Radio Kraków

Nowa Energia


RSS Spotify Google Podcast

"Nowa Energia" - odnawialne źródła energii wykorzystują naturalne zasoby Ziemi, nie wyczerpują się i są w stanie szybko się zregenerować. Wiatr, promienie słoneczne, pływy morskie, czy ciepło Ziemi (energia termalna) muszą uzupełniać nasze zasoby energetyczne. Odnawialne źródła energii (OZE), to przyszłość energetyki i nadzieja na ograniczenie zmiany klimatycznej. To również motor rozwoju i innowacji. Od poniedziałku do piątku o godz. 12.50 w Radiu Kraków.

Podcasty

Dłuższe życie paneli PV

Naukowcy z Uniwersytetu Rzeszowskiego i Politechniki Rzeszowskiej opracowali technologię, która może zwiększyć wydajność działania paneli fotowoltaicznych. "Chcemy zastosować wielowarstwową, polimerową powłokę z pęcherzykami powietrza zamkniętymi pomiędzy dwiema warstwami folii i o cechach mikrokoncentratorów promieniowania słonecznego" - powiedziała prof. Małgorzata Pociask-Biały z UR. Efektem prac podkarpackich naukowców jest powłoka, która umożliwi dłuższą pracę modułów fotowoltaicznych. Taki system może być stosowany m.in. w systemach naziemnych produkujących energię elektryczną na potrzeby zasilania akumulatorów samochodów elektrycznych, awaryjnego zasilania kokpitów samolotów, systemów, np. analizujących skład atmosfery na różnych wysokościach nad powierzchnią Ziemi czy innych systemów umieszczanych w przestrzeni kosmicznej.

Symulator reaktora jądrowego

W Polsce powstanie pierwszy w Europie symulator reaktora jądrowego "jeden do jednego". Ma on powstać w perspektywie najbliższych trzech, czterech lat - poinformował w środę szef MEiN Przemysław Czarnek. Symulator ma działać w ramach planowanego Europejskiego Centrum Kształcenia Kadr dla Energetyki Jądrowej. "Zapotrzebowanie na energetyków, na inżynierów jądrowych, atomistów jest ogromne, i zainteresowanie młodych ludzi tym kierunkiem jest bardzo duże, stąd przystąpiliśmy (...) kilka miesięcy temu do porozumienia między Ministerstwem Edukacji i Nauki, Orlenem i sześcioma naszymi uczelniami technicznymi w całej Polsce. " - powiedział PAP minister Przemysław Czarnek.

Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego coraz bliżej uruchomienia

- Nie da się przetransformować polskiej energetyki bez zasobów, które my mamy. Musimy się opierać o nasze surowce jak najdłużej – powiedział wiceminister aktywów państwowych Marek Wesoły podczas konferencji „Rola polityki surowcowej państwa w zapewnieniu bezpieczeństwa surowcowego Polski”, którą zorganizowały Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy. Trwają prace nad utworzeniem Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego. Nowy podmiot ma skupić aktywa węglowe – do NABE ma zostać przekazanych ponad 70 bloków węglowych należących do czterech największych koncernów energetycznych – PGE, Tauronu, Enei i Energi.

Specjalna powłoka wydłuży życie paneli fotowoltaicznych

 • Ewa Szkurłat
 • access_time 00:03:35
 • calendar_today Poniedziałek, 2023.05.29
Naukowcy z Uniwersytetu Rzeszowskiego (UR) i Politechniki Rzeszowskiej (PR) opracowali technologię wydłużającą pracę paneli fotowoltaicznych. "Chcemy zastosować wielowarstwową, polimerową powłokę z pęcherzykami powietrza zamkniętymi pomiędzy dwiema warstwami folii i o cechach mikrokoncentratorów promieniowania słonecznego" – mówi prof. Małgorzata Pociask-Biały, lider zespołu naukowego.

Wzrośnie budżet programu Mój prąd 5.0.

Duże zainteresowanie programem Mój Prąd 5.0 sprawiło, że budżet na dofinansowanie do fotowoltaiki i urządzeń dodatkowych już został wyczerpany. Ministerstwo Klimatu i Środowiska zapowiedziało poszerzenie programu o dodatkowe 400 mln zł.  Najwięcej osób ubiega się o dofinansowanie do fotowoltaiki – 13602 wniosków. Drugim najczęściej wybieranym urządzeniem są pompy ciepła – 1132 wnioski.  Kto może się starać o dofinansowanie?

Zwiększony budżet programu Mój elektryk

Bank Ochrony Środowiska poinformował, że łączna pula środków przeznaczonych na dopłaty w ramach ścieżki leasingowej „Mój elektryk” wzrosła z 250 mln zł do 400 mln zł. Program “Mój Elektryk” zapewnia dofinansowanie do zakupu samochodu elektrycznego, jak i leasing pojazdów zeroemisyjnych. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej obsługuje dotacje dla osób fizycznych, natomiast za leasing samochodów elektrycznych od listopada 2021 roku odpowiada BOŚ.

Zmiany legislacyjne w transformacji energetycznej

Polityka Surowcowa Państwa

Projekt EnerGizerS

Naukowcy z Polski i Norwegii połączyli siły, aby przeanalizować efektywność funkcjonowania wspomaganych systemów geotermalnych wykorzystujących dwutlenek węgla . Cieszą się one coraz większym zainteresowaniem na całym świecie, ze względu na możliwość geologicznego składowania dwutlenku węgla w procesie pozyskania energii geotermalnej. Proponowane rozwiązanie przyczynia się do ochrony klimatu poprzez dostarczenie czystej energii geotermalnej, przy jednoczesnej eliminacji emisji dwutlenku węgla pochodzącej ze spalania paliw kopalnych. Projekt energizers zakłada stworzenie modelu niekonwencjonalnej instalacji geotermalnej do produkcji energii elektrycznej lub/i cieplnej, przy jednoczesnej możliwości sekwestracji dwutlenku węgla w zbiorniku petrogeotermalnym. Charakterystyka skał zostanie przeprowadzona na podstawie wyników kompleksowych badań laboratoryjnych rdzeni wiertniczych, takich jak badania petrofizyczne, termiczne czy mechaniczne. Wyniki testów laboratoryjnych zostaną wykorzystane do modelowania matematycznego, . Projekt zakłada także eksperymentalne określenie właściwości i zachowania się płynu roboczego CO2 w systemach geotermalnych oraz modelowanie pracy układów napowierzchniowych. Mówiła prof Anna Sowiżdzał z AGH podczas konferencji "Nowe perspektywy energii geotermalnej w Polsce" , organizowanej przez NFOŚIGW

Duże zainteresowanie programem Mój prąd 5.0

W ciągu dwóch tygodni w nowej edycji programu Mój prąd złożono ponad 8 tys. wniosków. Łącznie w programie można otrzymać nawet 58 tys. zł dofinansowania i kompleksowo zainwestować w efektywne energetycznie urządzenia do swojego domu. Dofinansowanie na poszczególne elementy nie może jednak przekroczyć 50 proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych. Mówi P. Mirowski z NFOŚIGW.

Koszty transformacji energetycznej

 • Ewa Szkurłat
 • access_time 00:02:49
 • calendar_today Poniedziałek, 2023.05.15
Transformacja energetyczna jest nieunikniona, jednak jak wynika z wyliczeń Banku Pekao, przeprowadzenie jej w Polsce będzie kosztować ponad 2,5 bln zł. „To dwa razy więcej niż wynosi obecne zadłużenie Polski, a 70 proc. tej kwoty stanowić będą środki dłużne” - powiedział PAP Paweł Strączyński, wiceprezes Banku Pekao S.A.

Obserwatorium Transformacji Energetycznej

 • Ewa Szkurłat
 • access_time 00:11:18
 • calendar_today Poniedziałek, 2023.05.15
W ramach konkursu finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie otrzyma finansowanie na realizację wysokobudżetowego projektu. Ponad 7,5 mln zł przyznano na projekt „Obserwatorium Transformacji Energetycznej jako instrument wspierania społeczno-gospodarczego rozwoju Polski”. Co jest bardziej opłacalne i efektywne: fotowoltaika, wiatraki czy pompy ciepła? Podjęcie decyzji inwestycyjnej już wkrótce będzie o wiele prostsze - powiedział profesor Łukasz Lach z AGH w Krakowie. Głównym zadaniem Obserwatorium Transformacji Energetycznej będzie kompleksowe monitorowanie stanu transformacji energetycznej, modelowanie i analiza efektów wdrażanych rozwiązań oraz postulowanie kierunków zmian i działań zwłaszcza w obszarach: gospodarczym, klimatycznym i środowiskowym, społecznym oraz technicznym .

AGH w Krakowie wśród zwycięzców konkursu GOSPOSTRATEG

Co jest bardziej opłacalne i efektywne: fotowoltaika, wiatraki czy pompy ciepła? Podjęcie decyzji inwestycyjnej już wkrótce będzie o wiele prostsze dzięki Obserwatorium Transformacji Energetycznej. Będzie ono służyć nie tylko jednostkom administracji centralnej i przedstawicielom sektora energetycznego, ale również obywatelom zainteresowanym problematyką transformacji energetycznej w Polsce. Projekt zostanie sfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu GOSPOSTRATEG. Liderem powstałego konsorcjum jest AGH w Krakowie, zaś podmiotem wdrażającym rezultaty projektu - Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Mówi profesor Łukasz Lach

Transformacja energetyczna jest transformacją gospodarczą

Transformacja energetyczna jest nieunikniona i konieczna, aby zapewnić bezpieczeństwo energetyczne Polski i Europy. Jednocześnie wiąże się to z wysokimi kosztami, ale jest to cena, którą musimy zapłacić, aby uniknąć powtórzenia scenariusza wojny na Ukrainie. To, czego brakuje naszej transformacji energetycznej, to konsekwencja - powiedział Jakub Wiech z portalu Energetyka24 podczas dyskusji "Inwestycja w przyszłość, transformacja klimatyczna w polskiej gospodarce", która odbyła się w ramach Tygodnia Klimatycznego.

Dekarbonizacja transportu

 • Ewa Szkurłat
 • access_time 00:04:16
 • calendar_today Poniedziałek, 2023.05.08
W mijającym roku zarejestrowano w Polsce ok. 30 tys. „czystych” pojazdów elektrycznych. Jak stwierdzili prelegenci debaty o dekarbonizacji transportu podczas szczytu klimatycznego TOGETAIR - „to kropla w morzu potrzeb”. "Jednak widać, że świadomość nieuchronności dekarbonizacji transportu zwiększa się wśród zwykłych Polaków, jak też i szefów firm transportowych. wciąż jesteśmy na początku drogi" - oświadczył Maciej Mazur, prezes Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych

Net-biling się opłaca

Wprowadzony przed rokiem system net-billingu wpłynął na wyraźny spadek inwestycji w mikroinstalacje fotowoltaiczne. W ostatnim kwartale zeszłego roku, kiedy można było wejść jeszcze do rozliczeń w systemie opustów, do sieci przyłączonych zostało rekordowe około 1,3 GW mocy w prosumenckiej fotowoltaice. Później jednak tempo inwestycji wyraźnie spadło. Nowy system rozliczeń prosumentów prowadzi do większego współczynnika autokonsumpcji, - powiedział Ireneusz Zyska pełnomocnik rządu ds oze. Wg analizy Instytutu Energetyki Odnawialnej system net-billing spowolnił rozwój instalacji prosumenckich, ale nie przez to, że jest złym rozwiązaniem. Chodziło o zaakceptowanie i nauczenia się nowych zasad przez instalatorów, prosumentów, a także zrozumienia go przez banki i instytucje finansujące .

Rozwój sektora wodorowego w Polsce

Polska jest trzecim największym producentem wodoru w Europie i piątym na świecie. W kolejnych latach chcemy przejść do produkcji zielonego wodoru i niskoemisyjnego. Wodór w pierwszym etapie rozwoju znajdzie zastosowanie w transporcie, stąd działania związane z uruchomieniem programu Zielony Transport Publiczny, uwzględniającego finansowanie autobusów z napędem wodorowym. Ponad 100 autobusów zakontraktowano przez polskie miasta. Dodatkowo uruchomiono program finansujący infrastrukturę ładowania. Rozwój gospodarki opartej na wodorze został opisany i zdefiniowany w Polskiej Strategii Wodorowej w 2021 - przypomniał podczas szczytu klimatycznego Togetair Sebastian Wydra z Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Mój prąd 5.0

Nowością w programie będą dotacje m.in. do instalacji pomp ciepła i kolektorów słonecznych do podgrzewania wody. Dofinansowanie będą mogły uzyskać też instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii, magazyny ciepła i systemy zarządzania energią. Maksymalna wysokość dopłaty to 58 tys. zł. Budżet piątej edycji programu „Mój Prąd”, która ruszy 22 kwietnia, to 955 mln zł – poinformował wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska.

"Dokonaliśmy przewrotu kopernikańskiego w energetyce"

Dzięki nowej edycji programu Mój Prąd będziemy mogli mówić o nowym boomie na pompy ciepła - wskazał premier Mateusz Morawiecki podczas IV Szczytu Klimatycznego TOGETAIR 2023. Szef rządu zaznaczył, że obecnie mamy rewolucyjny przełom w energetyce, zwłaszcza prosumenckiej. W 2015 r. moc zainstalowana energii w fotowoltaice to było około 100 MW, dzisiaj to jest blisko 11 GW, czyli ponad 100 razy więcej w ciągu siedmiu lat. To w dużej mierze zasługa programu "Mój Prąd", który był odpowiedzią na proekologiczne postawy Polaków. Ponad 1,2 mln polskich rodzin mogło zainstalować panele słoneczne - wyliczał szef rządu. Dofinansowanie wypłacono dla blisko 450 tys. zł na łączną kwotę 2 mld zł.

Zbyt powolna modernizacja energetyki

Modernizacja polskiej energetyki jest bardzo powolna. Wyraźnie pogarszają się wskaźniki bezpieczeństwa energetycznego systemu - wynika z publikacji Forum Energii "Transformacja energetyczna w Polsce". Brakuje realnych celów energetycznych, które motywowałyby uczestników rynku do inwestycji – adekwatnych do rosnącego zapotrzebowania i odstawianych mocy konwencjonalnych. Od lat Polska nie robi żadnych postępów w redukcji emisji gazów cieplarnianych – a te wręcz rosną. W ubiegłym roku emisje CO2 w Polsce wzrosły o 0,3% w stosunku do 2021 r. "To czego naprawdę brakuje naszej energetyce to konsekwencja" - powiedział dr Jakub Wiech podczas debaty debaty "Inwestycja w przyszłość – transformacja klimatyczna w polskiej gospodarce", organizowanej przez Polityka Insight.