Radio Kraków

Nowa Energia


RSS Spotify Google Podcast

"Nowa Energia" - odnawialne źródła energii wykorzystują naturalne zasoby Ziemi, nie wyczerpują się i są w stanie szybko się zregenerować. Wiatr, promienie słoneczne, pływy morskie, czy ciepło Ziemi (energia termalna) muszą uzupełniać nasze zasoby energetyczne. Odnawialne źródła energii (OZE), to przyszłość energetyki i nadzieja na ograniczenie zmiany klimatycznej. To również motor rozwoju i innowacji. Od poniedziałku do piątku o godz. 12.50 w Radiu Kraków.

Podcasty

Zwycięzca Wielkiego Wyzwania NCBiR

Pojawiła się szansa na to, aby małe elektrownie wiatrowe trafiły pod strzechy. Tydzień temu odbył się finał Wielkiego Wyzwania: Energia. Zawody technologiczne zostały zorganizowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dzięki wsparciu Funduszy Europejskich w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Podczas finału na stadionie PGE narodowy prototypy przydomowych elektrowni wiatrowych przez 6 godzin pracowały w warunkach sztucznego wiatru. Wiatraki znajdowały się na specjalnym stanowisku nawiewowym, a nad przebiegiem zawodów czuwali sędziowie. W szranki stanęło 10 najlepszych drużyn konstruktorskich.

Zespół MMB Team z Gdańska wygrał 1 milion złotych nagrody za najlepszy prototyp przydomowej elektrowni wiatrowej. Mówi Maciej Malski-Brodzicki

Nagroda w kategorii "wzornictwo" w "Wielkiem Wyzwaniu: Energia" NCBiR

Prototypy wiatraków musiały spełniać parametry określone w „Podręczniku Uczestnika”. Ich wymiary nie mogły być większe od sześcianu o boku 2 metrów, a waga nie powinna przekraczać 200 kilogramów. Ponadto instalacje powinny się cechować się estetycznym wyglądem i cichą pracą. Sympatycy energii wiatrowej głosowali na jeden z trzech prototypów nominowanych do nagrody specjalnej w kategorii „wzornictwo”. Widzom najbardziej do gustu przypadł prototyp przydomowej elektrowni wiatrowej zespołu Panel Wiatrowy. Do twórców urządzenia powędrowała nagroda w wysokości 50 tys. zł. Czym kierowało się jury przy ich wyborze ? Mówi Dagmara Krzesińska.

Prosumenckie magazyny energii nie zawsze się opłacają

Wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska zapewnia, że prosumenci posiadający fotowoltaikę będą mogli liczyć na zachęty do instalacji domowego magazynu energii, aby w większym stopniu mogli wspierać krajowy system elektroenergetyczny. Magazyny energii mają wejść do programu dofinansowania domowej fotowoltaiki – w kolejnym naborze Mojego Prądu, który ma się rozpocząć w przyszłym roku. Prosumenckie magazyny energii nie zawsze są dobrym rozwiązaniem - twierdzi Grzegorz Wiśniewski prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej,

Zwycięzcy "Wielkiego Wyzwania: Energia"

Zespół MMB Team z Gdańska pod kierownictwem profesora Zbigniewa Krzemińskiego został zwycięzcą „Wielkiego Wyzwania: Energia” i wygrał 1 milion złotych nagrody za najlepszy prototyp przydomowej elektrowni wiatrowej. Zawody technologiczne zostały zorganizowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dzięki wsparciu Funduszy Europejskich w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Mówi Maciej Malski - Brodzicki, koordynator projektu.

Energia z wiatru obniża ceny prądu

  • Ewa Szkurłat
  • access_time 00:04:26
  • calendar_today Poniedziałek, 2021.10.18
Statystycznie 1 GW mocy wiatrowych obniża koszt produkcji 1 MWh energii elektrycznej nawet o 30 zł. Rozwój tego sektora mógłby więc wpłynąć na spadek cen prądu. I tak się dzieje - bo wg wskaźników publikowanych przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, w wietrzne miesiące zauważalne są spadki cen energii. Sektor wiatrowy staje się dynamicznym rynkiem pracy i tańszej energii - powiedziała Kamila Tarnacka z PSEW

Pierwsza na świecie farbyka perowskitów

To ultracienkie i elastyczne ogniwa, do tego dziesięć razy lżejsze od ich odpowiedników krzemowych. Mogą zmienić krajobraz polskich miast, bo otwierają zupełnie nowe możliwości dla wykorzystania energii słonecznej. Perowskity można zainstalować na fasadach budynków, powierzchniach owalnych i okrągłych, są lekkie, więc mogą też pokrywać np. powierzchnię dachów magazynów. Wiele firm na świecie jest zainteresowanych pokrywaniem elewacji budynków biurowych półprzezroczystymi ogniwami słonecznymi na bazie perowskitów. Ogniwa mogą również służyć za znakomite źródła energii dla e-mobilności i internetu rzeczy. Czym są ogniwa perowskitowe? Mówi dr Olga Malinkiewicz, która za opracowanie technologii ich wytwarzania otrzymała w 2014 roku główną nagrodę w prestiżowym konkursie naukowym Photonics21.

Nowelizacja ustawy o elektromobilności

Przyjęty przez Radę Ministrów projekt ustawy o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych przewiduje m.in. ułatwienia w zakresie instalacji i użytkowania punktu ładowania w domach wielorodzinnych. Oprócz realizowanych działań legislacyjnych resort klimatu i środowiska przygotował zachęty finansowe do zakupu lub leasingu aut elektrycznych, co pozwoli na zwiększenie ich liczby na polskich drogach.

OZe w systemie elektroenergetycznym

Już dziś zakłady energetyczne często odmawiają podłączenia do sieci planowanych elektrowni fotowoltaicznych. Ze względu na – jak to określają – brak „warunków technicznych”. Według URE, już w 2019 r. takich odmów było w Polsce ponad 400, prawie siedem razy więcej niż w 2018 r.

Technologia perowskitów

"Nasze ogniwa perowskitowe osiągają imponującą wydajność 25,5% - ogłosiła w Krakowie dr Olga Malinkiewicz, współzałożycielka i dyrektor ds. technologii w firmie Saule Technologies. Pomiary wykonano w niezależnym laboratorium, przy oświetleniu białym, światłem LED o zimnej barwie i natężeniu 1000 luksów, co odzwierciedla rzeczywiste środowisko zastosowania tych urządzeń. Perowskitowe ogniwa fotowoltaiczne doskonale nadają się do zasilania urządzeń elektronicznych w pomieszczeniach, w warunkach słabego światła, co czyni z nich idealne rozwiązanie do wielu zastosowań.

Miasta w kryzysie klimatycznym

Miasta znacząco przyczyniają się do nasilania zmiany klimatu. Z jednej strony, globalnie odpowiadają za 60-70% zużycia energii i 75% emisji związków węgla. Z drugiej strony, są obszarami wyjątkowo wrażliwymi na skutki tej zmiany, ze względu na wysoki poziom zainwestowania, zagęszczenie ludności i infrastruktury. Ekstremalne zjawiska pogodowe mogą być dodatkowo wzmacniane przez lokalne cechy klimatu miejskiego” – piszą naukowcy z zespołu powołanego przez PAN w komunikacie na temat zagrożeń miast wobec kryzysu klimatycznego.

Istotną cechą miast polskich (zwłaszcza małych i średnich) jest duży udział lokalnych systemów grzewczych (indywidualnych, osiedlowych, miejskich) opartych na spalaniu węgla. tzw. „rozlewanie się” miast na terenach podmiejskich, może prowadzić do wzrostu emisji gazów cieplarnianych, bo mamy większe straty przy przesyle energii cieplnej i większe potrzeby transportowe. dlatego też miasta powinny wprowadzać kompleksowe zarządzanie energią i lepiej zarządzać mobilnością. Pełny tekst komunikatu można znaleźć na stronie Polskiej Akademii Nauk pod hasłem: "Zagrożenia miast w kryzysie klimatycznym". Mówi pof. Barbara Szulczewska.

W Polsce przybywa stacji ładowania samochodów elektrycznych

Według Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych (PSPA), tylko w 2021 r. przybędzie ponad 2,2 tys. nowych punktów, a w 2022 r. ich liczba wzrośnie do ponad 11,2 tys. Na tak dynamiczny wzrost wpłynie upływający termin obowiązkowego tworzenia punktów ładowania w dużych miastach, szykowany program dopłat do infrastruktury oraz usprawnienie procedur związanych z przyłączaniem ładowarek do sieci czy instalacji punktów w budynkach wielorodzinnych na wniosek mieszkańców. Mówi Bartłomiej Derski z portalu WysokieNapiecie.pl.

Bariery rozwoju spółdzielni energetycznych

Nowelizacja ustawy o OZE, w której zapisano podstawowe zasady działania spółdzielni energetycznych, zobowiązuje resorty zajmujące się energetyką i środowiskiem do doprecyzowania zasad udostępniania danych pomiarowych oraz prowadzenia rozliczeń w spółdzielniach. Chociaż projekt takiego rozporządzenia ukazał się na stronie Rządowego Centrum Legislacji już przed rokiem, to prace nad nim wciąż nie zostały zakończone. Przystąpienie do spółdzielni energetycznej jest regulowane zarówno przepisami z ustawy Prawo spółdzielcze jak i ustawy o odnawialnych źródłach energii.

„Porozumienie na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce”

  • Ewa Szkurłat
  • access_time 00:04:21
  • calendar_today Poniedziałek, 2021.10.04
Z inicjatywy wiceministra klimatu i środowiska, Pełnomocnika Rządu ds. OZE, Ireneusza Zyski przedstawiciele administracji rządowej oraz kluczowi przedstawiciele morskiej energetyki wiatrowej podpisali, 15 września 2021 r., „Porozumienie na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce”. Ma ono stanowić stałą platformę współpracy między organami administracji rządowej, i samorządu terytorialnego, obecnymi i przyszłymi inwestorami oraz operatorami morskich farm wiatrowych w Polsce, a także przedstawicielami łańcucha dostaw i usług, jednostek naukowo-badawczych oraz instytucji finansowo-ubezpieczeniowych. Mówi K. Tarnacka z Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej.

Czy grozi nam wyłączanie OZE z sieci?

Urząd Regulacji Energetyki poinformował portal WysokieNapiecie.pl, że w pierwszym półroczu 2021 roku wydano już 1246 odmów przyłączenia do sieci. W całym 2020 roku było ich 768, a w pierwszej połowie ubiegłego roku – zaledwie 318 odmów. To sygnalizuje, że z naszą siecią przesyłową jest coś poważnie nie tak. Energetycy szacują, że przy obecnym tempie wzrostu OZE już za niespełna pięć lat możemy mieć ponad 20 GW mocy zainstalowanej w tych źródłach. Konieczne jest więc uelastycznienie systemu, bo w przeciwnym razie wyłączenia zielonych instalacji mogą stać się normą. A to oznacza duże koszty, gdyż będzie konieczne wypłacanie rekompensat tym producentom energii elektrycznej, którzy utracą przychody z powodu czasowego ograniczenia ich produkcji na polecenie operatora. Mimo dostępnych na rynku danych prognozujących rozwój zielonej energii PSE nie uwzględniły zagrożeń w swoich planach. Teraz alarmują, że OZE rozwijają się zbyt szybko... a może to odpowiedzialni za sieci rozwijają je zbyt wolno? Z Grzegorzem Wiśniewskim, prezesem Instytutu Energetyki Odnawialnej, rozmawiała Ewa Szkurłat czy grozi nam zatkanie sttemu? to pytanie zadałam Grzegorzowi wiśniewskiemu, prezeswoi Instytutu Energetyki odnawialnej.

Zbliża się finał Wielkiego Wyzwania NCBiR

To wyjątkowew skali Polski zawody technologiczne. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), realizując tę inicjatywę dzięki Funduszom Europejskim w ramach Programu Inteligentny Rozwój, chce dać impuls do rozwoju polskiego sektora przydomowych elektrowni wiatrowych. W„Wielkim Wyzwaniu: Energia”, w odróżnieniu od programów NCBR organizowanych w formule grantowej, udział biorą osoby fizyczne, pasjonaci odnawialnych źródeł energii, a w szczególności energetyki wiatrowej. Są wśród nich m.in. studenci czy „garażowi” wynalazcy. Pierwotnie w półfinale miało wystąpić 40 uczestników, ale ze względu na wysoki poziom zaawansowania technologicznego przedstawionych prototypów w filmach przekazanych przez drużyny, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wyłoniło aż 51 półfinalistów. Zespół, który 16 października br. na stadionie PGE Narodowy w Warszawie zaprezentuje zwycięski prototyp takiej instalacji, zdobędzie główną nagrodę w wysokości 1 miliona złotych. Rywalizację będzie można śledzić on-line. Mówi Maciej Malski-Brodzicki.

Aplikacja pomoże wymienić flotę aut spalinowych na elektryki

Sześć na dziesięć sprzedawanych w Europie samochodów przeznaczonych jest do użytku służbowego, a jeszcze w 2019 r. 96% rejestrowanych aut flotowych miało napęd spalinowy. Szacunki pokazują, że flota samochodów służbowych – zarówno elektrycznych, jak i z napędem spalinowym - wzrośnie o około 15% do 2030 roku i sięgnie nawet 73 milionów pojazdów. Jednak biorąc pod uwagę wyłącznie segment elektrycznych pojazdów flotowych, wzrost będzie wyższy  bo 24-krotny, a liczba tego typu aut na drogach wzrośnie do 2030 roku nawet do 10,5 mln sztuk z 420 tys. obecnie. Być może zmianom pomoże specjalna aplikacja, która powstaje w Polskiej Akademii Nauk. Mówi dr inż Łukasz Nieradko

Podróż elektrykiem - ile trwa ładowanie?

Podróżowanie autem elektrycznym wymaga nieco innego przygotowania niż w przypadku pojazdów spalinowych. Znając więc planowaną trasę przejazdu, trzeba sprawdzić wcześniej, gdzie będziemy mogli naładować pojazd i czy w okolicy znajduje się inna, rezerwowa ładowarka, gdyby jedna była zajęta lub nie działała właściwie. Mówi Bartłomiej Derski z portalu wysokienapiecie.pl.

Pierwsza w Polsce spółdzielnia energetyczna

Na terenie gminy Raszyn powstaje pierwsza w Polsce spółdzielnia energetyczna. Na razie ma czterech członków. "Są to trzy firmy i  gospodarstwo domowe. liczą na obniżenie kosztów swojej energii od 25 do 35 procent" - powiedział na III Forum energetyki rozproszonej Ireneusz Perkowski

Fit for 55 czyli zielona i kosztowna rewolucja

Ustanawiając europejskie prawo o klimacie, będące częścią europejskiego zielonego ładu, UE wyznaczyła sobie wiążący cel osiągnięcia neutralności klimatycznej do roku 2050. Oznacza to, że w kolejnych dekadach emisje gazów cieplarnianych muszą się znacząco zmniejszyć. Pośrednim krokiem w drodze do neutralności klimatycznej ma być podwyższony cel klimatyczny polegający na obniżeniu emisji o co najmniej 55% do 2030 r..W połowie lipca Komisja Europejska opublikowała pakiet kilkunastu aktów prawnych pod nazwą "Fit for 55". Będzie to oficjalny początek dyskusji na temat działań służących realizacji celu pośredniego na drodze do neutralności klimatycznej, czyli redukcji emisji CO2 w Unii Europejskiej. Z dr Sonią Buchholtz z Forum Energii rozmawiała Ewa Szkurłat.

Cyfrowy symulator elektromobilności dla pojazdów o napędzie konwencjonalnym

  • Ewa Szkurłat
  • access_time 00:04:07
  • calendar_today Poniedziałek, 2021.09.13
Powstaje specjalna aplikacja, która, po analizie danych, pomoże dobrać samochód elektryczny do wymagań i trybu życia klienta. Rynek samochodów elektrycznych w Polsce rozwija się bardzo dynamicznie. Jedną z barier w rozwoju jest niepewność związana z kosztami oraz dyskomfortem związanym ze zmianą samochodu spalinowego na elektryczny. Kierowcy obawiają się wyższych kosztów jazdy i eksploatacji eleketryków, dlatego chętniej wybierają znane im modele aut spalinowych. Aplikacja pomoże przełamać te obawy - jakie dane zbierze i przeanalizuje? Mówi dr inż Łukasz Nieradko z PAN.