Radio Kraków

Nowa Energia


RSS Spotify Google Podcast

"Nowa Energia" - odnawialne źródła energii wykorzystują naturalne zasoby Ziemi, nie wyczerpują się i są w stanie szybko się zregenerować. Wiatr, promienie słoneczne, pływy morskie, czy ciepło Ziemi (energia termalna) muszą uzupełniać nasze zasoby energetyczne. Odnawialne źródła energii (OZE), to przyszłość energetyki i nadzieja na ograniczenie zmiany klimatycznej. To również motor rozwoju i innowacji. Od poniedziałku do piątku o godz. 12.50 w Radiu Kraków.

Podcasty

Konieczny jest nowy program dla górnictwa

Najwyższa Izba Kontroli oceniła rządowy program dla sektora górnictwa kamiennego w Polsce jako "ogólnikowy i nieprecyzyjny". Przyjęty przez Radę Ministrów w styczniu 2018 roku dokument określał cele i sposoby stworzenia rentownej i nowoczesnej branży. To kolejny, już ósmy program sporządzony dla górnictwa od 1989 roku. Za nieefektywność tych kolejnych dokumentów, płacimy obecnie bardzo wysoko. Za nadzór nad realizacją Programu odpowiedzialny jest Minister Aktywów Państwowych. Spośród 74 zdefiniowanych w Programie działań 65 nie miało wskazanych bezpośrednich wykonawców. W opinii NIK w czasie projektowania nowego Programu należy przeprowadzić rzetelne analizy problemów występujących w sektorze i zaprojektować cele w Programie mające za zadanie usunięcie stwierdzonych problemów.

Konieczny nowy Program dla górnictwa węgla kamiennego

W opinii NIK w czasie projektowania nowego Programu należy przeprowadzić rzetelne analizy problemów występujących w sektorze i zaprojektować cele w Programie mające za zadanie usunięcie stwierdzonych problemów. Wszystkie cele powinny być zbudowane zgodnie z zasadą SMART (metoda formułowania celów, dzięki której są większe szanse na ich realizację). Jednocześnie wszystkie zaprojektowane cele i zadania służące ich osiągnięciu powinny zostać poddane rzetelnej weryfikacji pod kątem realności i możliwości ich wykonania. Zaplanowane zadania powinny być przypisane do realizacji konkretnym podmiotom. Program powinien zawierać system stałego monitoringu realizacji zaplanowanych celów, zbudowany na wskaźnikach mierzących stopień realizacji celów Programu, które będą zweryfikowane pod kątem dostępności, niezawodności i odpowiedniości.

Jak działa TGE?

Rada Ministrów chce likwidacji obowiązku handlu energią elektryczną poprzez giełdę. Rząd przyjął projekt ustawy i kalkuluje, że w ten sposób może obniżyć hurtowe cen energii. O tym jak działa TGE- regulator rynku energii - mówił podczas wykładu 'Wizje nowej energetyki" projektu KlastER Grzegorz Onichimowski z Instytutu Obywatelskiego, Prezes TGE w latach 2002 - 2012

Najwyższa Izba Kontroli oceniła rządowy „Program dla sektora górnictwa kamiennego w Polsce”

Ogólnikowy i nieprecyzyjny - tak Najwyższa Izba Kontroli oceniła rządowy „Program dla sektora górnictwa kamiennego w Polsce”. Przyjęty przez Radę Ministrów w styczniu 2018 r. dokument określał cele i sposoby stworzenia rentownego i nowoczesnego sektora górnictwa kamiennego. Część zaplanowanych przedsięwzięć nie była poprzedzona analizami i weryfikacją wykonalności, co sprawiło, że ich realizacja okazała się nieopłacalna - powiedział Marian Banaś prezes NIK Od 1989 r. rządy przygotowały i wdrażały 8 programów restrukturyzacji górnictwa. Ich realizacja nie doprowadziła do trwałej rentowności branży, bowiem oparte były na zbyt optymistycznych założeniach i prognozach.

Jak obniżyć rachunki za energię przed najbliższą zimą?

Nawet niewielkie inwestycje lub zmiana przyzwyczajenia związana z ogrzewaniem pomogą zmniejszyć rachunek lub poprawić sytuację grzewczą. Najtańsza energia to ta zaoszczędzona. Forum Energii wraz z zespołem doradców energetycznych przygotowało raport „Jak obniżyć rachunki za energię przed najbliższą zimą?” – który jest zbiorem podpowiedzi co można zrobić szybko, aby obniżyć rachunki za ogrzewanie. "Kierujemy go bezpośrednio do gospodarstw domowych, podpowiadając rozwiązania" - powiedział Piotr Kleinschmidt z Forum Energii.

Raport "WĘGIEL+WIATR. OZE i źródła konwencjonalne dla bezpieczeństwa energetycznego Polski”

 • Ewa Szkurłat
 • access_time 00:03:00
 • calendar_today Poniedziałek, 2022.09.26
W najbliższych latach odnawialne źródła energii (OZE) będą się dynamicznie rozwijać, ale dla stabilności systemu potrzebują wsparcia energetyki konwencjonalnej. Tę rolę skutecznie pełnić mogą zmodernizowane “dwusetki” czyli powszechnie dziś używane węglowe bloki energetyczne o mocy 200 MW. Współpraca energetyki węglowej i wiatrowej była tematem V. edycji Konferencji Silesia 2030, która odbyła się w Katowicach. "Receptą na nowoczesny, a jednocześnie stabilny i bezpieczny system energetyczny jest współdziałanie technologii źródeł odnawialnych i nowoczesnej energetyki węglowej"-powiedział prof. Piotr Kacejko z Politechniki Lubelskiej. Raport "WĘGIEL+WIATR. OZE i źródła konwencjonalne dla bezpieczeństwa energetycznego Polski” można znaleźć na stronie Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej.

Węgiel w polityce energetycznej UE

Atom stabilnym żródłem energii

W Polityce Energetycznej Polski do 2040 r. zakłada się, że w 2033 r. uruchomiony zostanie pierwszy blok polskiej elektrowni jądrowej o mocy ok. 1-1,6 GW. Kolejne bloki będą wdrażane co dwa-trzy lata, a cały program jądrowy zakłada budowę sześciu bloków o mocy do 9 GW. Pierwsze duże reaktory atomowe mogą powstać już na początku lat 30. Dywersyfikacja źródeł energii to kluczowe wyzwanie w kontekście najbliższych dziesięcioleci, a konieczność uniezależnienia energetycznego od Rosji przypieczętował wybuch wojny w Ukrainie. "Atom to stabilne źródło energii" - powiedział Michał Kurtyka były Minister Klimatu i Środowiska

Musimy oszczędzać energię

Znajdujemy się w samym środku kryzysu energetycznego. Ceny paliw oraz energii elektrycznej rosną w zastraszającym tempie. Ten stan będzie się utrzymywał dłużej niż przez jedną zimę, ale to nadchodzący sezon grzewczy będzie okresem próby. Kiedy się skończy – pozostanie z nami kryzys środowiskowy i ryzyko, że ceny surowców ponownie będą rosnąć, ograniczając poziom naszego życia. Wiele mówimy o pozyskiwanie źródeł energii, dostępie do węgla i gazu, ale zapominamy, że każdy z nas może przyczynić się do obniżenia rachunków za prąd - powiedział Michał Kurtyka, były Minister Klimatu i Środowiska podczas wykładu "Wizje nowej energetyki" na AGH w Krakowie.

Najtańsza energia to ta niewykorzystana

 • Ewa Szkurłat
 • access_time 00:03:48
 • calendar_today Poniedziałek, 2022.09.19

Wizje nowej energetyki - jak geopolityka wpływa na rynki energii

Wojna wymusiła rezygnacje z paliw kopalnych ze Wchodu a to wstrząsnęło europejską gospodarką. Skutki tego tąpnięcia odczuwamy w naszych rachunkach za prąd i gaz. Zmiana sytuacji geopolitycznej wymusza na nas zmianę strategii energetycznych. Część planów musimy wyrzucić do kosza, innym strategiom musimy dodać przyspieszenia, ale nie możemy stracić z oczu rówineż innych, pozaeuropejskich rynków energii. Mówi Michał Kurtyka - były Minister Klimatu i Środowiska

Stabilny koncern multienergetyczny a bezpieczeństwo Polski

 • Ewa Szkurłat
 • access_time 00:03:05
 • calendar_today Poniedziałek, 2022.09.12

Komisja Europejska przygotowuje propozycje oszczędzania energii

Akcja bilboardowa PSEW

Jednym ze skutków najazdu Rosji na Ukrainę jest zajęcie terenów bogatych w surowce mineralne. Zdaniem "Washington Post", na terenach obecnie okupowanych przez Rosjan znajduje się ponad 60 proc. ukraińskich złóż węgla, 20 proc. złóż gazu i 40 proc. złóż metali. W związku z tym Ukraińcom grozi "zimna zima". Paliwa kopalne stały się elementem szantażu energetycznego, dlatego PSEW rozpoczęło kampanię: "Energia z wiatru = energia wolności" - mówi Piotr Czopek.

Raport NIK dotyczący morskich farm wiatrowych

Bezpieczeństwo energetyczne państwa może być zagrożone, bo administracja rządowa nie podjęła wystarczających działań w celu rozwoju morskiej energetyki wiatrowej (MEW). W ocenie Najwyższej Izby Kontroli określone zostały bariery rozwoju takie jak m.in. brak głównego terminalu instalacyjnego, niedostosowanie prawa i braki w sieci przesyłowej w północnej części Polski. Rozpoczęto prace nad umożliwieniem uruchomienia pierwszej morskiej elektrowni wiatrowej ok. 2024/2025 r. Jednak władze nie przygotowały regulacji, które uprościłyby i zintegrowały obowiązujące procedury związane z wydawaniem pozwoleń, co bez wątpienia przyspieszyłoby rozwój tego rodzaju odnawialnych źródeł energii. Upłynęło już ok. 10 lat od kiedy wydano pierwsze pozwolenia lokalizacyjne dla morskich farm wiatrowych (MFW), jednak żadna z takich farm dotąd nie powstała. Mówi Piotr Czopek z PSEW.

Potencjał hydroelektrowni

Obecny potencjał energetyczny Wód Polskich stanowi 17 elektrowni wodnych o łącznej mocy prawie 21 MW, których roczna produkcja energii elektrycznej wynosi około 74 GWh. Wody Polskie za 19 mln zł zmodernizuje będące w jej zasobach dwie elektrownie wodne. Inwestycje zostaną częściowo sfinansowane ze środków unijnych i z budżetu państwa. Pierwszy z modernizowanych obiektów znajduje się na rzece Brdzie w województwie pomorskim, a drugi jest położony w Rogowie Opolskim na rzece Odrze. Wody Polskie informują, że trwają prace mające na celu zwiększenie wykorzystania potencjału hydroenergetycznego polskich rzek. Analizowana ma być możliwość budowy małych elektrowni wodnych przy wykorzystaniu piętrzeń będących własnością Skarbu Państwa, w celu wybrania jak największej liczby lokalizacji, w których możliwa będzie budowa hydroelektrowni. Musimy dywersyfikować zielone źródła energii - powiedział dr Leszek Szczęch z WAT.

Co dalej z nowelizacją ustawy odległościowej?

 • Ewa Szkurłat
 • access_time 00:03:27
 • calendar_today Poniedziałek, 2022.08.29
Rząd zaproponował w nowelizacji zniesienie zasady 10H. Nowy projekt zakłada ponad 25-krotne zwiększenie dostępności terenów pod inwestycje wiatrowe. Będzie można określić inną odległość niż wynikającą z zasady 10H, choć nie mniejszą niż 500 metrów od zabudowań. Zgodnie z rządowym projektem stanowiłyby o tym lokalne samorządy. W praktyce elektrownie wiatrowe mogłyby powstawać tylko na terenie gmin, które uwzględniłyby takie inwestycje w swoich planach zagospodarowania przestrzennego. Projekt, po zaakceptowaniu przez rząd, czeka w Sejmie na nadanie mu numeru i na rozpoczęcie prac w komisji sejmowej. Mówi Piotr Czopek z PSEW.

Hydroenergetyka może zasilic pojazdy elektryczne

Inwestycje w hydroenergetykę, czyli elektrownie wodne i uruchomienie kaskady Dolnej Wisły pozwoliłyby na bezemisyjną eksploatację ok. 1,5 mln pojazdów elektrycznych. Z obliczeń naukowców WAT przeprowadzonych na potrzeby publikacji w "Energies" wynika, że dwutlenek węgla (201,2 g), tlenki azotu (0,166 g) i cząstki stałe (0,0095 g) emitowane przez elektrownie zasilane kopalnymi paliwami są prawie dwukrotnie większe na 100 km, niż te emitowane przez silnik wysokoprężny.  Rozwiązaniem problemu może być jedynie zwiększenie inwestycji w energetykę opartą na odnawialnych źródłach energii - powiedział dr Leszek Szczęch z Wojskowej Akademii Technicznej.

Zaniedbana modernizacja sieci elektroenergetycznych

„Energia z wiatru = energia wolności”

To hasło ogólnopolskiej kampanii billboardowej Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, która ma zadanie podkreślić znaczenie odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym w Polsce. Szczególnie energetyki wiatrowej – źródła czystej i najtańszej energii na rynku, która pomaga już dziś zapewnić bezpieczeństwo energetyczne kraju.