Radio Kraków

Nowa Energia


RSS Spotify Google Podcast

"Nowa Energia" - odnawialne źródła energii wykorzystują naturalne zasoby Ziemi, nie wyczerpują się i są w stanie szybko się zregenerować. Wiatr, promienie słoneczne, pływy morskie, czy ciepło Ziemi (energia termalna) muszą uzupełniać nasze zasoby energetyczne. Odnawialne źródła energii (OZE), to przyszłość energetyki i nadzieja na ograniczenie zmiany klimatycznej. To również motor rozwoju i innowacji. Od poniedziałku do piątku o godz. 12.50 w Radiu Kraków.

Podcasty

Bezpieczne użytkowanie paneli fotowoltaicznych

Brak wystarczających informacji na temat wytrzymałości paneli fotowoltaicznych na przepięcia. Normy tego nie wymagają, producenci tego nie badają, więc użytkownik takich informacji nie uzyska. Dlatego tak ważna, o czym rzadko się mówi, jest właściwa ochrona odgromowa i przepięciowa. Konieczność jej posiadania szczególnie podkreślają naukowcy z Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej.

Wodór - przyszłość transportu publicznego

Pojazdy, w których będzie wykorzystywany jako paliwo, mogą stać się alternatywą dla autobusów z silnikami spalinowymi, a w przyszłości nawet elektrycznych autobusów bateryjnych. Pojazd może przejechać nawet 350 km na jednym tankowaniu, które trwa tylko kilka minut. Jest przy tym niezwykle cichy – posiada wszystkie zalety napędu elektrycznego, jak brak wibracji i niski poziom hałasu.

Dachówka fotowoltaiczna

Dachówka fotowoltaiczna może stanowić alternatywę dla tradycyjnych pokryć dachowych i jednocześnie generować energię elektryczną. Przy jej produkcji zastosowano innowacyjne metody - docenione na Międzynarodowych Targach Wynalazków INTARG2021. "Nasz pomysł to scalenie dachówki z ogniwem fotowoltaicznym, które redukuje obciążenie dachu" - mówi dr Marek Szindler z Politechniki Śląskiej.

Autobusy na wodór w Krakowie

Kto czeka na liberalizację zasady 10 h

Jak samorzady zyskują na inwestycjach wiatrowych

Najnowszy licznik elektromobilności

Miejsce energii wiatrowej w mixie energetycznym

Ważnym elementem rozwoju zielonych źródeł w następnych latach będzie budowa farm wiatrowych na Bałtyku. Produkowana tam energia będzie systematycznie zastępować energię z węgla, która staje się coraz droższa i problematyczna z powodu konieczności realizacji celów klimatycznych. Jaki będzie udział energii wiatrowej w polskim miksie energetycznym? Ewa Szkurłat zapytała o to Janusza Gajowieckiego, Prezesa Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej.

Kraków wyprodukuje paliwo wodorowe i zasili nim autobusy

Jakie zmiany wprowadza tzw. Ustawa licznikowa?

Ochotnica Dolna - jak zagospodaruje nadwyżki zielonej energii?

Miejsce energetyki wiatrowej w Polskim Ładzie

Magazyny ciepła i chłodu - projekt NCBIR

Zmiany dla prosumentów w nowelizacji ustawy Prawo Energetyczne

Energia z reakcji termojądrowej

Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki rozpoczął współpracę z Centrum Nowych Technologii Energetycznych (CeNTE). Centrum realizuje badania naukowe skoncentrowane wokół technologii termojądrowej konwersji energii oraz technologii umożliwiających diagnostykę, zdalną obsługę i kontrolę reaktora. CeNTE zrzesza 21 podmiotów z sektora nauki i biznesu.Do reakcji termojądrowej dochodzi w bardzo wysokich temperaturach i np. na Słońcu synteza termojądrowa przebiega przy temperaturze miliona stopni.
W warunkach ziemskich żaden materiał nie byłby w stanie wytrzymać takich warunków. Dlatego do wykorzystania energii termojądrowej wykorzystano silne, odpowiednio ukształtowane pole magnetyczne, a powstający podczas reakcji  nadmiar ciepła przetwarzany jest na energię elektryczną. W ten sposób powstaje czysta, zielona energia, którą możemy wykorzystać  - powiedział dr inż. Tymoteusz Ciuk z Sieci Badawczej Łukasiewicz

Energia odnawialna w gospodarce cyrularnej

Wielkie wyzwanie:Energia - znamy półfinalistów

Hybrydowa instalacja w Sękowej

Zainaugurowano pilotażowy projekt, polegający na integracji lokalnych odnawialnych źródeł energii. Odwiert geotermalny będzie wykorzystany do pozyskiwania energii, która zostanie połączona z energią słoneczną. Hybrydowe źródło energii to doskonały przykład kreatywności i ogromnej wiedzy polskich naukowców. Z prof. Tomaszem Śliwą, kierownikiem Laboratorium Geoenergetyki AGH w Krakowie, pracownikiem Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH rozmawia Ewa Szkurłat

Kraków hamuje rozwój fotowoltaiki - petycja Stowarzyszenia Ulepszamy Kraków

Co z recyklingiem zużytych paneli?

Wykorzystanie odpadów spożywczych do produkcji biometanu

 • calendar_today Piątek, 2021.06.04

Fotowoltaika motorem gospodarki

 • calendar_today Środa, 2021.06.02

Społeczny klimat wokół klastrów energii

 • calendar_today Wtorek, 2021.06.01

Upływa termin zgłoszeń do wodorowego programu NFOŚIGW

 • calendar_today Poniedziałek, 2021.05.31

Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2021 - raport

 • calendar_today Sobota, 2021.05.29
Instytut Energetyki Odnawialnej przedstawia już dziewiątą edycję raportu „Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2021”. Raport stanowi kompletne podsumowanie stanu i trendów na rynku fotowoltaiki w Polsce. Powstaje we współpracy z firmami z branży jako efekt szczegółowego badania rynku.

Moc zainstalowana w fotowoltaice w Polsce na koniec 2021 roku może  przekroczyć 6 GW, a na koniec 2025 roku może wynieść 15 GW. W 2021 roku roku obroty handlowe sektora  minimalnie spadną i wyniosą około 9 mld zł - wynika z raportu „Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2021". W 2020 roku 1,5 proc. energii elektrycznej wyprodukowanej w kraju pochodziło ze źródeł fotowoltaicznych. W 2021 roku będzie to już 3,5 proc. a w 2025 roku energia słoneczna zapewni około 10 proc. energii elektrycznej - stwierdził Grzegorz Wiśniewski, prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej podczas konferencji w Polskiej Agnecji Prasowej.

W perspektywie najbliższych kilku lat, prognozy IEO nie przewidują spowolnienia na rynku fotowoltaicznym. Główny udział w przyroście mocy będą mieć projekty farm PV przygotowane pod aukcje OZE, także te wielkoskalowe. Przejściowe spowolnienie może dotknąć segmentu mikroinstalacji, jednakże cały rynek fotowoltaiki nie odnotuje tego efektu w najbliższych kilku latach. Jest to bowiem technologia elastyczna, skalowalna, działająca w wielu segmentach i niszach rynkowych. Dodatkowo w bieżącym roku, po raz pierwszy zauważalnie wzrośnie rola prosumentów biznesowych (o co najmniej 200 MW), a trend ten będzie się nasilał w kolejnych latach.

Nowy raport „Fotowoltaika w Polsce"

 • calendar_today Piątek, 2021.05.28

Zastosowanie wód termalnych

 • calendar_today Czwartek, 2021.05.27

List Hutniczej Izby Przemysłowej i PSEW w sprawie ustawy 10 H

 • calendar_today Środa, 2021.05.26

Projekty energetyczne w sieci Łukasiewicz

 • calendar_today Wtorek, 2021.05.25

Najnowszy licznik elektromoblności

 • calendar_today Poniedziałek, 2021.05.24

Turbiny wiatrowe na drogach szybkiego ruchu

 • calendar_today Piątek, 2021.05.21

Opublikowano wyniki projektu ELAB - największego badania elektromobilności w Europie Środkowo-Wschodniej

 • calendar_today Czwartek, 2021.05.20

Potencjał MEW

 • calendar_today Środa, 2021.05.19

Zbliża się półfinał Wielkiego Wyzwania: Energia NCBiR

 • calendar_today Wtorek, 2021.05.18

Kataliza cukrów w magazynowaniu energii

 • calendar_today Poniedziałek, 2021.05.17

Innowacyjny recykling paneli fotowoltaicznych

 • calendar_today Sobota, 2021.05.15

Cała europejska gospodraka przestawia się na zielone tory. Politycy dyskutują o sposobach inwestowania w nowe technologi nie węglowe, a naukowcy - poszukują sposobów na wprowadzanie bezodpadowych technologii. Zero waste - ta zasada obowiazuje nie tylko w przemyśle spożywczym i usługach, ale staje się ogólnie oboewiązującą regułą gospodarki obiegu zamkniętego. W ten trend wpisuje się najnowsza technologia opracowana na AGH w Krakowie. Dzięki niej zużyte panele fotowoltaiczne nie trafią na wysypiska śmieci.
 


Szacuje się, że do 2025 roku w Polsce będzie zainstalowanych ponad 420 000 ton paneli. Według raportu Instytutu Energii Odnawialnej łączna moc wszystkich instalacji fotowoltaicznych w Polsce ma wynieść wtedy prawie 8000 MW. Szacując, że średnia żywotność paneli wynosi 20 – 30 lat, można się spodziewać,że już w najbliższych latach, do utylizacji lub recyklingu może trafić ponad 100 ton zużytych instalacji fotowoltaicznych. Dlatego recykling paneli fotowoltaicznych to globalne wyzwanie ekologiczne i ekonomiczne.

Z prof. Barbarą Torą rozmawiała Ewa Szkurłat.

Druga edycja kampanii e-mobilni.pl

 • calendar_today Piątek, 2021.05.14

Jak sieć radzi sobie z nadprodukcją prosumenckiej energii?

 • calendar_today Czwartek, 2021.05.13

Pompy ciepła w krakowskim MPEC

 • calendar_today Środa, 2021.05.12

Czego zabraknie w nowelizacji ustawy o elektromobilności?

 • calendar_today Wtorek, 2021.05.11

Społeczne konsultacje ustawy znoszącej zasadę 10 h

 • calendar_today Poniedziałek, 2021.05.10

Potencjał hydroenergetyki w Polsce

 • calendar_today Sobota, 2021.05.08

Wykorzystanie zielonej energii musi się opłacać - nie tylko ekologicznie. Ekonomia i gospodarka również powinny skorzystać na rozwijaniu odnawialnych mocy. Eksperci OZE wskazują, że mała energetyka wodna  w Polsce ma duży potencjał , ale nie jest on w pełni wykorzystywany. Raporty Najwyższej Izby Kontroli wskazują na bardzo zły stan budowli hydrologicznych i osłony powodziowej. W co i gdzie opłaca się inwestować? 
Obecnie regulacje nie przewidują uproszczonych procedur dla małych instalacji. Inwestycja w MEW wymaga m.in. budowy przepławek dla ryb, barier ochronnych czy zachowanie przepływu nienaruszalnego. Trzeba mieć także na uwadze opłaty związane z gospodarką wodną, np. opłaty za dzierżawę obiektów piętrzących i gruntów pod wodami, administrowanych przez Wody Polskie.

Z Ewą Malicką, prezeską Towarzystwa Rozwoju Małej Energetyki Wodnej rozmawiała Ewa Szkurłat

 

"Recyklingowe" konsorcjum na AGH

 • calendar_today Piątek, 2021.05.07

Magazyny energii - nowe przedsięwzięcie NCBiR

 • calendar_today Czwartek, 2021.05.06

Czy inwestycje w małą hydroenergetykę się opłacają?

 • calendar_today Środa, 2021.05.05

Rekordowy rok dla branży fotowoltaicznej

 • calendar_today Wtorek, 2021.05.04

Czas odejść od węgla - dla zdrowia i klimatu

 • calendar_today Sobota, 2021.05.01

Lekarze apelują o pilne działania pro klimatyczne. Już kilkadziesiąt osób oraz instytucji ochrony zdrowia dołączyło do  inicjatywy "Lekarze dla klimatu".Apelują do rządzących o podjęcie działań na rzecz walki z zanieczyszczeniem środowiska. Eksperci ochrony zdrowia mówią stanowczo i jednoznacznie: skutki zmiany klimatu coraz bardziej zagrażają zdrowiu publicznemu -  mówi  Weronika Michalak ze Stowarzyszenia  HEAL  Polska

 

 "Lekarze dla klimatu" przypomniają, że zanieczyszczenie powietrza tylko w Polsce rocznie prowadzi do zgonu ponad 40 tys. osób. W związku z tym postulują  m.in. znaczące zwiększenie nakładów finansowych na służbę zdrowia, wprowadzenie rzetelnej i powszechnej edukacji prozdrowotnej oraz ekologicznej czy promowanie gospodarki przestrzennej, która uwzględni skutki i zagrożenia związane ze zmianami klimatu. Zalecane jest także zmniejszenie śladu węglowego wszystkich sektorów gospodarki.

Wśród sygnatariuszy apelu "Lekarze dla klimatu" znajduje się Naczelna Rada Lekarska, przedstawiciele Światowej Organizacji Zdrowia, ośrodków badawczych, instytutów naukowych czy uniwersytetów medycznych, a także eksperci indywidualni.

Audycję przygotowała Ewa Szkurłat.

 

Gospodarka cyrkularna w miastach

 • calendar_today Piątek, 2021.04.30

Będą dopłaty do stacji ładowania pojazdów elektrycznych

 • calendar_today Czwartek, 2021.04.29

Spalanie węgla szkodzi zdrowiu

 • calendar_today Środa, 2021.04.28

Ciepłownia przyszłości - nowy projekt NCBIR

 • calendar_today Wtorek, 2021.04.27

Tania energia z wiatru

 • calendar_today Poniedziałek, 2021.04.26

Zazielenianie gospodarki dzięki funduszom UE

 • calendar_today Piątek, 2021.04.23

Ładowanie e-samochodów - ile kosztuje?

 • calendar_today Czwartek, 2021.04.22

Jak nowelizacja prawa energetycznego wpłynie na rozwój magazynów energii?

 • calendar_today Środa, 2021.04.21

Boom inwestycyjny w energetyce wiatrowej

 • calendar_today Wtorek, 2021.04.20

Hub i pompy ciepła w Miękini

 • calendar_today Poniedziałek, 2021.04.19

Innowacyjne biogazownie NCBiR

 • calendar_today Poniedziałek, 2021.04.19

Zakończyły się konsultacje KPO

 • calendar_today Sobota, 2021.04.17
Do końca kwietnia Polska ma czas na przekazanie do Komisji Europejskiej Krajowego Planu Odbudowy. Prawie 24 mld euro z Funduszu Odbudowy UE zostanie przeznaczone na dotacje, które chcemy zainwestować m.in. w ochronę zdrowia, transformację w kierunku "zielonej" gospodarki, innowacje, ekologiczny transport czy cyfryzację. Projekt Krajowego Planu Odbudowy nadal zakłada zbyt duże wsparcie dla paliw kopalnych,nie uwzględniono też obowiązku przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko finansowanych projektów i reform – twierdzi Wojciech Kukuła z ClientEarth Prawnicy dla Ziemi

35 dni, 3 dni spotkań z udziałem ponad 10 tys. uczestników online, 5 wysłuchań, 5,5 tys. opinii nadesłanych przez formularz na stronie internetowej - tak w skrócie podsumowuje konsultacje publiczne projektu Krajowego Planu Odbudowy (KPO) Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Opinie są obecnie analizowane i, jak informuje ministerstwo, są już decyzje o pierwszych zmianach w dokumencie.

Zgodnie z założeniami Unii Europejskiej Krajowy Plan Odbudowy ma być odpowiedzią na nowe zagrożenia i wyzwania, jakie spowodowała pandemia. Ma dwa główne cele: odbudowę i przywracanie odporności gospodarek UE na ewentualne kryzysy i przygotowanie na przyszłe, nieprzewidziane okoliczności. Budżet unijnego Funduszu Odbudowy to ponad 723,8 mld euro. Pomoc będzie przyznawana w postaci bezzwrotnych grantów i niskooprocentowanych pożyczek. Czas na wykorzystanie tych pieniędzy Polska ma do 2026 roku.

Z Wojciechem Kukułą z ClientEarth Prawnicy dla Ziemi rozmawiała Ewa Szkurłat

Kiedy instalacja przydomowej elektrowni wiatrowej się opłaca?

 • calendar_today Piątek, 2021.04.16

Jak kraje europejskie wspierają rozwój elektromobilności?

 • calendar_today Czwartek, 2021.04.15

Koszty energii z wiatru

 • calendar_today Wtorek, 2021.04.13

Krajowy Plan Odbudowy

 • calendar_today Poniedziałek, 2021.04.12

Energetyka rozproszona

 • calendar_today Sobota, 2021.03.06

Polski rynek energii elektrycznej zmienia się może dość wolno, ale nieustannie. Energetyka odnawialna w Polsce nie będzie się dobrze rozwijała jeśli w naszym kraju nadal będzie obwiązywał scentralizowany model dystrybucji energii elektrycznej. Energia jest towarem rynkowym. I chociaż jest to obszar silnie regulowany, to nie da się go budować w oderwaniu od realiów ekonomicznych.A realia są takie, że energia z rozproszonych źródeł jest tańsza. Może uzupełniac dostawy energii, szczególnie na terenach słabiej zurbanizowanych. Z Barbara Adamską, prezes Polskiego  Stowarzyszenia Magazynowania Energii rozmawiała Ewa Szkurłat

Rola magazynów energii w klastrach

 • calendar_today Wtorek, 2021.03.02

Krajowa Izba Klastrów Energii oraz Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii będą współpracować przy wdrażaniu magazynów w klastrach.  Pozwoli to na połaczenie technologii, doświadczeń i wiedzy eksperckiej, które dadzą realne korzyści dla wszystkich. Zyska na tym wiele sektorów -  mówi Barbara Sdamska prezes Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii.

Magazyny chronią przed awarią zasilania, przechowują energię elektryczna na pózniej, przyczyniają się do obnizek cen prądu oraz stabilizują kapryśną energią pochodżąca chociazby z fotowoltaiki. Audycję przygotowała Ewa Szkurłat.

Przekroczone normy NO2 w powietrzu m.in w Małopolsce - KE opublikowała pakiet naruszeniowy

 • calendar_today Sobota, 2021.02.27

Komisja Europejska opublikowała pakiet naruszeniowy, w którym wezwała Polskę do wywiązania się z przepisów wynikających z dyrektywy dotyczącej jakości powietrza. Określone w dyrektywie dopuszczalne wartości dla pyłów zawieszonych i dwutlenku azotu zostały przekroczone w czterech polskich aglomeracjach: krakowskiej, warszawskiej, wrocławskiej i górnośląskiej. Emisje  pochodzą w szczególności z silników diesla i mają bardzo negatywny wpływ na układ oddechowy i krwionośny. "Programy ochrony powietrza nie są skuteczne" – powiedziała Agnieszka Warso-Buchanan, radczyni prawna w Fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi.

Polska ma dwa miesiące na ustosunkowanie się do pakietu nauszeniowego. Jeśli Komisja Europejska uzna nasze argumenty za niewystarczające, może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości.
Wartości dopuszczalne dla dwutlenku azotu są przekroczone równiez w Belgii i Czechach.

Audycję przygotowała Ewa Szkurłat

 

Kontrowersje wokół wykorzystania biomasy drzewnej

 • calendar_today Poniedziałek, 2021.02.22

Nowy program wodorowy NFOŚiGW dla przedsiębiorców

 • calendar_today Piątek, 2021.02.19

Czy oze zapewni nam bezpieczeństwo energetyczne?

 • calendar_today Czwartek, 2021.02.18

Miejsca pracy w transformacji energetycznej

 • calendar_today Środa, 2021.02.17

Zielony Transport Publiczny

 • calendar_today Wtorek, 2021.02.16

Zielony zwrot w technologiach środowiskowych

 • calendar_today Poniedziałek, 2021.02.15

Wielkie wyzwanie: Energia - czy energia wiatru trafi "pod strzechy"?

 • calendar_today Sobota, 2021.02.13
Budowa przydomowych elektrowni to innowacyjny projekt Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Gra toczy się o rewolucję na polskim rynku energii wiatrowej, skierowanej do użytkownika indywidualnego. Opracowane w wyzwaniu rozwiązanie da możliwość dostępu do energii elektrycznej poza siecią, a przede wszystkim przyczyni się do oszczędności w gospodarstwach domowych.

Kiedy wieje wiatr - turbiny z łatwoscią wychwytują jego energię, ale co zrobić, kiedy ruch powietrza, który można przerobic na prąd jest zbyt słaby? Jak zapewnić stabilne dostawy energii w tak zmiennej sytuacji? Z pomocą może przyjść dyfuzor o zmiennej średnicy, nad którym pracują studenci z  koła naukowego "Eko-Energia", działającego przy Akademii Górniczo-Hutniczej.

Finał 'Wielkiego wyzwania" NCBiR odbędzie się 14 sierpnia 2021 roku, na stadionie PGE Narodowy, gdzie zgromadzona publiczność będzie mogła obserwować decydującą fazę rywalizacji. W celu zwizualizowania wyniku pomiaru, prototypy zostaną podłączone do pomp, które napędzane energią wytworzoną przez urządzenia z zasymulowanego wiatru, napełnią puste zbiorniki wodą. Finałowa rozgrywka potrwa maksymalnie 6 godzin, a drużyna, która najlepiej poradzi sobie z zadaniem i jako pierwsza napełni zbiornik, zostanie zwycięzcą wyzwania i wygra milion złotych.

Audycję przygotowała Ewa Szkurłat

Rewolucja technologiczna w prosumenckiej branży wiatrowej

 • calendar_today Piątek, 2021.02.12

Kapryśna energia wiatru

 • calendar_today Czwartek, 2021.02.11

AGH Wind w ćwierćfinale Wielkiego Wyzwania NCBIR

 • calendar_today Środa, 2021.02.10

W tym tygodniu kończą się konsultacjie Polskiej Strategii Wodorowej

 • calendar_today Wtorek, 2021.02.09

Plany rozwoju branży fotowoltaicznej

 • calendar_today Sobota, 2021.02.06

Jak przypomina Polskie Stowarzyszenie Fotowoltaiki, moc instalacji fotowoltaicznych w Polsce przekroczyła już 3 GW, a w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2020 r. przybywało średnio 160 MW miesięcznie, ale były to głównie niewielkie instalacje prosumenckie. „Ogromny potencjał energetyki słonecznej w naszym kraju może zostać zaprzepaszczony, tymczasem projekty fotowoltaiczne zapewnią Polsce bezpieczeństwo energetyczne i korzystnie wpłyną na ceny energii - mówi Grzegorz Wiśniewski prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska zapowiedziało już, że kluczowy dla rozwoju branży program „Mój prąd" będzie kontynuowany w 2021 r., a jego nowa odsłona będzie dawała szerszy wachlarz możliwości dla potencjalnych beneficjentów. Rozważane jest bowiem włączenie do inicjatywy dotacji także na domowe stacje ładowania samochodów elektrycznych, pompy ciepła i magazyny energii.

Z Grzegorzem Wiśniewskim prezesem Instytutu Energetyki Odnawialnej rozmawiała Ewa Szkurłat

Innowacyjne turbiny wiatrowe

 • calendar_today Piątek, 2021.02.05

Kiedy wieje wiatr - turbiny z łatwoscią wychwytują jego energię, ale co zrobić, kiedy ruch powietrza, który można przerobic na prąd jest zbyt słaby? Jak zapewnić stabilne dostawy energii w tak zmiennej sytuacji?

Projektem, nad którym pracują studenci ze Studenckiego Koła Naukowego Eko-Energia, działającego przy Akademii Górniczo-Hutniczej, jest budowa turbiny wiatrowej z dyfuzorem o zmiennej średnicy. Wiatr jest odnawialnym źródłem energii o największym potencjale rozwoju, problem stanowi jednak wpływ technologii OZE na stabilność sieci elektroenergetycznej. Rozwiązaniem  maksymalizującym efektywność pracy turbiny jest dyfuzor o zmiennej średnicy. Turbina bierze udział w rywalizacji ogłoszonej przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju „Wielkie Wyzwanie: Energia”. Opracowany mechanizm płynnej zmiany średnicy dyfuzora turbiny wiatrowej, zdecydowano się zgłosić jako wynalazek celem ochrony patentowej, bo rozwiązanie to stanowi niespotykane dotąd podejście do problemu niestabilnej generacji energii elektrycznej przez turbiny wiatrowe.


Koło Eko-Energia pracuje nad kolejnym projektem i planuje stworzenie kilku stanowisk laboratoryjnych do rozwoju technologii konwersji promieniowania słonecznego. Jedno z nich służyć ma do badania konwersji energii słonecznej na energię elektryczną i ciepło, z wykorzystaniem elementów skupiających.

Granty rektora AGH dla kół naukowych wykorzystujących oze

 • calendar_today Czwartek, 2021.02.04

Jak samorządy wykorzystują biomasę?

 • calendar_today Środa, 2021.02.03

Wykorzystanie mikrosieci

 • calendar_today Poniedziałek, 2021.02.01

Drewno energetyczne

 • calendar_today Piątek, 2021.01.29

Mity na temat wykorzystania wodoru

 • calendar_today Czwartek, 2021.01.28

Rola biomasy w energetyce

 • calendar_today Środa, 2021.01.27

Transformacja Energetyczna w Małopolsce

 • calendar_today Sobota, 2021.01.23

Energetyka oparta na wietrze, słońcu i wodorze to cel transformacji i Zielonego Ładu UE. Musimy odchodzić od węgla - wymuszają to na nas kolejne europejskie dyrektywy i zalecenia. Jednak zamykanie kopalń wpłynie na sytuację rynku pracy i postawi nas przed dylematem, jak pogodzić transformację w wymiarze technologiczno-ekonomicznym z problemami społecznymi. Zarząd Małopolski wybrał  4 projekty nad którymi pracować będą teraz unijni eksperci Platformy Regionów Węglowych w Transformacji . Pomogą one złagodzić skutki społeczno–gospodarcze transformacji energetycznej. Projekty te dotyczą obszaru Małopolski Zachodniej i będą mogły pozyskać finansowanie ze środków Mechanizmu Sprawiedliwej Transformacji  - mówi Tomasz Urynowicz - wicemarszałek Małopolski i pełnomocnik Zarządu Województwa ds. Sprawiedliwej Transformacji. Audycję przygotowała Ewa Szkurłat.

Duże farmy fotowoltaiczne w Polsce

 • calendar_today Wtorek, 2021.01.19

Wyższa efektywność inwestycji w energię wiatru

 • calendar_today Poniedziałek, 2021.01.18

2020 - dobry rok dla branży fotowoltaicznej

 • calendar_today Sobota, 2021.01.16

Pandemia Covid-19 sprawiła, że już na początku 2020r. na pewien czas zamknięto wiele azjatyckich fabryk, które zajmowały się produkcją komponentów do instalacji. Pojawiły się braki w magazynach, opóźniano realizację inwestycji w farmy fotowoltaiczne. Jednak po spadkach w marcu i na początku kwietnia sytuacja szybko się unormowała, a rynek wrócił do fazy wzrostowej. Już we wrześniu moc zainstalowanych paneli słonecznych była o 166% większa w porównaniu z 2019 r. "Zgodnie z oczekiwaniami w 2021 r. możemy się spodziewać dynamicznego wzrostu liczby nowych instalacji fotowoltaicznych"  mówi Grzegorz Wiśniewski prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej. Audycję przygotowała Ewa Szkurłat

Małopolskie inwestycje w modernizację ciepłownictwa

 • calendar_today Piątek, 2021.01.15

Czy nowa edycja programu 'Mój prąd" ożywi kolejną branżę OZE?

 • calendar_today Czwartek, 2021.01.14

Zielone inwestycje Orlen Południe

 • calendar_today Wtorek, 2021.01.12

Jakie firmy inwestują w Off Shore?

 • calendar_today Poniedziałek, 2021.01.11

Urząd Marszałkowski podpisał porozumienie z Orlenem

 • calendar_today Piątek, 2021.01.08

E-taryfa - postulat Białej Księgi Elektromobiolności

 • calendar_today Czwartek, 2021.01.07

Innowacyjne biogazownie NCBR

 • calendar_today Wtorek, 2021.01.05

Solaris liderem produkcji ciężkich elektryków

 • calendar_today Poniedziałek, 2021.01.04

Wiatr rozwija skrzydła polskiej gospodarki

 • calendar_today Sobota, 2021.01.02

Urzędnicy Ministerstwa Klimatu i Środowiska dopięli swego, zapowiadając, że ustawa o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych zostanie uchwalona przed końcem 2020 r. Ministerstwo zakłada, że do 2040 r. w polskiej części Morza Bałtyckiego powstaną farmy wiatrowe o łącznej mocy 11 GW. Taka skala ma oznaczać wygenerowanie inwestycji wartych około 130 mld zł i utworzenie 77 tys. miejsc pracy w polskiej gospodarce.  Branża wiatrowa nie kryje swego zadowolenia.

W ustawie O morskiej energetyce wiatrowej przyjęto, że do połowy 2021 r. zostanie przyznane wsparcie dla inwestorów planujących budowę pierwszych farm wiatrowych na Bałtyku – w drodze indywidualnych decyzji Urzędu Regulacji Energetyki i z pominięciem procedury aukcyjnej.
Zgodnie z unijnym prawem na zastosowanie takiej procedury jest czas tylko do połowy przyszłego roku. Później konieczne będzie zastosowanie mechanizmów wprowadzających konkurencję między inwestorami, którzy o gwarancje sprzedaży energii będą musieli ubiegać się w aukcjach. Właśnie taki mechanizm przewidziano w ustawie dla kolejnych projektów morskich farm wiatrowych na Bałtyku, które są na razie na mniej zaawansowanym etapie przygotowań.

Z Kamilą Tarnacką,  wiceprezezem PSEW, rozmawiała Ewa Szkurłat

Energetyczny potencjał Bałtyku

 • calendar_today Czwartek, 2020.12.24

Jaka będzie rola magazynów energii w przyjętym projekcie rozporządzenia Rady Ministrów dot. energetyki odnawialnej?

 • calendar_today Środa, 2020.12.23

Jak branża wiatrowa ocenia przyjęcie ustawy Off Shore?

 • calendar_today Wtorek, 2020.12.22

Elektryk czy klasyk?

 • calendar_today Poniedziałek, 2020.12.21

Minister Klimaty i Środowiska włączył się w promocję elektromobilni.pl

 • calendar_today Piątek, 2020.12.18

Sejmowa komisja przyjeła ustawę OFF Shore

 • calendar_today Czwartek, 2020.12.17

NFOŚIGW sfinansuje wykorzystanie lokalnej biomasy

 • calendar_today Środa, 2020.12.16

Koniec pierwszego etatu projektu ELAB

 • calendar_today Wtorek, 2020.12.15

Rząd rozważa wprowadzenie dotacji na magazyny energii w programie 'Mój prąd”

 • calendar_today Poniedziałek, 2020.12.14

Wodór w transporcie

 • calendar_today Czwartek, 2020.12.10

Rekordowy udział wiatru w mixie energetycznym w tym tygodniu

 • calendar_today Środa, 2020.12.09

Magazyny energii

 • calendar_today Wtorek, 2020.12.08

Stacje ładowania z programu "Łącząc Europę"

 • calendar_today Poniedziałek, 2020.12.07

Zielone światło dla rozwoju magazynów energii w Polsce

 • calendar_today Sobota, 2020.12.05
Pod koniec listopada rząd przyjął projekt nowelizacji Prawa energetycznego, zawierający szereg uregulowań dotyczących magazynów energii.

Nowelizacja wprowadza kompleksowe rozwiązania dla funkcjonowania i rozwoju magazynów energii w Polsce. „Magazyny energii wspierają budowę energetyki niskoemisyjnej, przyczyniając się do realizacji celów polityki unijnej w zakresie emisyjności energetyki oraz gospodarki. Magazynowanie energii to niezbędny elementem transformacji energetyki. Magazyny zapewniają elastyczność funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, zwiększając możliwości wykorzystania energii ze źródeł OZE oraz poprawiając bezpieczeństwo funkcjonowania systemu elektroenergetycznego” – mówi Barbara Adamska, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii.

Prosument posiadający magazyn energii elektrycznej będzie zobowiązany poinformować o tym fakcie właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego, podając rodzaj magazynu  użytego w mikroinstalacji. Nowelizacja zawiera również uregulowania dotyczące wydawania warunków przyłączania oraz umów o przyłączenie. Uregulowana została również kwestia ekspertyzy wpływu urządzeń na system elektroenergetyczny.

Przyjęty przez rząd projekt ustawy zmieniającej Prawo energetyczne  został teraz skierowany do prac w Sejmie. Jest szansa, że nowelizacja zostanie uchwalona do końca bieżącego roku.

Audycje przygotowała Ewa Szkurłat

Jak szukac wód geotermalnych? - prof. Anna Sowiżdżał z AGH w Krakowie

 • calendar_today Piątek, 2020.12.04

'Elektra" - motocykl elektryczny

 • calendar_today Czwartek, 2020.12.03

Mikrosieci prądu stałego

 • calendar_today Środa, 2020.12.02

Upływa termin konkursu 'Wielkie wyzwanie - Energia"

 • calendar_today Wtorek, 2020.12.01

Rada Ministrów przyjęła projekt Off Shore

 • calendar_today Poniedziałek, 2020.11.30

"Ekoinnowatorzy" 2020

 • calendar_today Sobota, 2020.11.28
Znamy już laureatów ogólnopolskiego konkursu dla studentów i kół naukowych.

Az trzy Koła naukowe AGH otrzymały nagrody w kategorii "EKOinnowacyjne Koło Naukowe". Studenci skonstruowali m.in. bolid na wodór, łodź solarną i samolot napędzany energią słoneczną.

Audycję przygotowała Ewa Szkurłat

Projekt mikroturbiny wiatrowej

 • calendar_today Piątek, 2020.11.27

Pierwszy w Polsce e-motocykl szosowy

 • calendar_today Czwartek, 2020.11.26

Gala konkursu Ekoinnowatorzy

 • calendar_today Środa, 2020.11.25

Przeciągają się prace nad ustawami wiatrowymi

 • calendar_today Wtorek, 2020.11.24

Kto zarobi na polskim wodorze?

 • calendar_today Środa, 2020.11.18

Elektryczny telebus w Krakowie

 • calendar_today Wtorek, 2020.11.17

EkoLIFE Małopolska

 • calendar_today Poniedziałek, 2020.11.16

Podpisanie porozumienia Tauronu z Urzędem Marszałkowskim

 • calendar_today Piątek, 2020.11.13

Dlaczego program "Mój prąd" cieszy się tak dużym sukcesem?

 • calendar_today Czwartek, 2020.11.12

Nowy Sącz - miasto z klimatem

 • calendar_today Wtorek, 2020.11.10

Polska Strategia Wodorowa - trwają prace w Ministerstwie Klimatu i Środowiska

 • calendar_today Poniedziałek, 2020.11.09

ELAB- największy projekt badawczy w sektorze e-mobility w regionie

 • calendar_today Sobota, 2020.11.07
15 tygodni, 6 samochodów, 10 tys. kilometrów. W ramach projektu „ELAB – Miasto Czystego Transportu”, Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych wraz z 12 partnerami zbada, czy użytkowanie pojazdów elektrycznych w miastach może być jednocześnie przyjazne dla środowiska i efektywne ekonomicznie. W ramach projektu wykonanych zostanie 20 tys. różnych pomiarów.

Projekt zakłada, że zarówno do floty samochodów jeżdżących dla Urzędu Miasta Łodzi, jak i do miejskich spółek i jednostek, np. do ZWiK czy ZDIT, trafią pojazdy elektryczne, jak i te konwencjonalne. Przez trzy tygodnie każde z nich będzie z osobna „testowane” i porównywane. Dzięki odpowiednim nadajnikom zainstalowanym w pojazdach będzie można monitorować i porównać m.in. zużycie energii czy poziom spalania. W sumie wykonanych zostanie 20 tys. pomiarów. Testowane będą zarówno samochody osobowe, jak i dostawcze. Z Maciejem Mazurem z PSPA rozmawiała Ewa Szkurłat

mat.prasowe/e.sz

Nad czym pracuje departament elektromobilności i gospodarki wodorowej

 • calendar_today Piątek, 2020.11.06

Rozwój rynku e-pojazdow w miastach

 • calendar_today Czwartek, 2020.11.05

Wyzwania dla polskiego ciepłownictwa

 • calendar_today Środa, 2020.11.04

Ruszyła kampania edukacyjna elektromobilni.pl

 • calendar_today Wtorek, 2020.11.03

Jak kraje unijne wprowadzają oze w ciepłownictwie

 • calendar_today Poniedziałek, 2020.11.02

Bezpieczeństwo energetyczne Polski

 • calendar_today Sobota, 2020.10.31
Obecnie Ministerstwo Klimatu i Środowiska pracuje nad projektem „Polityki energetycznej Polski" (PEP), która określać będzie długoterminową wizję rządu dla sektora energii. Jednym z elementów bezpieczeństwa energetycznego, obok węgla, oze i energetyki rozproszonej, będzie energetyka jądrowa.

Historyczna umowa, kamień milowy – to pierwsze, polityczne reakcje na zawarcie polsko-amerykańskiej umowy rządowej dotyczącej rozwoju Programu Polskiej Energetyki Jądrowej oraz cywilnego przemysłu jądrowego w naszym kraju. Jak informuje Reuters, porozumienie z Amerykanami dotyczące nabycia technologii jądrowej może być warte nawet 18 mld dol. Harmonogram projektu jądrowego przewiduje wybór technologii w 2021 r., na 2022 r. zakłada zatwierdzenie wyboru lokalizacji pierwszej elektrowni i podpisanie umowy z dostawcą technologii i głównym wykonawcą. Budowa miałaby ruszyć w 2026 r., a pierwszy reaktor - w 2033. Wykorzystanie energii jądrowej to ważny element polityki bezpieczeństwa państwa. O jego filarach mówi minister Ireneusz Zyska, pełnomocniki rządu ds. oze.

Audycję przygotowała Ewa Szkurłat.

Mity wokół energetyki wiatrowej

 • calendar_today Piątek, 2020.10.30

Rośnie liczba motorowerów i rowerów elektrycznych

 • calendar_today Środa, 2020.10.28

Nowe konsorcjum polsko-norweskie na AGH

 • calendar_today Wtorek, 2020.10.27

Audycja z 26.10.2020 r.

 • calendar_today Poniedziałek, 2020.10.26

Nowy licznik rozowju elektromobiolności w Polsce

 • calendar_today Sobota, 2020.10.24
Licznik elektromobilności: prawie 15 tys. samochodów osobowych z napędem elektrycznym na polskich drogach

Według danych z końca września 2020 r., w Polsce było zarejestrowanych łącznie 14 788 samochodów osobowych z napędem elektrycznym. Przez pierwsze dziewięć miesięcy 2020 r. przybyło ich 5 792 sztuki – o 97% więcej niż w analogicznym okresie 2019 r. – wynika z Licznika Elektromobilności, uruchomionego przez PZPM oraz PSPA.

Pod koniec września 2020 r. po polskich drogach jeździło 14 788 elektrycznych samochodów osobowych, z których 55% stanowiły pojazdy w pełni elektryczne (BEV, ang. battery electric vehicles) – 8 169 szt., a pozostałą część hybrydy typu plug-in (PHEV, ang. plug-in hybrid electric vehicles) – 6 619 szt. Park elektrycznych pojazdów ciężarowych i dostawczych w analizowanym okresie zwiększył się do 679 szt. W dalszym ciągu rośnie też flota elektrycznych motorowerów i motocykli, która na koniec września osiągnęła liczbę 8 430 szt.

Pod koniec ubiegłego miesiąca park autobusów elektrycznych w Polsce liczył 346 szt. Przez pierwsze dziewięć miesięcy bieżącego roku flota elektrobusów powiększyła się o 116 zeroemisyjnych pojazdów. W porównaniu do analogicznego okresu 2019 r. oznacza to zmianę o 197% r/r.

Z Maciejem Mazurem z Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych rozmawiała Ewa Szkurłat

mat.prasowe/e.sz

Podpisano list intencyjny ws. rozwoju branży biogazu i biometanu

 • calendar_today Sobota, 2020.10.24
Biogazownie mogą być impulsem do tworzenia innowacyjnych gałęzi gospodarki, zwiększenia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw i podniesienia poziomu bezpieczeństwa energetycznego kraju. Potencjał biogazu, w tym rolniczego, szacuje się na niemal 8 mld m3 rocznie.

"List ma na celu m.in. opracowanie porozumienia sektorowego, prowadzącego do budowy w Polsce łańcucha wartości i wspierania przemysłu biogazowego" - powiedział wiceminister, pełnomocnik rządu ds. OZE Ireneusz Zyska.  Jego zdaniem, sektor biogazu jest „niesłychanie ważny” z punktu widzenia całej gospodarki, a zwłaszcza rolnictwa i transportu. Biogaz i biometan będą ważnym elementem przyszłej strategii energetycznej i energetyki rozproszonej.

Według danych Urzędu Regulacji Energetyki moc zainstalowana w biogazowniach w połowie roku wynosiła około 245 MW i minimalnie spadła w porównaniu do stanu na koniec 2019 r. To niewiele w porównaniu z mocą zainstalowaną w farmach wiatrowych, elektrowniach słonecznych, a nawet w instalacjach wykorzystujących biomasę.

List intencyjny ws. partnerstwa na rzecz rozwoju sektora biogazu i biometanu oraz zawarcia porozumienia sektorowego 13 października  podpisali  przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska, świata nauki oraz branży.


Audycję przygotowała Ewa Szkurłat.

Ciepłownictwo inwestuje w oze

 • calendar_today Piątek, 2020.10.23

OZE w przemyśle

 • calendar_today Czwartek, 2020.10.22

Nowa edycja, nowe zasady programu "Energia PLUS"

 • calendar_today Środa, 2020.10.21

Modernizacja polskiego ciepłownictwa

 • calendar_today Wtorek, 2020.10.20

Elektrownie wiatrowe w każdej gminie?

 • calendar_today Piątek, 2020.10.16

Oze w energochłonnych sektorach gospodarki

 • calendar_today Czwartek, 2020.10.15

List intencyjny branży fotowiltaiki

 • calendar_today Środa, 2020.10.14

Duża energochłonność gospodarstw domowych

 • calendar_today Wtorek, 2020.10.13

Odwiert geotermalny w Krakowie

 • calendar_today Poniedziałek, 2020.10.12

Ekospalarnia odzyska ciepło ze spalin

 • calendar_today Sobota, 2020.10.03

Krakowski Holding Komunalny zbuduje instalację odzyskująco ciepło ze spalin miejskiej Ekospalarni. Dzięki tej modernizacji placówka zredukuje emisje CO2, obniży temperaturę zanieczyszczeń, zwiększy produkcję energii, a także zmniejszy zużycie wody.  "To projekt innowacyjny, który pozwoli nam zwiększyć produkcję ciepła w sezonie grzewczym bez konieczności zwiększenia zużycia paliwa"  - mówi Jakub Bator dyrektor Ekospalarni .

Odpady komunalne utylizowane w Ekospalarni zawierają ok. 35-45% wilgoci. Obróbka termiczna w kotłach tak wilgotnego „paliwa” powoduje, że część ciepła powstającego w czasie spalania zużywana jest do odparowania wilgoci zawartej w tym paliwie. Obecnie ciepło to wraz ze spalinami zostaje bezpowrotnie utracone. Przygotowywana instalacja pozwoli schłodzić spaliny i odebrać ciepło w procesie kondensacji pary wodnej w nich zawartej.

Audycję przygotowała Ewa Szkurłat

Nowa edycja programu Energia Plus

 • calendar_today Środa, 2020.09.30

Energochłonność i oszczędzanie energii - prof. W. Kamrat z Politechniki Gdańskiej

 • calendar_today Wtorek, 2020.09.29

„Zielony” akademik AGH

 • calendar_today Poniedziałek, 2020.09.28

Ekospalarnia wykorzystuje energię słońca

 • calendar_today Piątek, 2020.09.25
To pierwsza tego typu inwestycja w Polsce. Na elewacji budynku Ekospalarni w Krakowie uruchomiono elastyczne panele fotowoltaiczne. Dzięki połączeniu dwóch materiałów: włókna szklanego i krystalicznych krzemowych ogniw słonecznych są prawie dziesięciokrotnie lżejsze niż tradycyjne instalacje. "Można je zamontować również na pofalowanych powierzchniach - mówi Jakub Bator, dyrektor Ekospalarni.

Sposób połączenia materiałów pozwala na uzyskanie elastycznej, stabilnej i lekkiej konstrukcji modułów. Zainstalowana moc urządzeń to siedemnaście i pół kilowata energii.  Energia pozyskana ze słońca będzie wykorzystana na potrzeby własne Ekospalarni w Krakowie.  Zamontowana instalacja ma charakter pilotażowy. Ma pokazać innym jednostkom gminnym, że fotowoltaika może być instalowana niemalże wszędzie, a ciężkie konstrukcje tradycyjnych modułów,  mogą być zastąpione lekkimi i elastycznymi.
Wytwarzanie energii ze słońca niesie szereg korzyści. Ogranicza zużycie energii elektrycznej z sieci,  emisję CO2 i innych szkodliwych substancji. To także stabilizacja systemu elektroenergetycznego.

Audycję przygotowała Ewa Szkurłat

 

Program "Łącząc Europę"

 • calendar_today Czwartek, 2020.09.24

Tydzień Zrównoważonego Transportu

 • calendar_today Wtorek, 2020.09.22

Jak wygląda sieć stacji ładowania elektryków w Europie?

 • calendar_today Poniedziałek, 2020.09.21

E-rajd na kraniec Europy

 • calendar_today Sobota, 2020.09.05

Dziennikarze portalu wysokienapiecie.pl wyruszyli sportowym, elektrycznym autem w podróż na kraniec Europy. Postanowili sprawdzić czy infrastruktura ładowania zielonych samochodów nie spowalnia dalekich podróży. Z Warszawy dotarli na najbardziej na zachód wysunięty półwysep kontynentalnej Europy – Cabo da Roca w Portugalii.  Łącznie ładowali samochód 42 razy, średnio co 180 km, choć warunki jazdy i naładowanie akumulatora pozwalało zwykle na pokonanie 250-300 km między stacjami. Największy dystans jaki pokonano na jednym pełnym naładowaniu baterii wyniósł 424 km. Z Bartłomiejem Derskim rozmawiała Ewa Szkurłat

 

Nowelizacja tzw.ustawy odległościowej

 • calendar_today Sobota, 2020.09.05

Do końca 2020 roku w życie wejdą kluczowe z punktu widzenia energetyki wiatrowej regulacje, które pozwolą rozwinąć jej pełny potencjał w Polsce.  Dzięki nim jest szansa, by wiatr stał się silnym filarem Zielonego Porozumienia dla Polski i jej transformacji w kierunku niskoemisyjnym. Założenia, koordynowanej przez Ministerstwo Rozwoju nowelizacji  tzw. ustawy odległościowej, zostały przedstawione  na niedawnej konferencji w Serocku. Ministerstwo Rozwoju planuje określić na 500 m bezwzględną minimalną odległość elektrowni wiatrowych od budynków, jeśli gmina dopuści zniesienie na swym terenie tzw. zasady 10H. Turbiny wiatrowe mogłyby być lokowane tylko na podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. W proponowanej regulacji ma zniknąć też warunek zakazu budowania wiatraków bliżej niż dziesięciokrotność wysokości od niektórych form przyrody, który obowiązuje dzisiaj. Propozycja zakłada wzmocnienie obowiązków informowania gminy, aby mieszkańcy wiedzieli o planach budowy turbin. Ma być także więcej czasu na opinie i wyłożenie projektu MPZP, oraz obowiązek zorganizowania dodatkowych dyskusji publicznych nad planem. "Wierzymy, że dzięki tej nowelizacji, inwestycje w branży wiatrowej znacznie przyspieszą" - mówi Magdalena Klera-Nowopolska z Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej.
Audycję przygotowała Ewa Szkurłat.

 

Unia wspiera inwestycje geotermalne

 • calendar_today Piątek, 2020.09.04

E-rajd na kraniec Europy

 • calendar_today Piątek, 2020.09.04

Dziennikarze portalu wysokienapiecie.pl wyruszyli sportowym, elektrycznym autem w podróż na kraniec Europy. Postanowili sprawdzić czy infrastruktura ładowania zielonych samochodów nie spowalnia dalekich podróży. Z Warszawy dotarli na najbardziej na zachód wysunięty półwysep kontynentalnej Europy – Cabo da Roca w Portugalii.  Łącznie ładowali samochód 42 razy, średnio co 180 km, choć warunki jazdy i naładowanie akumulatora pozwalało zwykle na pokonanie 250-300 km między stacjami. Największy dystans jaki pokonano na jednym pełnym naładowaniu baterii wyniósł 424 km. Z Bartłomiejem Derskim rozmawiała Ewa Szkurłat

 

Nowelizacja tzw.ustawy odległościowej

 • calendar_today Piątek, 2020.09.04

Do końca 2020 roku w życie wejdą kluczowe z punktu widzenia energetyki wiatrowej regulacje, które pozwolą rozwinąć jej pełny potencjał w Polsce.  Dzięki nim jest szansa, by wiatr stał się silnym filarem Zielonego Porozumienia dla Polski i jej transformacji w kierunku niskoemisyjnym. Założenia, koordynowanej przez Ministerstwo Rozwoju nowelizacji  tzw. ustawy odległościowej, zostały przedstawione  na niedawnej konferencji w Serocku. Ministerstwo Rozwoju planuje określić na 500 m bezwzględną minimalną odległość elektrowni wiatrowych od budynków, jeśli gmina dopuści zniesienie na swym terenie tzw. zasady 10H. Turbiny wiatrowe mogłyby być lokowane tylko na podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. W proponowanej regulacji ma zniknąć też warunek zakazu budowania wiatraków bliżej niż dziesięciokrotność wysokości od niektórych form przyrody, który obowiązuje dzisiaj. Propozycja zakłada wzmocnienie obowiązków informowania gminy, aby mieszkańcy wiedzieli o planach budowy turbin. Ma być także więcej czasu na opinie i wyłożenie projektu MPZP, oraz obowiązek zorganizowania dodatkowych dyskusji publicznych nad planem. "Wierzymy, że dzięki tej nowelizacji, inwestycje w branży wiatrowej znacznie przyspieszą" - mówi Magdalena Klera-Nowopolska z Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej.
Audycję przygotowała Ewa Szkurłat.

 

Inwestycje w oze w przedsiębiortswach wod-kan

 • calendar_today Czwartek, 2020.09.03

Innowacje w sektorze ciepłownictwa

 • calendar_today Środa, 2020.09.02

Co zrobić z odpadami fotowoltaicznymi?

 • calendar_today Wtorek, 2020.09.01

Innowacje w sektorze ciepłownictwa

 • calendar_today Wtorek, 2020.09.01

Inwestycje w oze w przedsiębiortswach wod-kan

 • calendar_today Wtorek, 2020.09.01

Unia wspiera inwestycje geotermalne

 • calendar_today Wtorek, 2020.09.01

Startuje konkurs Ekoinnowatorzy

 • calendar_today Poniedziałek, 2020.08.31

Jak działają stacje ładowania w Polsce

 • calendar_today Piątek, 2020.08.28

Nowy raport PSPA o elektromobilności

 • calendar_today Czwartek, 2020.08.27

AGH na Solar Decathlon China

 • calendar_today Środa, 2020.08.26

Fotowoltaika generuje nowe miejsca pracy

 • calendar_today Wtorek, 2020.08.25

Kiedy popłynie prąd z Offshore?

 • calendar_today Poniedziałek, 2020.08.24

Zagrożenia dla rozwoju fotowoltaiki w Polsce

 • calendar_today Piątek, 2020.07.17

Słabe zainteresowanie programem "Zielony samochód"

 • calendar_today Czwartek, 2020.07.16

Wnioski do programu Czyste Powietrze są szybciej rozpatrywane

 • calendar_today Środa, 2020.07.15

Program Wodorowy zostanie przekazany do konsultacji społecznych

 • calendar_today Wtorek, 2020.07.14

Atlas wód geotermalnych

 • calendar_today Poniedziałek, 2020.07.13

Badania nad oze w zespole "Agh dla klimatu"

 • calendar_today Czwartek, 2020.07.09

Podpisano list intencyjny dotyczący rozwoju morskiej energetyki wiatrowej

 • calendar_today Środa, 2020.07.08
Celem tej inicjatywy jest podjęcie wspólnych działań służących rozwojowi rynku Offshore w naszym kraju. Morska energetyka wiatrowa będzie silnym impulsem dla polskiej gospodarki. "Szacuje się, że ten projekt może wygenerować nawet 70 tysięcy miejsc pracy" - twierdzi Ireneusz Zyska, wiceminister klimatu, pełnomocnik rządu ds. OZE. Wart ponad 130 mld zł program budowy farm na Bałtyku może stać się kołem zamachowym dla krajowej gospodarki i gwarantem jej bezpieczeństwa energetycznego.

„Polish Offshore Sector Deal” czyli „Deklarację współpracy na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce” 1 lipca podpisali: Minister Klimatu, Minister Obrony Narodowej, Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Pełnomocnik Rządu ds. OZE oraz Pełnomocnik Ministra Aktywów Państwowych ds. Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej, a także przedstawiciele inwestorów i branży – Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej oraz Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej.

Morskie farmy wiatrowe stanowią element „Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030”, będąc jedną z technologii kluczowych dla osiągnięcia unijnego celu w zakresie odnawialnych źródeł energii na 2030 rok. Są też jednym z projektów strategicznych projektu „Polityki energetycznej Polski do 2040 roku”. Rozwój offshore niesie ze sobą duże możliwości wsparcia lokalnej przedsiębiorczości produkcyjnej i usługowej, zaangażowanej w łańcuch dostaw, jak również zbudowania wysokiej pozycji polskich przedsiębiorców w regionalnym, europejskim i światowym łańcuchu wartości morskiej energetyki wiatrowej. Dla uzyskania najlepszych rezultatów konieczna jest współpraca trójstronna pomiędzy rządem, obecnymi i przyszłymi inwestorami i operatorami morskich farm wiatrowych w Polsce oraz przedsiębiorców zaangażowanych w dostawy dla przygotowania, realizacji i eksploatacji tych inwestycji. Audycję przygotowała Ewa Szkurłat.

PAP/Ewa Szkurłat

Inwestowanie w geotermię - kiedy się opłaca?

 • calendar_today Czwartek, 2020.07.02

Zakup kotłów na pelet w gminie Skawina

 • calendar_today Czwartek, 2020.07.02

Pakiet zimowy

 • calendar_today Czwartek, 2020.07.02

Wsparcie społeczne fotowoltaiki

 • calendar_today Środa, 2020.07.01

Gospodarka w obiegu zamkniętym w gminie Łukowica

 • calendar_today Poniedziałek, 2020.06.29

Wsparcie rozwoju geotermii w Polsce dzięki projektowi NFOŚIGW

 • calendar_today Piątek, 2020.06.26

"eVAn" i "Koliber" - program NFOŚIGW

 • calendar_today Czwartek, 2020.06.25

Zmiany w programie "Czyste Powietrze"

 • calendar_today Środa, 2020.06.24

"Zielony samochód" - program NFOŚIGW

 • calendar_today Wtorek, 2020.06.23

"Rynek fotowoltaiki w Polsce" - raport Instytutu Energetyki Odnawialnej

 • calendar_today Poniedziałek, 2020.06.22
Moc zainstalowana instalacji fotowoltaicznych w Polsce może sięgnąć 2,5 GW na koniec 2020 r. i 7,8 GW w 2025 r., wynika z raportu. Obecnie 70% zainstalowanych źródeł fotowoltaicznych stanowią mikroinstalacje, a polski rynek fotowoltaiczny może, wg ekspertów Instytutu Energetyki Odnawialnej, do końca roku osiągnąć obrót o wartości 5 mld złotych!

Rynek fotowoltaiki (PV) rozwija się najszybciej ze wszystkich sektorów OZE w Polsce. "Polska w br. utrzyma tempo wzrostu mocy zainstalowanej i utrzyma się na 5. miejscu w UE. Na koniec 2020 roku moc zainstalowana w PV w Polsce może osiągnąć 2,5 GW" - mówi Grzegorz Wiśniewski, prezes Instytutu. Zdaniem autorów raportu, tegoroczne inwestycje będą skupione wokół prosumentów indywidualnych i biznesowych, czyli w sektorze mikro i małych instalacji. Następnie w latach 2021-2022, wraz z kończącym się terminem realizacji projektów, które wygrały aukcje w latach 2018-2019, większość inwestycji skupi się w sektorze farm fotowoltaicznych. W ujęciu europejskim polska fotowoltaika trafiła na 5 miejsce pod względem nowych mocy przyłączonych w całym 2019 roku. Większe przyrosty miały Hiszpania, Niemcy, Holandia i Francja.

Choc branża PV cieszy się ogromnym wzrostem, autorzy raportu przestrzegają: “Pierwszym okresem próby mogą być lata 2023-2024, gdy obecnie systemy wsparcia nie będą już działać. Konieczne są dodatkowe działania rządu – poza pakietami ożywienia gospodarczego z których fotowoltaika nie korzystała, w tym przyspieszenie wdrożenia dyrektyw i przygotowanie do szybkiej absorpcji nowych środków UE”.

Audycję przygotowała Ewa Szkurłat

Wykorzystanie biomasy w Polsce

 • calendar_today Piątek, 2020.06.19

Wsparcie zakupu autobusów na wodór

 • calendar_today Czwartek, 2020.06.18

Jak wykorzystać złoża termalne?

 • calendar_today Środa, 2020.06.17

Ministerstwo Klimatu publikuje projekty "rozporządzeń prosumenckich"

 • calendar_today Wtorek, 2020.06.16

Gmina Skawina finansuje instalację kotłów na biomasę

 • calendar_today Poniedziałek, 2020.06.15

Wykorzystanie wodoru w elektromobilności

 • calendar_today Piątek, 2020.06.12

Udostępnianie wód termalnych w Polsce - program NFOŚIGW

 • calendar_today Środa, 2020.06.10

Program "Kangur" z NFOŚIGW dofinansuje zakup autobusów elektrycznych

 • calendar_today Wtorek, 2020.06.09

W Krakowie pojawi się autobus na wodór

 • calendar_today Poniedziałek, 2020.06.08

Technologiczne ograniczenia rozwoju klastrów energii

 • calendar_today Piątek, 2020.06.05

Fundusze Norweskie na małe elektrownie wodne

 • calendar_today Czwartek, 2020.06.04

Elektromobilność w praktyce - szkolenie dla samorządów

 • calendar_today Środa, 2020.06.03

Elektroniczne wnioski do programu "Mój prąd" można już składać przez pełnomocnika

 • calendar_today Wtorek, 2020.06.02

W Polsce powstanie "autostrada wodorowa"

 • calendar_today Poniedziałek, 2020.06.01
To jeden w elementów powstającego "Programu rozwoju technologii wodorowych w Polsce", nad którym prace trwały jeszcze w Ministerstwie Energii. Technologie wodorowe mają zastosowanie m.in. w magazynowaniu energii, transporcie, procesach przemysłowych i nie tylko.

"Wodór, jako paliwo przyszłości, będzie jednym z kół zamachowych rozwoju polskiej gospodarki" - twierdzi Ireneusz Zyska, pełnomocnik rządu ds. odnawialnych żródeł energii, przewodniczący Zespołu do spraw Rozwoju Przemysłu Odnawialnych Źródeł Energii i Korzyści dla Polskiej Gospodarki.

Polska jest piątym na świecie producentem tego "zielonego paliwa".  Już teraz mamy ogromny potencjał w produkcji tzw. szarego i błękitnego wodoru. Budowa "autostrady wodorowej" mogłaby dojść do skutku dzięki  środkom unijnych, które można uzyskać w ramach budżetu Europejskiego Zielonego Ładu. Podobne inwestycje planują Niemcy i Holandia.

 

Audycję przygotowała Ewa Szkurłat

 

Lądowe farmy fotowoltaiczne

 • calendar_today Piątek, 2020.05.29

NCBR wspiera rozwój technologii wodorowych

 • calendar_today Czwartek, 2020.05.28

Branża fotowoltaiczna łączy siły

 • calendar_today Środa, 2020.05.27
Polski przemysł fotowoltaiczny łączy siły, aby być konkurencyjnym dla rynków chińskich. Polskie firmy przemysłowe z branży fotowoltaiki podpisały wspólną deklarację o współpracy w ramach Panelu Producentów Urządzeń Fotowoltaicznych „Przemysłowy Panel PV”. To ułatwi współpracę z administracją rządową przy tworzeniu strategii wkładu polskiego przemysłu w Europejski Zielony Ład. Ma również mobilizować i konsolidować krajowy łańcuch dostaw dla fotowoltaiki. Patronem honorowym inicjatywy jest Ireneusz Zyska - wiceminister Klimatu i Pełnomocnik rządu ds. OZE

Partnerstwu patronuje Instytut Energetyki Odnawialnej. Wg prezentowanych przez Instytut danych w 2019r. Polska była piątym rynkiem fotowoltaicznym w UE pod względem przyrostu mocy zainstalowanej, z obrotami niemal 5 mld zł i zatrudnieniem sięgającym 6 tys. etatów. Realne plany wskazują, że pomimo spowolnienia gospodarczego moce fotowoltaiczne w Polsce wzrosną z niemal 1,5 GW w 2019r. do ponad 7 GW w 2025r. Szybki wzrost mocy wywoła zapotrzebowanie rynku krajowego na niezakłócone dostawy nowych technologii fotowoltaicznych oraz na stabilne miejsca pracy.

Z  wiceministrem Ireneuszem Zyską, pełnomocnikiem rządu ds. OZE rozmawiała Ewa Szkurłat

Zasada 10 H

 • calendar_today Wtorek, 2020.05.26

Trwają prace legislacyjne dot. oze

 • calendar_today Poniedziałek, 2020.05.25

Inwestycje w oze ożywiają rozwój ziemi tarnowskiej

 • calendar_today Piątek, 2020.05.22

Inwestycje w zielona energię mogą być motorem gospodarki po pandemii

 • calendar_today Czwartek, 2020.05.21

Zalety zeroemisyjnego transportu

 • calendar_today Środa, 2020.05.20

Trwają prace nad ustawą OffShore

 • calendar_today Wtorek, 2020.05.19

Projekt ResHeat na Politechnice Krakowskiej

 • calendar_today Poniedziałek, 2020.05.18

Konieczne zmiany regulacji w OffShore

 • calendar_today Piątek, 2020.05.15

Bolid na wodór

 • calendar_today Czwartek, 2020.05.14

Wpływ rynków chińskich na rozwój elektromobilności

 • calendar_today Środa, 2020.05.13

Każdy moze wygrać urządzenie, które rozproszy cień i mrok.

 • calendar_today Wtorek, 2020.05.12
Jest estetyczna, subtelna oraz pożyteczna, bo może doświetlić zacienione wnętrze. Teraz może ona trafić do tego, kto weźmie udział w ogłoszonym przez AGH konkursie

Heliosfera to urządzenie wyposażone w lustro, które dzięki opatentowanemu mechanizmowi nadaje kierunek promieniom słonecznym i rozwiązuje problem źle usytuowanych pomieszczeń z małymi oknami lub zacienionych przez inne obiekty. 

"Heliosfera to urządzenie podążające za pozornym ruchem słońca po nieboskłonie" - mówi  Paweł Wajss z Akademii Górniczo-Hutniczej  w Krakowie. Odbijając naturalne światło słoneczne w jeden, konkretny punkt, którym może być okno  domu, biura czy szkoły, wprowadza do niego dodatkowy blask, który z pewnością docenią rośliny i wszyscy domownicy. Odbiornikiem światła z Heliosfery mogą być również panele fotowoltaiczne, które dzięki wsparciu urządzenia mogą zwiększyć swoją wydajność. Wszystkim sterować można bezprzewodowo, wykorzystując aplikację na urządzenia mobilne.

Jeżeli ktoś chce się przekonać, ile korzyści może przynieść Heliosfera w  domu, biurze czy szkole, powinien wejść na stronę https://heliostat.pl/konkurs i  opisać dlaczego warto doświetlić właśnie to wnętrze. Organizatorzy konkursu czekają na historie mrocznych miejsc wartych rozświetlenia!

Co hamuje rozwój lądowej energetyki wiatrowej?

 • calendar_today Poniedziałek, 2020.05.11

Odwołania od przetargu na instalacje oze blokują inwestycje w 31 gminach

 • calendar_today Piątek, 2020.05.08

Pandemia nie spowolni rozwoju elektromobilności w UE

 • calendar_today Czwartek, 2020.05.07

Zielone inwestycje w gminie Skawina

 • calendar_today Środa, 2020.05.06

Zielony pierścień Tarnowa

 • calendar_today Wtorek, 2020.05.05

Co blokuje rozwój klastrów energii?

 • calendar_today Poniedziałek, 2020.05.04

Klastry energii w Małopolsce

 • calendar_today Czwartek, 2020.04.30

Przesunięcie terminu konkursu NCBR "Wielkie wyzwanie: ENERGIA"

 • calendar_today Środa, 2020.04.29

Programy wsparcia energetyki rozproszonej

 • calendar_today Wtorek, 2020.04.28

"Z energią zmieńmy żródła" - projekt w Skawinie

 • calendar_today Poniedziałek, 2020.04.27

Wady baterii litowo-jonowych

 • calendar_today Piątek, 2020.04.24

Czy morska energia wiatrowa się opłaca?

 • calendar_today Czwartek, 2020.04.23

Jaki rodzaj oze ma najszybszą stopę zwrotu

 • calendar_today Środa, 2020.04.22

Zmiany w ustawie o energetyce rozproszonej

 • calendar_today Wtorek, 2020.04.21

Jak zmieniał się udział oze w mixie energetycznym

 • calendar_today Poniedziałek, 2020.04.20

Jak kraje unijne wykorzystują oze w mixie energetycznym

 • calendar_today Piątek, 2020.04.17

Konsulatcje społeczne europejskiego paktu klimatycznego

 • calendar_today Czwartek, 2020.04.16

Trwa nabór do 8 projektów NFOŚIGW finansowanych ze środków norweskich

 • calendar_today Środa, 2020.04.15

Czy powstanie polskie konsorcjum w branży oze?

 • calendar_today Wtorek, 2020.04.14

BOŚ uruchamia kredyty dla samorządów na instalacje fotowoltaiczne w szkołach

 • calendar_today Piątek, 2020.04.10

BOŚ uruchamia kredyty dla samorządów na instalacje fotowoltaiczne w szkołach

 • calendar_today Piątek, 2020.04.10

Tarcza antykryzysowa dla branży oze

 • calendar_today Czwartek, 2020.04.09
Sejm zajmuje się drugą częścią tarczy antykryzysowej dotyczącej producentów energii z odnawialnych źródeł.

Zgodnie z już przyjętą zmianą do ustawy o oze, wytwórcy, którzy wygrali aukcje na sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii, mogą wystąpić do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o przedłużenie terminu pierwszej sprzedaży energii elektrycznej z instalacji. Mogą też starać się o wydłużenie okresu, w którym powinny zostać wyprodukowane urządzenia służące do wytwarzania energii elektrycznej oraz wyprowadzenia mocy.  Rozważane jest także zwolnienie części instalacji z obowiązku ubiegania się o koncesję.
Rząd ma zaproponować wydłużenie obowiązywania umów o przyłączenie do sieci z terminem dostaw energii przed 30 czerwca 2022 roku oraz umożliwienie aukcji OZE na warunkach z zeszłego roku, także za pomocą przygotowywanej już platformy aukcyjnej "Nowe rozwiązania rozszerzą wsparcie dla sektora produkującego energię z odnawialnych źródeł" -   powiedział Ewie Szkurłat  Ireneusz Zyska - sekretarz stanu, pełnomocnik rządu do spraw oze.

Rola agregatorów w Zielonym Ładzie UE

 • calendar_today Środa, 2020.04.08

Rola agregatorów w Zielonym Ładzie UE

 • calendar_today Środa, 2020.04.08

Magazynowanie nietrwałych oze wyzwaniem dla sieci energetycznych

 • calendar_today Wtorek, 2020.04.07

Magazynowanie nietrwałych oze - wyzwaniem dla sieci energetycznych

 • calendar_today Wtorek, 2020.04.07

Wykorzystanie zielonej energii w regionach Polski

 • calendar_today Poniedziałek, 2020.04.06

Wykorzystanie zielonej energii w regionach Polski

 • calendar_today Poniedziałek, 2020.04.06

Wykorzystanie ogniw litowo-jonowych w przemyśle samochodowym

 • calendar_today Piątek, 2020.04.03

Unijne cele klimatyczne

 • calendar_today Czwartek, 2020.04.02

Wykorzystanie lokalnej biomasy

 • calendar_today Środa, 2020.04.01

Od 31.03. tylko elektroniczne zgłaszanie wniosków do programu 'Mój prąd"

 • calendar_today Wtorek, 2020.03.31
Żeby złożyć wniosek online wystarczy mieć profil zaufany założony np. dzięki bankowości elektronicznej lub e-dowód.

Prawo klimatyczne UE

 • calendar_today Poniedziałek, 2020.03.30

Morskie farmy wiatrowe

 • calendar_today Piątek, 2020.03.27
Trwają prace nad projektem ustawy o morskiej energetyce wiatrowej. Energia z wiatru będzie pozyskiwana na 7 akwenach Bałtyku, wiatraki staną co najmniej 22 km od brzegu i 2 mile morskie od tras żeglugowych.

Zbyt małe zużycie wiatru w mixie energetycznym

 • calendar_today Czwartek, 2020.03.26
Energia wiatru to 15 proc. w mixie energetycznego UE w 2019r. To zbyt niski udział, jeśli uwzględnimy założenia Zielonego Ładu-wynika z raportu WindEurope.

Europa może zostać liderem na rynku fotowoltaiki

 • calendar_today Środa, 2020.03.25
Fotowoltaika jest mniej zagrożona pandemią niż inne gałęzie gospodarki. To może być szansa rozwoju dla rynków europejskich, bo zapotrzebowanie na tańszą energię będzie rosnąć. Mamy technologię i specjalistów - czas to wykorzystać.

Technologie wodorowe

 • calendar_today Wtorek, 2020.03.24

Magazyny litowo-jonowe

 • calendar_today Poniedziałek, 2020.03.23

Energetyka rozproszona a bezpieczeństwo

 • calendar_today Piątek, 2020.03.20

Wodorowe ogniwa paliwowe

 • calendar_today Czwartek, 2020.03.19

Firmy wod-kan inwestują w oze

 • calendar_today Środa, 2020.03.18

Zielony ład UE w transporcie

 • calendar_today Wtorek, 2020.03.17

Czy pandemia koronawirusa wpłynie na rynek fotowoltaiki?

 • calendar_today Poniedziałek, 2020.03.16
Obecne problemy z produkcją ogniw fotowoltaicznych i modułów w Chinach mogą stać się impulsem do dalszej dywersyfikacji centrów produkcji ogniw i modułów oraz szansą dla polskich firm i innowacji technologicznych.

Fotowoltaika najlepiej ze wszystkich technologii energetycznych poradziła sobie z kryzysem finansowym, który zaczął się niemal dekadę temu. Krzemu na świecie nie zabraknie, a technologie są dostępne - twierdzi Grzegorz Wiśniewski, prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej. Sektor fotowoltaiki w Polsce w sposób nieprzerwany rozwija się bardzo dynamicznie. Pod koniec 2018 roku, całkowita moc zainstalowana w fotowoltaice wynosiła ok. 500 MW, a w połowie lutego br. już niemalże 1500 MW. Oznacza to trzykrotny (300%) wzrost rynku w okresie zaledwie 14 miesięcy. Koronawirus pogłębia spadki firm skażonych nadmiarem węgla. Z pewnym wyjątkiem, po hossie w 2019 roku, także w styczniu br. na giełdzie ciągle jasno świeciły spółki fotowoltaiczne, a od lutego opierają się wirusowi.

Jak wykazał ubiegłoroczny raport IEO „Rynek fotowoltaiki w Polsce ‘2019” z czerwca ub.r., niemal tyle samo (po 1/3) modułów PV pochodziło z Polski co z Chin, 1/3 z Korei Płd. i Niemiec. Rynek dostawców był podzielony niemal 50%/50% pomiędzy Azję i Europę.

Więcej eksperckich analiz dotyczących nowego indeksu spółek fotowoltaicznych będzie można znaleźć w VIII edycji raportu „Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2020”. Raport zawierał będzie porównanie z innym istotnym indeksem w sektorze energetyki oraz analizy możliwości pozyskania kapitału z GPW na rozwój firm. Ponadto, przedstawiał będzie aktualną sytuację na polskim rynku fotowoltaicznym oraz perspektywy rozwoju tego sektora. W raporcie omówione zostaną także m.in. dotychczas przeprowadzone aukcje OZE oraz ich wpływ na cały rynek energetyki odnawialnej. Planowane wydanie raportu to czerwiec 2020 roku.

 

Efektywność energetyczna

 • calendar_today Piątek, 2020.03.13

Wyspy energetyczne

 • calendar_today Czwartek, 2020.03.12

Innowacyjna polska technologia bez wsparcia rządu i NCBiR

 • calendar_today Środa, 2020.03.11
Akumulatory wykorzystujące ogniwa litowo-jonowe służą do magazynowania energii elektrycznej w przenośnych urządzeniach elektronicznych, pojazdach elektrycznych i hybrydowych, a także do wielkoskalowego magazynowania energii. Ponieważ zasoby litu i metali przejściowych, zwłaszcza kobaltu, są ograniczone, na świecie trwają poszukiwania nowej generacji ogniw.

Prof. Janina Molenda z AGH w Krakowie opracowała metodę wykorzystywania sodu w magazynach energii.  „Polska Innowacyjna Technologia Akumulatorów Litowo-jonowych – POLiON” nie wykorzystuje drogich związków kobaltu i może być w pełni realizowana w oparciu polskie surowce, zapewniając strategiczną ciągłość dostaw akumulatorów litowo-jonowych dla polskiej gospodarki w obszarze elektromobilności.  Istnieje realna szansa na komercjalizację tych rozwiązań w oparciu o nasze własne technologie, zwłaszcza że do produkcji baterii sodowych wszystkie niezbędne surowce (Na, Fe, S, P) znajdują się w Polsce.
W 2018 roku powstało Konsorcjum Elektrochemicznego Magazynowania Energii (PolStorEn)  pod patronatem Ministerstwa Energii. Jego głównym celem jest współpraca sektorów naukowego, biznesowego oraz rządowego zmierzająca do opracowania i wdrożenia nowych rozwiązań w zakresie technologii wytwarzania akumulatorów i innowacji energetycznych co bezpośrednio przekłada się na rozwój elektromobilności w Polsce.
Założycielami konsorcjum PolStorEn są: Politechnika Warszawska, Politechnika Poznańska, Politechnika Gdańska, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski, Akademia Górniczo-Hutnicza i Instytut Metali Nieżelaznych. Konsorcjum POLSTOREN złożyło projekt "Wdrożenie Inteligentnych Separatorów – Innowacyjne Ogniwa   Niezależne technologicznie" w programie NCBiR.  Jego celem  jest opracowanie nowej technologii separatorów inteligentnych - elektrolitów polimerowych (żelowych i stałych) do ogniw litowo-jonowych (z ang. lithium-ion; Li-ion). Założeniem projektu jest użycie polskich technologii materiałowych z zakresu soli litowych, produkcji polimerów oraz materiałów elektrodowych, aby zbudować pierwsze polskie ogniwo Li-ion bazujące na nowych inteligentnych separatorach. Nowa technologia przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa i stabilności ogniw w szerokim zakresie temperatur. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju nie przyznało środków na projekt PolStorEn-u, mimo dwukrotnie składanych odwołań. Polska technologia, oparta na polskich  i międzynarodowych patentach, która mogłaby być elementem strategii rozwoju polskiej gospodarki i  gwarantować bezpieczeństwo produkcji i uniezależnienie od importu nie otrzymuje wsparcia. Jak to wytłumaczyć? Z prof. Janiną Molendą, kierownikiem Katedry Energetyki Wodorowej, Wydziału Energetyki i Paliw i Laboratorium Badawczo-Wdrożeniowego dla Ogniw Litowych i Sodowych, Centrum Energetyki AGH, prezesem Polskiego Konsorcjum Elektrochemicznego Magazynowania Energii – PolStorEn
rozmawiała Ewa Szkurłat

Czy opłaty za prąd zahamują rozwój elektromobilności?

 • calendar_today Wtorek, 2020.03.10

Nowa perspektywa prgramów LIFE i RPO w Małopolsce

 • calendar_today Piątek, 2020.03.06

Magazyny energii

 • calendar_today Czwartek, 2020.03.05

Ranking stacji ładowania pojazdów

 • calendar_today Środa, 2020.03.04

Wady OZE

 • calendar_today Środa, 2020.03.04

Forum Gospodarki Energetycznej w Krakowie

 • calendar_today Wtorek, 2020.03.03

Solarna łódź podwodna

 • calendar_today Poniedziałek, 2020.03.02

Zalety energetyki rozproszonej

 • calendar_today Piątek, 2020.02.28

NFOŚIGW wspiera elektromobilność

 • calendar_today Środa, 2020.02.26

W jakie rodzaje OZE inwestują MŚP

 • calendar_today Wtorek, 2020.02.25

Problemy z magazynowaniem wodoru

 • calendar_today Poniedziałek, 2020.02.24

Urządzenia grzewcze - projekt NCBR

 • calendar_today Piątek, 2020.02.21

Nowelizacja ustawy o farmach wiatrowych

 • calendar_today Czwartek, 2020.02.20

Pierwszy w Polsce szybowiec na wodór

 • calendar_today Środa, 2020.02.19

Konsultacje Białej Księgi Elektromobilności

 • calendar_today Wtorek, 2020.02.18

Inwestycje z RPO w Małopolsce

 • calendar_today Poniedziałek, 2020.02.17

Jak samorządy przygotowują się do inwestowania w rozwój elektomobilności

 • calendar_today Piątek, 2020.02.14

Ruszyła rejestracja do Wielkiego Wyzwania "ENERGIA"

 • calendar_today Czwartek, 2020.02.13

Polska Geotermia Plus

 • calendar_today Środa, 2020.02.12

Jak energia słoneczna rozświetli zaciemnione biuro?

 • calendar_today Wtorek, 2020.02.11

Wykorzystanie biomasy

 • calendar_today Poniedziałek, 2020.02.10

Umowy typu Power Purchase Agreements (PPA)

 • calendar_today Piątek, 2020.01.31

Mini układy kogeneracyjne

 • calendar_today Czwartek, 2020.01.30

Energia plus dla przedsiębiorców

 • calendar_today Środa, 2020.01.29

Ile zapłacimy za transfer zielonej energii?

 • calendar_today Środa, 2020.01.29

Co hamuje rozwój farm wiatrowych

 • calendar_today Wtorek, 2020.01.28

Jak MŚP powinny przygotować się do inwestycji w OZE

 • calendar_today Poniedziałek, 2020.01.27

Program Kangur dla małych gmin

 • calendar_today Piątek, 2020.01.24

Na co przysługuje ulga termomodernizacyjna

 • calendar_today Czwartek, 2020.01.23

Inwestycje NFOŚIGW w Szaflarach

 • calendar_today Wtorek, 2020.01.21

Magazynowanie wodoru

 • calendar_today Poniedziałek, 2020.01.20

Czy zapłacimy za brak 15 procent OZE w bilansie energetycznym w 2020 roku?

 • calendar_today Niedziela, 2020.01.19

Wg badań Eurostatu dotyczących udziałów energii ze źródeł odnawialnych  w zużyciu energii w UE za 2018 rok,  Polska osiągnęła 11,2 proc. i nie ma najmniejszych szans zrealizować wymaganego prawem celu – 15 proc. w 2020 r. A to właśnie zadeklarowała Polska przyjmując unijną dyrektywę dotyczącą odnawialnych źródeł energii. W 2010 roku zadeklarowaliśmy nawet przekroczenie udziału 15 proc. energii pochodzącej z OZE w bilansie energetycznym kraju.  Z powodu naruszenia prawa UE podatnicy poniosą koszty, a konsumenci wyższe rachunki.

Raport NIK z listopada 2018 r. stwierdza, że w konsekwencji zaniechań kolejnych rządów Polska prawdopodobnie stanie przed koniecznością dokonania tzw. "statystycznego transferu” energii z OZE z państw członkowskich, które mają nadwyżkę tej energii. Koszty takiego transferu mogą wynieść nawet 8 mld zł. Teza ta została zweryfikowana przez Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO) w ekspertyzie pt. „Scenariusze realizacji przez Polskę zobowiązań międzynarodowych w zakresie OZE na 2020 rok”, której wyniki były prezentowane w marcu 2019 r. na posiedzeniu Międzyresortowego Zespołu ds. Ułatwienia Inwestycji w Prosumenckie Instalacje OZE, a w czerwcu Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii prezentowało ustalenia Zespołu na Komitecie Ekonomicznym Rady Ministrów. Rząd podjął pewne działania ratunkowe dopiero w 2019 r., z których najważniejszy i mający wpływ na zmniejszanie deficytu energii z OZE w 2020 r. to program „Mój prąd”, ale może on podnieść udziały OZE co najwyżej o 0,1–0,2 pkt proc . Jakie są realne szanse na osiągnięcie zakładanego celu -  udziału 15 proc. energii pochodzącej z OZE w bilansie energetycznym Polski? Ewa Szkurłat zapytała o to Grzegorza Wiśniewskiego prezesa Instytutu Energetyki Odnawialnej, członka  Narodowej Rady Rozwoju. 

Dopłaty do termomodernizacji budynków

 • calendar_today Piątek, 2020.01.17

Wielkie wyzwanie: energia

 • calendar_today Czwartek, 2020.01.16

O co beneficjenci pytają doradców energetycznych

 • calendar_today Środa, 2020.01.15

Rozwój elektromobilności w Krakowie

 • calendar_today Wtorek, 2020.01.14

Rusza nowy nabór do programu 'Mój prąd"

 • calendar_today Poniedziałek, 2020.01.13

Mix energetyczny w Ochotnicy Dolnej

 • calendar_today Czwartek, 2020.01.09

Kraków liderem elektromobilności w transporcie publicznym

 • calendar_today Środa, 2020.01.08

"Szybka ścieżka" w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju

 • calendar_today Wtorek, 2020.01.07

Wsparcie samorządów w rozwijaniu elektromobilności - P.Korczak

 • calendar_today Piątek, 2019.12.20

Badania generatorów termoelektrycznych - K.Sornek

 • calendar_today Czwartek, 2019.12.19

Duży może więcej - "Czysta energia blisko Krakowa"- M.Kozielski z UMIG Skawina

 • calendar_today Środa, 2019.12.18

Czy w Krakowie pojawi się autobus na wodór? - W. Śmiałek

 • calendar_today Wtorek, 2019.12.17

Wykorzystanie biomasy - Krzysztof Jurek

 • calendar_today Poniedziałek, 2019.12.16

Słabe wykorzystanie energii geotermalnej w Małopolsce - Rafał Łobodzki - klaster Kokotów

 • calendar_today Piątek, 2019.12.13

Rozwój oze generuje rozwój samorządów - dr K.Zyśk z AGH

 • calendar_today Czwartek, 2019.12.12

Doradztwo energetyczne dla przedsiębiorćów - P. Korczak z WFOŚIGW

 • calendar_today Środa, 2019.12.11

Projekt Hydrosystem - S. Zysnarski

 • calendar_today Wtorek, 2019.12.10

Będzie nowy nabór do programu 'Mój prąd" - M. Sałęga z WFOŚIGW

 • calendar_today Poniedziałek, 2019.12.09

Jak bezpiecznie używać fotowoltaiki - prof. A. Bień

 • calendar_today Piątek, 2019.12.06

AGH Solar Plane

 • calendar_today Czwartek, 2019.12.05

Smart grid - A.Piotrowski z PGE System

 • calendar_today Środa, 2019.12.04

Krakowska Elektrownia Społeczna - R.Wroński

 • calendar_today Wtorek, 2019.12.03

Licznik Elektromobilności PSPA

 • calendar_today Poniedziałek, 2019.12.02

Badania ogniw trzeciej generacji

 • calendar_today Piątek, 2019.11.29

Klaster Wirtualna Zielona Elektrownia Ochotnica

 • calendar_today Czwartek, 2019.11.28

'Mój prąd" - Firmy mogą występować o dofinansowanie w imieniu swoich klientów

 • calendar_today Środa, 2019.11.27

Energetyka rozproszona w Krakowie

 • calendar_today Wtorek, 2019.11.26
Posłuchaj rozmowy z wiceprezydentem Krakowa A. Kuligiem

Instalacja kogeneracyjna w kotłach na biomasę

 • calendar_today Poniedziałek, 2019.11.25
Rozmówca: Krzysztof Sornek

Audyt energetyczny dla przedsiębiorców

 • calendar_today Piątek, 2019.11.22

Samochód solarny

 • calendar_today Czwartek, 2019.11.21

Instalacja kotłów na biomasę w Skawinie

 • calendar_today Środa, 2019.11.20

Terenowy motocykl elektryczny E-Moto AGH

 • calendar_today Wtorek, 2019.11.19

Dopłaty na zakup samochodów elektrycznych

 • calendar_today Poniedziałek, 2019.11.18

EKOinnowatorzy

 • calendar_today Niedziela, 2019.11.17
Solarne łodzie i samoloty, autonomiczne drony podwodne i samochody na prąd - studenci z kół naukowych zaprezentowali opracowane przez nich konstrukcje.

Wyniki konkursu EKOinnowatorzy:
Kategoria Energia:
1. LEM Thunder V2 (Koło Naukowe Pojazdów i Robotów Mobilnych, Politechnika Wrocławska)
2. Samochód elektryczny pozyskujący energię ze Słońca (PUT Solar Dynamics, Politechnika Poznańska)
3. E-Moto AGH (Koło Naukowe Mechaników, Koło Naukowe Hydrogenium, Koło Naukowe Spectrum, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)
4. Motocykl elektryczny MC-01e „Elektra” (Studenckie Koło Naukowe PolSl Racing, Politechnika Śląska)
5. HydRocket (EcoTech Team, Politechnika Gdańska)
Kategoria Środowisko
1. PWr Diving Crew – autonomiczny dron podwodny (Koło Naukowe Automatyki i Robotyki „Robocik”, Politechnika Wrocławska)
2. Samolot solarny AGH Solar Plane (Studenckie Koło Naukowe AGH Solar Plane, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)
3. AGH Solar Boat (Studenckie Koło Naukowe Eko-Energia, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)
4. Grzyby owadobójcze jako ekologiczny sposób zwalczania owadów i jako źródło biologicznie aktywnych związków (Koło Naukowe Studentów Biotechnologii Bio-Top, Politechnika Wrocławska)
5. Hydrosystem – budowa sieci małych elektrowni wodnych (Hydrosystem, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)
Wyróżnienie za zdobycie największej liczby głosów w głosowaniu internetowym
PWr Diving Crew – autonomiczny dron podwodny (Koło Naukowe Automatyki i Robotyki „Robocik”, Politechnika Wrocławska)
Wyróżnienie za największą liczbę punktów w teście wiedzy
Motocykl elektryczny MC-01e „Elektra” (Studenckie Koło Naukowe PolSl Racing, Politechnika Śląska)

Ekodoradcy w gminach

 • calendar_today Wtorek, 2019.11.12

Ulgi podatkowe dla korzystających z dotacji na oze

 • calendar_today Piątek, 2019.11.08

Dlaczego samorządom opłaca się tworzyć klastry energii

 • calendar_today Czwartek, 2019.11.07

Poziome turbiny wiatrowe w przestrzeni miejskiej

 • calendar_today Poniedziałek, 2019.11.04

“Czysta Energia Blisko Krakowa”

 • calendar_today Niedziela, 2019.11.03
Solary, pompy ciepła, fotowoltaika i kotły na biomasę. Ponad 500 takich urządzeń pojawi się na terenie Skawiny. Zmniejszą one zużycie węgla i prądu w domach. Dzięki temu poprawi się jakość powietrza. Gmina Skawina przystąpiła do programu “Czysta Energia Blisko Krakowa”. Za jego pomocą chce zachęcić mieszkańców do skorzystania z odnawialnych źródeł energii, a konkretnie: solarów, fotowoltaiki, pomp ciepła oraz kotłów na biomasę.

Dofinansowanie wynosi około 50% kosztu zakupu i zainstalowania urządzenia. Każdy mieszkaniec może otrzymać wsparcie finansowe, decyduje jedynie kolejność zgłoszeń, kryterium dochodowe lub wielkość rodziny nie mają tutaj znaczenia. Zakup i instalacja odnawialnych źródeł energii będą leżały po stronie wykonawcy, który umówi się z mieszkańcem na spotkanie w dogodnym dla niego terminie, sprawdzi, czy dom jest gotowy na instalację, a następnie po dokonaniu reszty formalności, szybko i sprawnie zamontuje urządzenie.

Odnawialne źródła energii będą objęte gwarancją przez 5 lat. Oznacza to, że przez ten czas gmina weźmie na siebie ciężar naprawy i serwisowania urządzeń.

Ulga termomodernizacyjna

 • calendar_today Czwartek, 2019.10.31

Nowe trendy umieszczania fotowoltaiki na budynkach

 • calendar_today Środa, 2019.10.30

Jak się przygotować do inwestycji OZE?

 • calendar_today Wtorek, 2019.10.29

Od 21.10 wnioski na program "Mój prąd" można składać elektronicznie

 • calendar_today Poniedziałek, 2019.10.28
Mówi doradca energetyczny M. Sałęga w WFOŚIGW

Rozmowa z T. Urynowiczem. wicemarszałkiem województwa małopolskiego o punktowym systemie motywowania gmin do działań proekologicznych

 • calendar_today Niedziela, 2019.10.27

Audycja z 25.10.2019 r.

 • calendar_today Piątek, 2019.10.25

Audycja z 24.10.2019 r.

 • calendar_today Czwartek, 2019.10.24

Audycja z 23.10.2019 r.

 • calendar_today Środa, 2019.10.23

Elektryczna deska surfingowa napędzana silnikiem elektrycznym

 • calendar_today Wtorek, 2019.10.22
Prototyp deski surfingowej o napędzie elektrycznym powstał na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Energię wiatru zastąpi silnik elektryczny zasilany poprzez akumulatory litowo-jonowe. Deska jest długa na 1,5 metra, natomiast jej pylon, na którym osadzone są skrzydła mierzy 0,85 metra.Mówi Igor Łukasiewicz, autor projektu.

Deska surfingowa o napędzie elektrycznym waży 9 kg, a całe urządzenie wraz z elektroniką i bateriami osiąga wagę 17 kg. Pojazdy tego typu mogą rozwinąć prędkość do 40 km/h, a pojemność akumulatorów wystarcza na godzinę rozrywki na wodzie.  Dodatkowo użytkownik za pomocą ręcznego kontrolera monitoruje prędkość, poziom naładowania baterii oraz pozwala na regulację mocy silnika.

Elektryczna deska surfingowa swoją zwrotnością dorównuje skuterom wodnym, lecz dzięki hydroskrzydłom dostarcza o wiele więcej możliwości zabawy, np. robienia ewolucji w powietrzu. Manewry, jakie można wykonywać dzięki desce to połączenie windsurfingu i kitesurfingu. Urządzenie pozwala także użytkownikowi na surfowanie przy braku zafalowania.

Projekt powstał z pasji i zamiłowania do żeglarstwa i energii odnawialnej. Jego autor przez kilka lat działał również w zespole AGH Solar Boat, który zajmuje się budowaniem łodzi elektrycznych w pełni zasilanych energią słoneczną. Obecnie deska jest stale udoskonalanym prototypem i znajduje się w fazie testów na wodzie. W najbliższym czasie projekt będzie można zobaczyć m.in. na konferencji Impact mobility rEVolution'19 w Katowicach.


Audycję przygotowała Ewa Szkurłat

Audycja z 21.10.2019 r.

 • calendar_today Poniedziałek, 2019.10.21

Rewolucja w OZE. Firmy będą prosumentami energii

 • calendar_today Niedziela, 2019.10.20
Przedsiębiorcy zostali włączeni do definicji prosumenta w myśl Ustawy o odnawialnych źródłach energii. Nowelizacja może przyczynić się do wzrostu zainteresowania mikroinstalacjami OZE, a także w kilkuletniej perspektywie przynieść wymierne oszczędności w kosztach zakupu prądu, zwłaszcza małym i średnim firmom.

 Dzięki nowelizacji nie tylko gospodarstwa domowe, ale także przedsiębiorstwa mogą korzystać z systemu opustów. Oznacza to, że firmy posiadające własne instalacje fotowoltaiczne czy wiatrowe są uprawnione do odprowadzania nadwyżek wyprodukowanej energii elektrycznej do sieci i odbierania ich w momencie większego zapotrzebowania.
W korzystny dla prosumentów sposób doprecyzowano zapisy dotyczące regulowania rachunków. Niewykorzystana energia elektryczna w danym okresie rozliczeniowym przechodzi na kolejne miesiące, ale nie na dłużej niż rok od daty wprowadzenia nadwyżki do sieci. Nowe rozwiązania sprawiają, że koszty przedsiębiorstw związane z opłatami za prąd mogą stać się bardziej zbilansowane, a samo prowadzenie działalności gospodarczej obarczone mniejszym ryzykiem. Szczegółowe zasady, ujednolicające sposób dokonywania rozliczeń prosumentów energii odnawialnej oraz ochronę ich interesów, ma zapewnić opracowywane obecnie rozporządzenie. "Należy pamiętać, że posiadana mikroinstalacja powinna mieć do 50 kW mocy, a wytwarzanie energii nie może być przeważającą częścią działalności przedsiębiorstwa" - mówi Zuza Iwanicka głowny ekolog w Banku Ochrony Środowiska. Audycję przygotowała Ewa Szkurłat

 

Doradcy energetyczni

 • calendar_today Piątek, 2019.10.18
Z jakich środków skorzystać przy modernizacji budynków? Na jakie wsparcie można liczyć inwestując w energię odnawialną? Na te m.in pytania odpowiedzą doradcy energetyczni.

Audycję przygotowała Ewa Szkurłat.

Audycja z 17.10.2019 r.

 • calendar_today Czwartek, 2019.10.17

Heliostat sferyczny wykorzystuje energię słońca

 • calendar_today Środa, 2019.10.16
Jak doświetlić naturalnym światłem ciemne biura czy mieszkania i tym samym zaoszczędzić na opłatach za prąd? Problem zacienionych pomieszczeń rozwiązuje konstrukcja naukowców z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Heliostat sferyczny, bo o nim mowa, doprowadzi światło słoneczne do ciemnych zaułków naszych domów.

Dr Paweł Wajss z Wydziału Energetyki i Paliw, opracował urządzanie, dzięki któremu biura, mieszkania czy dziedzińce będą mogły być doświetlone światłem naturalnym. Heliostat sferyczny, zwany przez twórców Heliosferą, doprowadza światło słoneczne głęboko do wnętrza pomieszczeń.

Odbiornikiem światła z Heliosfery mogą być również panele fotowoltaiczne, które dzięki wsparciu urządzenia mogą zwiększyć ilość generowanej przez panele energii, a tym samym swoją wydajność.

Jak podkreśla pomysłodawca rozwiązania dr Paweł Wajss:  - "Technologia odbijania światła znana jest od dawna. Stosowana była jednak do tej pory w skali przemysłowej z dala od ludzi. Przełomem było norweskie miasto Rjukan, w którym heliostaty rozświetliły zimą rynek po raz pierwszy w historii tego miasta". Audycję przygotowała Ewa Szkurłat

Audycja z 15.10.2019 r.

 • calendar_today Wtorek, 2019.10.15

Program "Mój prąd"

 • calendar_today Poniedziałek, 2019.10.14
8 milionów złotych trafiło już do gospodarstw domowych, które zdecydowały się wziąć udział w programie „Mój Prąd”. Taką wiadomość przekazał Piotr Woźny, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Nabór wniosków do programu rozpoczął się 30 sierpnia trwać będzie do 20 grudnia lub do wyczerpania puli. Kolejny nabór ma ruszyć z początkiem roku 2020.

Jak przekonuje Mariusz Sałęga, doradca energetyczny z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gopodarki Wodnej w Krakowie, sięgnięcie po dotacje z programu nie jest rzeczą trudną. Celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Beneficjentami moga być osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.


Rynek budowy instalacji fotowoltaicznych rośnie w błyskawicznym tempie. Jak podało Ministerstwo Energii, liczba mikroinstalacji zwiększyła się z ok. 16 tys. w 2016 do ponad 85,6 tys. w I kwartale 2019 r.  Według szacunków z programu „Mój Prąd” może skorzystać około 200 tys. osób.
Program „Mój Prąd” jest częścią tzw. zielonej polityki. warto pamiętac, ze  do 2020 roku Polska w ramach dyrektywy Parlamentu Europejskiego musi zwiększyć udział energii pochodzącej z odnawialnych źródeł w ogólnym zużyciu energii, poprawić efektywności energetycznej o 20%,
i ograniczyć  emisji gazów cieplarnianych.

Audycję przygotowała Ewa Szkurłat