Radio Kraków

Nowa Energia


RSS Spotify Google Podcast

"Nowa Energia" - odnawialne źródła energii wykorzystują naturalne zasoby Ziemi, nie wyczerpują się i są w stanie szybko się zregenerować. Wiatr, promienie słoneczne, pływy morskie, czy ciepło Ziemi (energia termalna) muszą uzupełniać nasze zasoby energetyczne. Odnawialne źródła energii (OZE), to przyszłość energetyki i nadzieja na ograniczenie zmiany klimatycznej. To również motor rozwoju i innowacji. Od poniedziałku do piątku o godz. 12.50 w Radiu Kraków.

Podcasty

GAZ ZAKŁADNIKIEM GEOPOLITYKI

Bez dostaw rosyjskiego gazu i europejskich środków zaradczych, w czasie kolejnej zimy może zabraknąć nawet do 18 mld m³ rocznego zapotrzebowania UE na to paliwo, a w roku gazowym 2023/24 może pojawić się ryzyko niedoboru od 21-26 do nawet 77-88 mld m3 gazu w całej UE. O perspektywach i zagrożeniach dotyczących rynku gazu mówi najnowszy raport „Gaz zakładnikiem geopolityki. Wykorzystanie gazu ziemnego na cele energetyczne w Unii Europejskiej w aspekcie oddziaływania czynników geopolitycznych” Dolnośląskiego Instytutu Studiów Energetycznych (DISE Energy). Mówi Remigiusz Nowakowski

Jak unia przeciwdziała kryzysowi gazowemu

Kwestia wykorzystania gazu jako paliwa przejściowego w energetyce ma szczególne znaczenie w Polsce, gdzie wciąż ok. 70% energii elektrycznej pochodzi z węgla. Konieczna jest zatem weryfikacja przyjętych w tym zakresie założeń w Polityce Energetycznej Polski do 2040. Kluczowe jest przyspieszenie rozwoju OZE oraz usług systemowych wspierających rozwój magazynów energii, które w perspektywie dekad przyczyni się znacznie do zbudowania bezpieczeństwa i niezależności energetycznej naszego kraju. Jak Unia przeciwdziała kryzysowi gazowemu? Mówi dr Kamila Tarnacka

Projekt nowelizacji ustawy 10H procedowany w Sejmie

Aż osiem projektów nowelizacji ustawy wiatrakowej będzie procedowanych przez sejmową Komisję ds. Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych. Rządowy projekt noweli o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw wpłynął do Sejmu w połowie lipca ub.r. Przewiduje, że decyzja o możliwości lokalizowania nowych lądowych elektrowni wiatrowych oraz o odblokowaniu możliwości rozwoju budownictwa mieszkalnego w sąsiedztwie tych elektrowni, będzie zależała od gmin. Zmiany w ustawie 10 H są jednym z 37 kamieni milowych, które Polska ma zrealizować, aby spełnić wymogi wynikające z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, by uruchomić środki z Krajowego Planu Odbudowy. Branża czeka na te zmiany.

Perła-samochód napędzany słońcem

Zaprojektują samochód napędzany energią słońca. Studenci z koła naukowego Eko-energia na #AGH w Krakowie od zera stworzą elektryczny pojazd. Projekt zakłada stworzenie komfortowego w użytku, funkcjonalnego pojazdu przystosowanego do ruchu drogowego. Innowacyjność ramy pojazdu polega na stworzeniu jej głównie z włókna węglowego, co zapewni lekkość i wytrzymałość konstrukcji. O "Perle" - samochodzie napędzanym słońcem,mówili Alicja Wieczorek i Szymon Frączek z Koła Naukowego Eko-energia.

Jakie zmiany wymusza kryzys energetyczny

Obecnie mierzymy się z największym kryzysem energetycznym w historii. Piętrzą się wyzwania , a geopolityka przyspieszyła procesy transformacyjne. Musimy zmodyfikować rolę gazu i węgla w naszych planach rozwoju nowej energetyki - powiedziała Joanna Maćkowiak-Pandera z Forum Energii podczas podsumowania projektu "Wizje nowej energetyki" na #AGH w Krakowie.

Zarządzanie energetyką rozproszoną

Megatrendy wskazują jednoznacznie, że energetyka rozproszona będzie się rozwijać, a jej rozwój będzie zmierzał w kierunku OZE. Znamy skutki ataków Rosji na ukraińską infrastrukturę krytyczną - to wyłączenia i braki prądu. Jednak myśląc o dynamicznym rozwoju energetyki rozproszonej, nie powinniśmy zapominać, że to państwo odpowiada za stabilne dostawy energii - powiedział Piotr Naimski były pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej.

#PoznajHalyne

  • Ewa Szkurłat
  • access_time 00:03:18
  • calendar_today Poniedziałek, 2023.01.16
Halyna jest eko, a energię pozyskuje wydajnie ze źródeł odnawialnych. W przeciwieństwie do turbin tradycyjnych, które wykorzystują jeden generator, Halyna ma ich cały układ. W zależności od panujących warunków wiatrowych, wykorzystywany jest inny generator, ponieważ każdy z nich charakteryzuje się różnymi parametrami. Na poprawę efektywności wpływa również system regulacji ustawienia turbiny odpowiednio do kierunku wiatru oraz skupiający wiatr wlot. Za bezpieczeństwo odpowiada system monitorujący pracę turbiny, który w razie zagrożenia zatrzyma urządzenie. Kontrolę ułatwia także stworzona przez członków Koła aplikacja mobilna. Wykonanie łopatek z włókna węglowego zapewnia sztywność i lekkość. Ich zoptymalizowana w symulacjach przepływowych geometria pozwala na maksymalizację sprawności aerodynamicznej. Projekt odpowiada na problem niestabilności odnawialnych źródeł energii, a autorskie i innowacyjne rozwiązania pokazują zaangażowanie i ciężką pracę zespołu. Innowacyjna turbina wiatrowa skonstruowana przez studentów koła naukowego Eko-energia ma nawet swój hasztag #poznajHalyne. Do poznania Halyny - zachęcają Alicja Wieczorek i Szymon Frączek z #AGH w Krakowie

Wyzwania rynku energii

Agencja Rynku Energii (ARE) podała najnowsze dane o strukturze miksu energetycznego Polski na koniec listopada 2022 roku. Z danych wynika, że na koniec tego miesiąca moc zainstalowana w OZE przekroczyła poziom 22 GW . W skali roku oznacza to przyrost mocy w OZE o ok. 35 proc. z poziomu 16 285,5 MW w 2021 roku. Obecnie największym źródłem OZE jest fotowoltaika . Na drugim miejscu uplasowała się energetyka wiatrowa, na trzecim elektrownie wodne. Mamy powody do dumy - powiedział Ireneusz Zyska, Pełnomocnik Rządu ds. OZE, Wiceminister Klimatu i Środowiska podczas konferencji podsumowującej projekt "Wizje nowej energetyki" na #AGH w Krakowie.

Recykling PET zmiejszy emisję CO2

Recykling butelek plastikowych to krok w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym. Coraz więcej firm decyduje się na wprowadzanie do swojej oferty opakowań wykonanych z tworzyw z recyklingu, ograniczając zużycie zasobów nieodnawialnych i emisję CO2. Nad urządzeniem do ponownego wykorzystania polimeru z butelek pracuja również studenci z koła naukowego Promat na #AGH w Krakowie. O konstrukcji urządzenia przetwarzającego tworzywo PET uzyskane z recyklingu butelek na filament do druku 3D mówią Wiktoria Skonieczna i Kamila Gryner.

Samolot napędzany energią słońca

Ich celem jest stworzenie bezzałogowego samolotu napędzanego energią słoneczna, który będzie w stanie przelecieć z jednego krańca Polski na drugi - nieprzerwanie w dzień i w nocy. Promują alternatywne źródła energii i nowe technologie. Koło Naukowe AGH Solar Plane na swoje badania otrzymało grant Rektora. Czy ogniwa fotowoltaiczne nie obciążają małego statku powietrznego? Mówią Katarzyna Wcisło i Róża Łopusiewicz.

Technologia małych reaktorów jądrowych

SMR (ang. Small Modular Reactors), czyli małe modułowe reaktory jądrowe to nowa technologia, zarówno w energetyce polskiej, jak i światowej. Eksperci twierdzą, ze wojna i ograniczony dostęp do surowców w najbliższych latach spowodują wzmożony rozwój małych reaktorów jądrowych. Również w Polsce ta zeroemisyjna i niezależna od czynników środowiskowych energia ma stać się alternatywą dla paliw kopalnych. Na czym polega koncepcja małych reaktorów jądrowych? Mówił o tym prof. Krzysztof Kurek, dyrektor Narodowego Centrum Badań Jądrowych podczas debaty w Polskiej Agencji Prasowej

Nie ideologizujmy energetyki!

"Energetyka rozproszona w polskiej transformacji energetycznej"- to temat V Forum Energetyki Rozprosoznej, które odbyło się na AGH w Krakowie. Inwazja Rosji na Ukrainę przyczyniła się do kryzysu energetycznego w całej Europie, przekłada się on na konieczność szybkiego odejścia od paliw kopalnych importowanych z Rosji. Transformacja energetyczna musi przyspieszyć. „Jedną z jej dróg jest rozwój energetyki rozproszonej, opartej o odnawialne źródła energii. Możemy budować silny, innowacyjny przemysł, ale nie ideologizujmy energetyki" - zaapelował Ireneusz Zyska, w-ce minister klimatu i środowiska, pełnomocnik rządu ds oze.

Dobiega końca projekt KlastER

Jego celem jest wypracowanie strategii rozwoju klastrów energii w Polsce w oparciu o szereg przeprowadzonych analiz oraz pilotażowe uruchomienia klastrów. W ramach programu opracowano nowe rozwiązania technologiczne i organizacyjne. Analizowano i badano bariery techniczne, prawne, ekonomiczne i społeczne rozwoju energetyki rozproszonej. Na tej podstawie zostanie sformułowana strategia rozwoju klastrów energii w Polsce. Będzie ona stanowić spójny program, który przyczyni się do rozwoju tej formy upowszechniania energetyki rozproszonej w Polsce. "Badania naszych naukowców to wkład AGH w rozwój energetyki rozproszonej w Polsce" - powiedział prof. Jerzy Lis, Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej podczas V Forum Energetyki Rozproszonej.

Energetyka rozproszona w systemie energetycznym

"Wybuch wojny w Ukrainie oraz szantaż energetyczny ze strony Rosji przyspieszą podejmowanie działań związanych z transformacją energetyczną – działań, które będą służyły zbudowaniu suwerenności energetycznej naszego kraju" - powiedział podczas V Forum Energetyki Rozproszonej na AGH Ireneusz Zyska, wiceminister klimatu i środowiska, pełnomocnik rządu ds. OZE. Jego zdaniem ważnym krokiem w kierunku tworzenia Polityki Energetycznej Polski jest propozycja Strategii rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce do 2040 roku.

Bez wiatraków na lądzie polski rachunek za prąd będzie wyższy o 7 mld zł

Polska gospodarka straci co najmniej 7 miliardów złotych w perspektywie 2030 r. z tytułu wyższych cen energii, jeśli rządzący nie przyjmą pilnie nowelizacji ustawy umożliwiającej budowę wiatraków na lądzie — to wnioski z analizy brytyjskiej firmy i Fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi.  Nowelizacja ustawy odległościowej jeszcze w grudniu tego roku pozwoliłaby ograniczyć dodatkowy koszt dla polskiej gospodarki o 7 mld zł w porównaniu do sytuacji, w której ta decyzja zostałaby podjęta po wyborach jesienią 2023 r. Autorzy analizy oszacowali też, że przesuwanie nowelizacji o kolejne dwa lata - do grudnia 2024 r. - wiązałoby się ze wzrostem kosztów produkcji energii aż o 13 mld zł w latach 2026-30 w stosunku do nowelizacji jeszcze w 2022 r.   Straty rzędu 7 miliardów złotych rocznie wynikałyby z tego, że energia produkowana z paliw kopalnych, na których dziś opiera się polski miks energetyczny, jest droga. Wiatraki na lądzie produkują znacznie tańszy prąd niż elektrownie węglowe, obecnie - czterokrotnie tańszy.  Mówi Wojciech Kukuła, starszy prawnik w Fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi.

Specjalna powłoka na szybę powstrzyma utratę ciepła

Skuteczne i niedrogie powłoki termoizolacyjne do szyb opracowali fizycy z Polskiej Akademii Nauk. Mają one zatrzymywać w mieszkaniu znacznie więcej ciepła niż okna bez takiej powłoki. Tą drogą ucieka bowiem 10-50 proc. energii z ogrzewania. Zespół dr. hab. Bartłomieja Witkowskiego, profesora z Instytutu Fizyki PAN, opracował technologię powłok, składających się z nanowarstw domieszkowanego tlenku cynku, które mają zatrzymywać ciepło w mieszkaniu. Takie filtry podczerwieni mogłyby być nanoszone przez producentów okien wprost na powierzchnię szkła.

OZE w krakowskim standardzie klimatycznym

Opracowanie, stworzone zgodne z ideą zrównoważonego budownictwa, jest przystępną i przejrzystą instrukcją realizacji procesu inwestycyjnego dla projektantów, wykonawców i zarządców miejskich budynków użyteczności publicznej. „Standard klimatyczny” obejmuje rekomendacje opracowane w odniesieniu do sześciu obszarów oceny procesu inwestycyjnego, które zdefiniowano jako: energia, woda, zieleń i otoczenie budynku, mikroklimat otoczenia, komfort środowiska wewnętrznego, materiały i technologie budowlane. Mówi Jarosław Müller, prof. Politechniki Krakowskiej.

Chronos - inteligentny system zarządzania energią

Narodowe Centrum Badań Jądrowych opracowało inteligentny systemu sterowania Chronos. Obecnie w Polsce działa ok. 120 klastrów energii. Jednym z celów ich działania jest dążenie do zbilansowania lokalnego zapotrzebowania na energię elektryczną w oparciu o lokalne źródła wytwarzania i magazynowania. Aby ten system sprawnie działał, musi być efektywnie zarządzany - i w tym właśnie ma pomóc program Chronos. System zaprezentował na konferencji podsumowującej projekt KlastER na AGH Michał Szymczuk .

"Liczy się energia"

Krajowa Agencja Poszanowania Energii (KAPE) na zlecenie Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej (PKEE), przygotowała zestawienie najpopularniejszych urządzeń dogrzewających, uwzględniające ich parametry techniczne, a co najważniejsze - ich energochłonność. „Niedopasowanie sprzętu, a w efekcie zwiększone zużycie energii, może doprowadzić np. do przekroczenia limitu zamrożenia cen energii, zapewniającego rozliczenie po tegorocznych cenach. Oczywiście warto zweryfikować również wysokość zużycia energii przez pozostałe urządzenia, z których często korzystamy w okresie zimowym” - powiedział PAP Maciej Maciejowski. Więcej porad - jak racjonalnie korzystać z energii elektrycznej, a tym samym ograniczyć wysokość naszego rachunku za prąd - można znaleźć na stronie kampanii edukacyjnej Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej - www.liczysieenergia.pl.

Gaz w mixie energetycznym

Inwestorzy traktują rynek gazu i ropy naftowej jak rynki schyłkowe, w które już nie warto inwestować. Podczas gdy inwestycje w odnawialne źródła energii od 2010 roku wzrosły o ponad 250 proc, inwestycje w wydobycie gazu ziemnego i ropy na świecie zmalały o 50 proc. Piotr Arak, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego, uważa, że Polska będzie miała w nadchodzącej dekadzie dosyć duży problem z tworzeniem takiego miksu energetycznego, który będzie z jednej strony zapewniał bezpieczeństwo, z drugiej strony będzie gwarantował niską cenę dla konsumenta.