz miejscu energetyki rozproszonej w strategiach bezpieczeństwa. "Okoliczności zewnętrzne wymuszają na nas radykalną zmianę podejścia do wykorzystania surowców" - powiedział Michał Kurtyka, były minister klimatu i środowiska, prezydent COP24

Cyfryzacja z energetyce

Jak zminimalizowac koszty podwyżek cen energii?

Rola Chin w nowej polityce klimatycznej UE

Zagrożenia geopolityczne i problemy surowcowe każą postawić sobie pytanie, jak szybko odejść do zeroemisyjnej gospodarki. Sytuacja w Rosji i w Chinach zmieniła postrzeganie dotychczasowych celów polityki klimatycznej. "Nasze plany muszą się zmienić" - powiedzial podczas szczytu klimatycznego Togetair Zygmunt Berdychowski Przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego.

Polska urealni założenia PEP

"Kiedyś wykuł się mit, że kapitał nie ma narodowości, później ten mit objął również energetykę. Dzisiaj ten mit został zweryfikowany" – mówiła minister klimatu i środowiska Anna Moskwa na konferencji TOGETAIR 2022. Tematy energetyczne dotychczas były poruszane głównie w kontekście polityki klimatycznej, która zakładała transformacje energetyczną. Ostatnie tygodnie zweryfikowały te podejścia. Dzisiaj państwa szukają samowystarczalności, po pierwsze w ramach działań indywidualnych, w Unii Europejskiej i w ramach współpracy energetycznej. Ostatnio wykuło się określenie poszukiwania „demokratycznej energii”. To może być kolejna pułapka. Tak jak uzależniliśmy się od surowców z Rosji, tak możemy uzależnić się od importowanych OZE. Musimy stawiać na niezależność w jak najszerszym obszarze – mówiła minister.

Nowe technologie w zielonym ładzie

Transformacja energetyczna i droga do neutralności klimatycznej to jedne z największych współczesnych wyzwań stojących przed społeczeństwami europejskimi. Ambitne cele ekologiczne, zmiana modeli biznesowych i przyzwyczajeń obywateli oraz głęboka transformacja gospodarcza – zapewniająca bezpieczeństwo energetyczne - powinna przyśpieszyć natychmiast. Procesy te muszą jednak uwzględniać sytuację społeczno-gospodarczą poszczególnych krajów UE. „Polska i Unia Europejska chcą dziś jak najszybciej uniezależnić się od dostaw surowców ze Wschodu. To wiąże się z poszukiwaniem nowatorskich rozwiązań i nowych dróg przechodzenia na nową, czystą energię. W NCBiR przygotowujemy właśnie takie technologie” powiedział na szczycie klimatycznym Togetair prezes Remigiusz Kopoczek

Magazyny energii w programie "Mój prąd 4.0"

Już można składać wnioski o dofinansowanie z rządowego programu Mój Prąd 4.0. Nowością jest zakwalifikowanie do dopłat urządzeń magazynujących energię. Pozwolą na przechowywanie nadwyżek prądu, wyprodukowanych w instalacjach OZE. Warunkiem będzie kompleksowa umowa z tzw. Operatorem Sieci Dystrybucyjnej (OSD).  Program ma być kompatybilny z wprowadzeniem nowego systemu rozliczenia prosumentów – net-billing. Czy dofinansowanie do magazynów energii pozwoli odciążyć sieci elektroenergetyczne? Mówi Paweł Mirowski prezesa NFOŚiGW

Zagrożenia militarne dla systemu energetycznego

Infrastruktura krytyczna, do której należy zaliczyć gazociągi, ropociągi, sieć energetyczną czy elektrownie to cel wielu działań wojennych. Na Ukrainie funkcjonuje pięć elektrowni jądrowych. Mają one zaawansowane zabezpieczenia, ale nie można wykluczyć ich uszkodzenia. Uderzenie w gazociągi czy stacje transformatorowe również grozi wybuchem. Do takiego zdarzenia zresztą doszło już w Charkowie. "Elektrownie węglowe, wodne, wiatrowe czy słoneczne mogą ulec zniszczeniu jak każde inny budynek, w który uderzy rosyjska artyleria."-powiedział generał Mieczysław Cieniuch podczas debaty "Energetyka rozproszona dla bezpieczeństwa narodowego" na AGH w Krakowie.

Energetyka rozproszona dla bezpieczeństwa narodowego

Manipulowanie cenami gazu, wstrzymanie dostaw paliw kopalnych, niestabilna sytuacja polityczna - te czynniki zatrzęsły polityką energetyczną wielu krajów. Trwają gorączkowe analizy, jak zapewnić bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej. "Są trzy możliwe strategie" - powiedział na seminarium "Energetyka rozproszona dla bezpieczeństwa narodowego" Michał Kurtyka, Minister Klimatu i Środowiska (2019-2021), Prezydent COP24

Bezpieczeństwo energetyczne a uwarunkowania europejskie

Napięta sytuacja międzynarodowa, a zwłaszcza zagrożenie militarne spowodowane agresją Rosji na Ukrainę, zmusza do przemyślenia obecnej polityki energetycznej Polski. Rosja, która jest dla Europy jednym z głównych dostawców surowców energetycznych, traktuje je nie tylko jako źródło wpływów do budżetu, ale także jako narzędzie nacisku politycznego. Wojna na Ukrainie na pewno przyspieszy odejście Polski od paliw kopalnych-powiedział Michał Kurtyka, Minister Klimatu i Środowiska (2019-2021), Prezydent COP24 podczas seminarium "Energetyka rozproszona dla bezpieczeństwa narodowego" na AGH w Krakowie.

Strategia Wodorowa Grupy ORLEN

  • Ewa Szkurłat
  • access_time 00:04:13
  • calendar_today Poniedziałek, 2022.04.11
PKN ORLEN przeznaczy do 2030 roku prawie 7,4 mld zł na inwestycje, które umożliwią koncernowi rozwój w obszarze nisko- i zeroemisyjnego wodoru, opartego o odnawialne źródła energii i technologię przetwarzania odpadów komunalnych. Strategia Wodorowa Grupy ORLEN będzie realizowana w czterech kluczowych obszarach: mobilność, rafineria i petrochemia, badania i rozwój oraz przemysł i energetyka. Wodór to gaz, który dzięki nisko- lub nawet zeroemisyjności uważany jest na świecie za jeden z kluczowych elementów transformacji energetycznej - powiedział Grzegorz Jóźwiak z PKN Orlen podczas Wirtualnych Targów Wodorowych.

Wiatr a bezpieczeństwo energetyczne Polski

W najlepiej pojętym interesie narodowym Polski konieczne jest natychmiastowe odblokowanie możliwości rozwoju potencjału lądowej energetyki wiatrowej. Wykorzystując wiatr jako źródło taniej energii Polska będzie niezależna i bezpieczna. Bo wiatr wieje niezależnie od sytuacji geopolitycznej i nikt ani nic nie jest w stanie go zatrzymać. Rozwój energetyki wiatrowej to dziś Polska Racja Stanu-przekonywali sygnatariusze apelu do rządu w sprawie przyspieszenia nowelizacji "ustawy odległościowej".

Wodór w transformacji energetycznej

Rozwój technologii wodorowych w Polsce to główny temat rozmów podczas konferencji Wirtualne Targi Wodorowe, organizowanej przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu. Jak podkreślił wiceminister klimatu i środowiska Adam Guibourgé-Czetwertyński, jednym z niezbędnych działań jest przyspieszenie tempa dywersyfikacji źródeł energii. Jest to ogromna szansa dla wodoru, aby stać się jednym z filarów transformacji energetycznej Polski.

Zielony wodór w projektach przemysłowych

Obecna sytuacja gospodarcza i polityczna stała się dodatkowym impulsem do przeprowadzenia transformacji energetycznej. Wiodącą rolę w tych zmianach będzie odgrywał zielony wodór. "W Agencji Rozwoju Przemysłu dostrzegamy ogromny potencjał tkwiący w rozbudowie gospodarki wodorowej" - powiedział Cezariusz Lesisz podczas panelu „Wodór paliwem na drodze do dekarbonizacji".