Radio Kraków

Nowa Energia


RSS Spotify Google Podcast

"Nowa Energia" - odnawialne źródła energii wykorzystują naturalne zasoby Ziemi, nie wyczerpują się i są w stanie szybko się zregenerować. Wiatr, promienie słoneczne, pływy morskie, czy ciepło Ziemi (energia termalna) muszą uzupełniać nasze zasoby energetyczne. Odnawialne źródła energii (OZE), to przyszłość energetyki i nadzieja na ograniczenie zmiany klimatycznej. To również motor rozwoju i innowacji. Od poniedziałku do piątku o godz. 12.50 w Radiu Kraków.

Podcasty

Moja Elektrownia Wiatrowa

Wiatraki na dachu lub w ogródku? Takie instalacje były do tej pory postrzegane jako rozwiązanie nieefektywne i kosztowne. Jednak niektórzy oczekują, że program dopłat będzie kolejnym impulsem rozwoju dla branży oze - jak program "Mój prąd", który uruchomił system dopłat do fotowoltaiki. Czego możemy się spodziewać i jakie są szanse na to, że małe wiatraki staną w naszych ogródkach i na dachach? Ewa Szkurłat zapytała o to dr Bartosza Solińskiego z AGH w Krakowie.

Szefowa resortu klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska zapowiedziała, że przyjmowanie wniosków w programie Moja elektrownia wiatrowa rozpocznie się w III kwartale 2024 roku. Jest na ten cel 400 mln zł ze środków Funduszu Modernizacyjnego (trafiają tam pieniądze ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2 w ramach unijnego systemu handlu emisjami). Według założeń gospodarstwa domowe miałyby uzyskać dotacje na mikroinstalacje wiatrowe i magazyny energii. Dofinansowanie może sięgnąć nawet 30 tys. zł na jedną instalację wiatrową i 17 tys. zł na jeden magazyn energii.

Dyrektywa budynkowa - fakty i mity

Nadchodzi wielka fala renowacji budynków. Unia Europejska przyjęła tzw. dyrektywę budynkową. Przepisy mają m.in. pomóc Europejczykom w obniżeniu rachunków za energię i zmniejszenie jej zużycia. Od stycznia 2028 r. wszystkie nowe budynki publiczne będą musiały być w pełni niezależne od paliw kopalnych; dwa lata później reguła ta dotyczyć będzie też wszystkich innych nowych budynków. Co się zmieni i czy jest się czego bać? Ewa Szkurłat zapytała o to Konstancję Ziółkowską z Forum Energii.

Sektor zużycia energii w budynkach mieszkalnych jest jednym z najbardziej zaniedbanych obszarów polskiej energetyki. Uzależnienie od energii elektrycznej i cieplnej z węgla i gazu wpędza nas w coraz większe koszty – które będą rosły, jeśli nie przyspieszymy transformacji.
Szacuje się, że budynki odpowiadają za ok. 40 proc. zużycia energii w UE, w tym ponad połowę zużycia unijnego gazu (głównie przez ogrzewanie, chłodzenie i zużycie ciepłej wody) oraz 35 proc. emisji gazów cieplarnianych. Dzisiaj co trzeci budynek w UE ma ponad 50 lat, a prawie 75 proc. jest nieefektywna energetycznie. Tymczasem co roku renowacji poddawanych jest zaledwie 1 proc. z nich.

Rozwój technologii wodorowych w Małopolsce

Zakończyły się konsultacje społeczne nad propozycją Planu rozwoju technologii wodorowych dla Małopolski do 2030 roku. To wynik wielu spotkań naukowców, biznesmenów i samorządowców, którzy chcieli precyzyjnie określić funkcjonowanie i rozwój obszarów związanych z wykorzystaniem wodoru. To swego rodzaju mapa szans i zagrożeń związanych z tą technologią - powiedział Ewie Szkurłat Jerzy Kopeć z Urzędu Marszałkowskiego.

Zielony wodór, czyli ten produkowany ze źródeł odnawialnych, stanie się głównym nośnikiem energii dla europejskich gospodarek. Zakłada to m.in Europejska Strategia Wodorowa. Wodór w Małopolsce jest postrzegany jako jeden z najważniejszych elementów miksu energetycznego województwa.

Plan rozwoju technologii wodorowych dla Małopolski do 2030 roku jest dostępny na stronie www.malopolska.pl .

Naukowcy pomogą samorządowcom uruchomić efektywne biogazownie

Biogazownie to przede wszystkim tańsze ciepło do ogrzewania mieszkań, zakładów produkcyjnych, a także budynków użyteczności publicznej. Przekazując tam odpady unikamy również emisji gazów cieplarnianych. Innymi słowy - lepsze wykorzystywanie odpadów komunalnych to niższe rachunki w każdym gospodarstwie domowym. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie podpisała porozumienie z trzema małopolskimi gminami. Dzięki tej współpracy możliwe będzie przetestowanie innowacyjnych technologii związanych z oczyszczaniem ścieków. Ekologia musi się opłacać dlatego naukowcy wesprą samorządowców- powiedział Ewie Szkurłat prof Krzysztof Chmielowski z AGH w Krakowie.

Do 2035 r. Polska musi odzyskać 65%  z ogólnej masy wytwarzanych odpadów komunalnych. Dziś 1/3 tej masy to bioodpady odbierane w ramach systemu selektywnej zbiórki.  Bioodpady mogą służyć produkcji biogazu i ograniczeniu importu gazu ziemnego.To, co  jest odpadem, może być atrakcyjnym surowcem dla energetyki. Należy podkreślić, że biogaz i biometan będą ważnym elementem przyszłej strategii energetycznej i energetyki rozproszonej w Polsce.

Transformacja energetyczna w gospodarstwach domowych

Sektor zużycia energii w budynkach mieszkalnych jest jednym z najbardziej zaniedbanych obszarów polskiej energetyki. Transformacja energetyczna coraz mocniej puka do drzwi gospodarstw domowych.

„Czysta i tania energia w polskich domach” - raport Forum Energii

Transformacja energetyczna coraz mocniej puka do drzwi gospodarstw domowych. Czy jesteśmy do tego przygotowani? Jakie cele i wyzwania przed nami stoją? - mówi Konstancja Ziółkowska

Energetyka rozproszona w warunkach wojennych

Zaledwie 100 km od linii frontu na południu obwodu mikołajowskiego powstała farma wiatrowa. Jest to pierwsza na świecie farma wiatrowa zbudowana w strefie trwającego konfliktu zbrojnego. Tyligulska Elektrownia Wiatrowa w Ukrainie już generuje zieloną energię.  19 turbin wiatrowych. produkuje prąd dla 200 000 gospodarstw domowych rocznie. Na początku 2020 roku udział zielonej energii w energetyce Ukrainy wynosił 11 proc., a na koniec roku – 12,4 proc. Warunki wojny zmieniły ukraińska energetykę - powiedział Albert Gryszczuk – prezes Krajowej Izby Klastrów Energii i OZE podczas debaty w PAP

Rewolucja w produkcji akumulatorów

AGH wesprze małopolskie gminy

 • Ewa Szkurłat
 • access_time 00:04:06
 • calendar_today Poniedziałek, 2024.03.25
Akademia Górniczo-Hutnicza, Uniwersytet Rolniczy oraz trzy małopolskie gminy: Iwanowice, Skała i Gołcza podpisały porozumienie o współpracy przy wdrożeniu innowacyjnych technologii związanych z oczyszczaniem ścieków, badaniami nad wykorzystaniem biogazu.

Turów - fakty i mity

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (GDOŚ) określającą środowiskowe uwarunkowania dalszej eksploatacji złoża węgla brunatnego w Turowie. Warszawski WSA uwzględnił skargi kilku organizacji ekologicznych m.in. zagranicznych i uchylił decyzję GDOŚ, która stanowi pierwszy krok do kontynuacji wydobycia. Powodem uchylenia decyzji okazał się jeden zarzut dotyczący nieuwzględnienia przy jej wydawaniu zapisów umowy w sprawie kopalni Turów jaką polski rząd podpisał z Czechami 3 lutym 2022 r. Sąd zauważył, że choć umowa ta nie podlegała ratyfikacji, to jest źródłem prawa międzynarodowego, do przestrzegania, którego zobowiązuje Polskę nasza konstytucja.   "Wyrok WSA nie oznacza wstrzymania działalności turoszowskiego kompleksu energetycznego" - ogłosiło PGE. Nie zmienia to faktu, że czas zastanowić się nad alternatywami dla regionu. W Centrum Prasowym PAP , odbyła się wspólna konferencja prasowa Zgorzeleckiego Klastra Energii (ZKlaster) i Krajowej Izby Klastrów Energii i OZE (KIKE). Przedstawiciele ZKlastra, Izby oraz zaproszeni eksperci zmierzyli się mitami i nieprawdziwymi informacjami, jakie w ostatnim czasie pojawiały się w kontekście transformacji Turowa i rozwoju energetyki rozproszonej z udziałem samorządów. Zdaniem Agnieszki Spirydowicz, prezeski Stowarzyszenia Rozwoju Innowacyjności Energetycznej w Zgorzelcu, Turów należy transformować zgodnie z przygotowaną strategią i kierować się faktami, a nie mitami.

Recycling kompozytów

Rola energetyki rozproszonej w systemie energetycznym

Energetyka lokalna w samorządach

Kwestia energetyki lokalnej, opartej o OZE, staje się niezwykle ważna w czasie przez zbliżającymi się wyborami samorządowymi. To właśnie samorządy coraz częściej, w dobie kryzysu cenowego, angażują się w lokalne rynki energii.  W Polsce energetyka odnawialna jest obecnie jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi gospodarki. ale - jak powiedział Albert Gryszczuk – prezes Krajowej Izby Klastrów Energii i OZE podczas debaty w PAP - dzieje się to głównie oddolnie, dzięki prywatnym inwestycjom, wbrew administracji centralnej, a nie dzięki niej.

Sztuczna inteligencja w energetyce

 • Ewa Szkurłat
 • access_time 00:03:22
 • calendar_today Poniedziałek, 2024.03.18

OTE czyli w co się opłaca inwestować?

 • Ewa Szkurłat
 • access_time 00:02:46
 • calendar_today Poniedziałek, 2024.03.18

Spalanie biomasy obniży emisje CO2 w przemyśle energochłonnym

Jak obliczyć obciążenie sieci oze?

Polsko-norweski projekt geotermalny

 • Ewa Szkurłat
 • access_time 00:03:36
 • calendar_today Poniedziałek, 2024.03.11

Ekologiczna produkcja stali

 • Ewa Szkurłat
 • access_time 00:03:32
 • calendar_today Poniedziałek, 2024.03.11

Grawitacyjny magazyn energii

Wiatrak, fotowoltaika i wzgórze - to może być przepis na grawitacyjny magazyn energii. Nie od dziś mówi się, że magazyny energii są niezbędnym elementem i podstawą do efektywnej zielonej transformacji. To dzięki nim możliwe jest bilansowanie systemu energetycznego. W ramach projektu "GrEnMine" naukowcy zaproponowali dwie technologie magazynowania energii.

Oprócz Politechniki Wrocławskiej w skład konsorcjum naukowo-przemysłowego wchodzą Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Four Point sp. z o.o., Lignitorichia Achladas S.A., Oltenia Energy Complex S.A., PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., Poltegor Instytut. Instytut Górnictwa Odkrywkowego, Technical University of Crete (Grecja), University of Petrosani (Rumunia), Brown Coal Research Institute (Czechy).

Mówi prof. Marek Cała dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami na AGH w Krakowie.