Radio Kraków

Nowa Energia


RSS Spotify Google Podcast

"Nowa Energia" - odnawialne źródła energii wykorzystują naturalne zasoby Ziemi, nie wyczerpują się i są w stanie szybko się zregenerować. Wiatr, promienie słoneczne, pływy morskie, czy ciepło Ziemi (energia termalna) muszą uzupełniać nasze zasoby energetyczne. Odnawialne źródła energii (OZE), to przyszłość energetyki i nadzieja na ograniczenie zmiany klimatycznej. To również motor rozwoju i innowacji. Od poniedziałku do piątku o godz. 12.50 w Radiu Kraków.

Podcasty

Folie piezoelektryczne pozyskują energię z chodzenia

Można zbudować układy elektroniczne do pozyskiwania energii z chodzenia, siły wiatru, przepływu wody czy drgań różnego rodzaju urządzeń, np. ruchu kół w samochodzie. Uzyskana energia elektryczna może zasilać układy elektroniczne małych mocy, które są w ciągłym rozwoju. Energię tę można gromadzić w superkondensatorach o bardzo dużej trwałości, tj. 0,5 mln. cykli pracy. Wynalazek "polimerowe folie kompozytowe o właściwościach piezoelektrycznych" otrzymał trzecią nagrodę w konkursie Eureka! organizowanym przez DGP. Powstał w Krakowie - w Instytucie Mikroelektroniki i Fotoniki Sieci badawczej Łukasiewicz.

Polimerowe folie pozyskujące energię z chodzenia, siły wiatru, przepływu wody czy drgań różnego rodzaju urządzeń,można wykorzystywać do zasilania układów ostrzegawczych pracujących  w standardzie Bluetooth. Przykładem może być detektor lawinowy wysyłający sygnał SOS, detektor ruchu dla osób starszych oceniający sprawność ruchową przez ilość wydzielonej energii w czasie chodzenia lub urządzenia wysyłające sygnał SOS ze stref pracy w warunkach zagrażających życiu. W zespole naukowców, którzy opracowali ten wynalazek znaleźli się dr inż. Ewa Klimiec z Łukasiewicz - IMiF z Krakowa, prof. Bogusław Królikowski z Łukasiewicz - IMBiP i prof. Halina Kaczmarek z UMK w Toruniu. Z dr Beatą Synkiewicz-Musialską z IMiF rozmawiała Ewa Szkurłat.

Konieczne są zmiany w PEP 2040

Kiedy po wielu miesiącach analiz i konsultacji rząd przyjął w lutym 2021 roku założenia "Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku" wydawało się, że został wytyczony azymut działań strategicznych. Miały one doprowadzić do tego, że za 20 lat połowę mocy zainstalowanych w energetyce stanowić będą źródła zeroemisyjne. W ciągu ostatnich miesięcy te założenia niestety legły w gruzach. "Nie jesteśmy strategicznie przygotowani do wyzwań, jakie narzuca nam obecna sytuacja na rynku paliw" - powiedział podczas Kongresu 590 Grzegorz Wiśniewski prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej.

Recykling łopat turbin wiatrowych

Szacuje się, że obecnie w sektorze energii wiatrowej na całym świecie jest w użyciu ok. 2,5 miliona ton materiału kompozytowego. WindEurope oblicza, że około 14 tys. turbin wirników może zostać wycofanych z eksploatacji do 2023 r., co odpowiada masie 40-60 tys. ton. Zapotrzebowanie na recykling tych urządzeń będzie ogromne - mówi prof. Barbara Tora z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Recykling paneli PV - podpisano umowę na AGH w Krakowie

Eksperci Międzynarodowej Agencji Energii (IEA) prognozują, że do 2026 r. moc odnawialnych źródeł energii wzrośnie o 4,8 tys. GW. Oznacza to, że OZE będą odpowiedzialne w najbliższych latach za 95% wzrostu globalnej mocy energetycznej. Dynamiczny rozwój i wzrost liczby urządzeń energetycznych wykorzystywanych w OZE powoduje, że już w bardzo niedalekiej przyszłości pojawi się problem co z nimi zrobić. Na AGH podpisano porozumienie z firmą, która opracowała jedną z najlepszych na rynku technologii recyklingu paneli fotowoltaicznych. Rozwiązania powstałe z pomocą laboratoriów AGH pozwalają odzyskiwać prawie 100% surowców z obecnie produkowanych paneli PV. Mówi Marcin Karbowniczek prezes 2loop Tech S.A.

Nie tylko fotowoltaika cieszy się zainteresowaniem speców od recyklingu. Szacuje się, że obecnie w sektorze energii wiatrowej na całym świecie jest w użyciu ok. 2,5 miliona ton materiału kompozytowego. WindEurope oblicza, że około 14 tys. turbin wirników może zostać wycofanych z eksploatacji do 2023 r., co odpowiada masie 40-60 tys. ton .Dlatego też współpracę AGH z firmą 2loop Tech S.A.  rozszerzono również na badania nad recyklingiem łopat turbin wiatrowych

Rozwój energetyki wiatrowej - kluczowy dla naszego mixu energetycznego

Zielona energia z wiatru to dla Polski oszczędność, niezależność i zeroemisyjne źródło energii przyjazne dla środowiska. Farmy wiatrowe na lądzie oraz na morzu to jedyna właściwa droga zagwarantowania bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz wzmocnienia polskiej gospodarki poprzez budowę nowoczesnego i silnego łańcucha dostaw. Polska musi zacząć poważnie inwestować w nowoczesne technologie zeroemisyjne, inaczej czeka nas regres gospodarczy i ogromne podwyżki cen prądu. "Komitet Stały Rady Ministrów przyjął projekt ustawy liberalizującej regułę 10H i skierował projekt pod obrady Rady Ministrów. Szacujemy, że dzięki liberalizacji tej zasady potencjał rozwoju lądowej energetyki wiatrowej może sięgnąć 10 GW mocy, w związku z tym do roku 2030 możemy prognozować, że łączna wartość energii z wiatru na lądzie w Polsce przekroczy 20 GW mocy zainstalowanej" – powiedział podczas konferencji branży wiatrowej w Serocku Ireneusz Zyska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

Ruszyła platforma handlu zieloną energią

Uruchomiono Platformę handlu zieloną energią reo.pl – podała Polska Agencja Prasowa. Wytwórcy i odbiorcy zielonej energii mogą teraz bezpośrednio i bezpiecznie dokonywać transakcji kupna i sprzedaży energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, minimalizując przy tym koszty związane z jej obrotem. platforma wzbudza zainteresowanie i powiększa liczbę klientów, reprezentujących przede wszystkim małe i średnie firmy - powiedział PAP Grzegorz Tomasik, wiceprezes zarządu Reo.pl

Raport „Polska energetyka wiatrowa 4.0”

Raport "Polska energetyka wiatrowa 4.0” zaprezentowano na konferencji Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej w Serocku. Wiatr to szansa zarówno na rentowny biznes jak i na obniżenie kosztów wytwarzania energii, a tym samym jej cen. W kwietniu br. średnia cena MWh na Towarowej Giełdzie Energii kształtowała się na poziomie 466,60 PLN/MWh i była wyższa o blisko 100% od średniej ceny sprzed roku. - Przyczyną stale rosnących kosztów jest wciąż̇ zbyt niski udział odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym kraju. Polska jest bowiem nadal uzależniona od paliw kopalnych, które odpowiadają̨ za 70–75% wytworzonej energii. Dziś największą przeszkodą do dynamicznego wzrostu mocy wiatrowych jest zasada 10H, która uniemożliwia budowę nowych instalacji. Usunięcie tej bariery dla elektrowni wiatrowych na lądzie pomogłoby wyhamować wzrost cen energii – wskazuje Janusz Gajowiecki, prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej.

Rusza nowy program „Elektro Parki”

  • Ewa Szkurłat
  • access_time 00:02:37
  • calendar_today Poniedziałek, 2022.06.13
Emisja spalin zostanie ograniczona w najpiękniejszych i przyrodniczo najcenniejszych zakątkach Polski. Pomoże w tym nowy program priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod nazwą „Elektro Parki – elektromobilność w parkach narodowych”. Przewiduje on dotacje do zakupu samochodów elektrycznych i stacji oraz punktów ładowania, które będą wykorzystywane w codziennej działalności. Na ten cel ma być przeznaczone do 16 mln zł z Funduszu Niskoemisyjnego Transportu.

Rośnie popyt na samochody elektryczne

Popyt na całkowicie elektryczne samochody (BEV) wzrośnie w Europie do ok. 50% w 2030 r. i do ok. 70% w 2040 r. – wynika z analizy  Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych. Wyniki badania jednoznacznie obalają tezy mówiące, że europejscy nabywcy nowych pojazdów nie chcą kupować samochodów całkowicie elektrycznych. Kluczowym czynnikiem wpływającym na decyzje zakupowe pozostaje niezmiennie cena pojazdu, którą w głównej mierze determinuje koszt akumulatorów.

Co może zahamować rozwój fotowoltaiki?

  • Ewa Szkurłat
  • access_time 00:03:57
  • calendar_today Poniedziałek, 2022.05.30
Według najnowszej prognozy IEO w najbliższych latach rynek fotowoltaiczny utrzyma swoją dynamikę rozwoju. Już na koniec tego roku moc wszystkich zainstalowanych źródeł fotowoltaicznych może wynieść 12 GW. Ale eksperci, którzy opracowali raport "Rynek fotowoltaiki w Polsce" ostrzegają przed możliwym załamaniem dynamiki rozwoju branży. W ostatnich trzech latach wydano więcej odmów niż zgód na ponowe przyłączenia do sieci - powiedział Grzegorz Wiśniewski, prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej.

Polska wśród liderów rozwoju fotowoltaiki w UE

nstytut Energetyki Odnawialnej przedstawił dziesiątą edycję raportu „Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2022”. Na koniec 2021 roku moc zainstalowana w krajach Unii Europejskiej w fotowoltaice wyniosła 158 GW, co oznacza przyrost 21,4 GW (tempo wzrostu rynku wyniosło ponad 15%). Polska najprawdopodobniej (nie wszystkie kraje potwierdziły ostateczne i oficjalne dane) znalazła się na drugim miejscu, za Niemcami, pod względem przyrostu mocy zainstalowanej PV w Unii Europejskiej. "Jesteśmy europejskim liderem rozwoju fotowoltaiki" - powiedział podczas konferencji PAP wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska.

Raport "Rynek fotowoltaiki w Polsce"

Mamy „złotą dekadę polskiej fotowoltaiki”- twierdzą autorzy corocznego raportu przygotowanego przez Instytut Energetyki Odnawialnej. W wyniku zmian regulacyjnych i rosnących cen energii elektrycznej rok 2021 zakończył się spektakularnym sukcesem branży fotowoltaicznej. Moc zainstalowana w fotowoltaice na koniec 2021 roku wyniosła 7,6 GW,. Ogromny wkład, tak jak w poprzednich latach, mieli prosumenci indywidualni (niemal 80% udziału w rynku). Wymierne efekty przyniósł też system aukcyjny – pierwszy gigawat mocy w farmach fotowoltaicznych oddaje już energię do sieci - powiedział na konferencji PAP Grzegorz Wiśniewski prezes IEO

Energia z wiatru wpływa na obniżenie rachunków za prąd

Najnowsze dane pokazują, że gdyby nie energia z lądowej energetyki wiatrowej, nasze rachunki za prąd byłyby drastycznie wyższe. W grudniu 2021 roku – najdroższym miesiącu od lat – średnia cena hurtowa za energię elektryczną kształtowała się na poziomie 823 zł/MWh przy 7GW mocy z wiatru na lądzie. Bez produkcji z wiatru cena w grudniu byłaby dwa razy wyższa (1642 zł/MWh), co oznacza, że lądowa energetyka wiatrowa pozwoliła obniżyć rachunki Polaków o połowę – wynika z najnowszej analizy przygotowanej przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej i Instytut Jagielloński.

Odwiert geotermalny w gminie Szaflary

Na wykonanie odwiertu geotermalnego gmina Szaflary uzyskała 45-milionową dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wykorzystanie energii geotermalnej stanowi alternatywę dla spalania paliw kopalnych – zmniejsza zależność od niestabilnych rynków i cen gazu, ropy czy węgla. Wody termalne są efektywnym źródłem energii, która w przeciwieństwie do większości odnawialnych źródeł energii, jest dostępna zawsze oraz niezależna od pogody czy też pory roku. Mówi Edward Siarka sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska

10 postulatów Szczytu Klimatycznego ToGetAir 2022

Podczas Międzynarodowego Szczytu Klimatycznego ToGetAir 2022 w ciągu 3 dni odbyły się 33 debaty. Również międzynarodowe panele z setkami ekspertów. ToGetAir obserwowało wiele milionów osób. Rosyjska inwazja na Ukrainę spowodowała konieczność rewizji dotychczasowej polityki energetycznej w Europie i w każdym kraju. Uczestnicy debat szukali odpowiedzi na pytania: na czym oprzeć niezależną politykę energetyczną Unii Europejskiej oraz zbudować lepszą przyszłość klimatyczną i jak w nowej rzeczywistości można utrzymać wyznaczone wcześniej cele klimatyczne? 10 wypracowanych postulatów ma połączyć starania o klimat i o bezpieczeństwo. Mówi Agata Śmieja pomysłodawczyni szczytu, prezeska fundacji Czyste Powietrze.

Wykorzystanie sztucznej inteligencji do monitorowania trubin wiatrowych

Wykorzystanie sztucznej inteligencji do monitorowania turbin wiatrowych może skutecznie zapobiegać kosztownym problemom związanym z konserwacją. Kluczem do zapobiegania tym potencjalnie groźnym awariom jest wczesne wykrywanie usterek. Zazwyczaj odbywa się to dzięki analizie danych z zaawansowanych czujników. Nad takim systemem pracuje koło naukowe Sensor z AGH w Krakowie. Mówi dr Krzysztof Lalik .

MEW filarem polskiej gospodarki

  • Ewa Szkurłat
  • access_time 00:04:02
  • calendar_today Poniedziałek, 2022.05.16
Morska energetyka wiatrowa to jeden z głównych filarów polskiej transformacji energetycznej. Przy odpowiednich warunkach oraz wsparciu, wiatr z Bałtyku przyczyni się do zagwarantowania bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz obniży ceny energii. To też wzmocnienie polskiej gospodarki poprzez budowę nowoczesnego i silnego łańcucha dostaw oraz szansa na wzmocnienie polskiej gospodarki wodorowej powiedział Ireneusz Zyska Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii.

Energetyka w kryzysie

Okoliczności zewnętrzne zmuszają nas do zmiany podejścia do rozwoju energetyki. Konieczna jest szeroka dyskusja o tym, jak ograniczyć konsumpcję surowców, a także podjęcie działań wspierających rozwój energetyki rozproszonej. W ostatnich tygodniach ważnym i aktualnym tematem stała się kwestia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Dr Michał Kurtyka, były minister klimatu i środowiska, na 4 Forum energetyki rozproszonej powiedział, że obecnie powinniśmy więcej mówić o oszczędzaniu energii. Wymuszają to na nas warunki wojenne.

Hel-3 paliwem przyszłości

Hel-3 jest nazywany paliwem przyszłości. Dwieście ton helu-3 jako paliwa termojądrowego wystarczyłoby, aby pokryć roczne zapotrzebowanie ludzkości. Jest ultra rzadkim izotopem na Ziemi. Cena za 1 kg wynosi 16,6 mln dolarów. O wiele więcej występuje go na Księżycu, gdzie od miliardów lat jest nanoszony wraz z wiatrem słonecznym - brak magnetosfery umożliwia atomom helu (w tym izotopu helu-3) osadzanie się na jego powierzchni. Hel-3 jest paliwem przyszłości, które może odmienić ziemską branżę energetyczną i uratować klimat Ziemi. "Dlatego warto badać możliwości jego eksploatacji" - powiedział dr inż. Adam Jan Zwierzyński, adiunkt na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH.

Ruszył program "Moje ciepło"

Już można składać wnioski na dofinansowanie do zakupu i montażu pompy ciepła w domu jednorodzinnym. W programie „Moje Ciepło” NFOŚIGW przewidziane są dotacje od 7 do nawet 21 tys. zł. Ze wsparcia skorzystają właściciele tylko nowych budynków mieszkalnych o podwyższonym standardzie energetycznym. Obowiązywać będzie zasada: najpierw inwestycja – potem wypłata. Pieniędzy powinno wystarczyć dla sporego grona wnioskodawców, gdyż budżet programu „Moje Ciepło” wyniesie aż 600 mln zł. Środki na jego obsługę będą pochodzić z Funduszu Modernizacyjnego – specjalnego instrumentu finansowego Unii Europejskiej dla 10 krajów o największych wyzwaniach związanych z realizacją unijnych celów redukcji emisji dwutlenku węgla. Mówi Paweł Mirowski z NFOŚiGW