Radio Kraków

Nowa Energia


RSS Spotify Google Podcast

"Nowa Energia" - odnawialne źródła energii wykorzystują naturalne zasoby Ziemi, nie wyczerpują się i są w stanie szybko się zregenerować. Wiatr, promienie słoneczne, pływy morskie, czy ciepło Ziemi (energia termalna) muszą uzupełniać nasze zasoby energetyczne. Odnawialne źródła energii (OZE), to przyszłość energetyki i nadzieja na ograniczenie zmiany klimatycznej. To również motor rozwoju i innowacji. Od poniedziałku do piątku o godz. 12.50 w Radiu Kraków.

Podcasty

Wzrasta liczba odmów przyłączenia oze do sieci

W ostatnich latach lawinowo rosła w Polsce liczba odmów przyłączenia do sieci elektroenergetycznej nowych instalacji. Sytuacja się pogarsza, ponieważ w 2021 r. , względem roku 2020, nastąpił gwałtowny wzrost liczby odmów – aż o 70 proc. W samym ubiegłym roku skala odmów opiewała na około 15 GW, czyli tyle, ile miały mieć wszystkie niezrealizowane inwestycje w latach 2015-2020. "Główną przyczyną jest brak technicznych możliwości przyłączenia, czyli brak wolnych mocy przyłączeniowych sieci"- powiedział Wojciech Modzelewski z Fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi

Inwestycje w pompy ciepła

 • Ewa Szkurłat
 • access_time 00:03:35
 • calendar_today Poniedziałek, 2022.07.18
Niemiecka firma zainwestuje 200 mln euro w fabrykę pomp ciepła w Legnicy. Zakończenie budowy zaplanowano już na przyszły rok. Nowy zakład dostarczy pompy ciepła na rynki Europy Środkowo-Wschodniej. Kolejną wielką fabrykę pomp ciepła zbudują w Polsce Japończycy. Zainwestują ponad 100 mln euro więcej niż Niemcy. Miejmy nadzieję, że nowe inwestycje wpłyną na obniżenie cen pomp ciepła, te z kolei znacząco wpływają na nasze rachunki za prąd. Warto przypomnieć, że można otrzymać dofinansowanie do zakupu i montażu pompy ciepła w domu jednorodzinnym. W programie „Moje Ciepło” NFOŚiGW przewidziane są dotacje od 7 do nawet 21 tys.

Predyktywna konserwacja instalacji oze

Końcówka łopaty turbiny wiatrowej porusza się z prędkością ponad 350 km/h. Szybko obracająca się łopata bezustannie uderza swoją krawędzią w krople deszczu, w drobinki lodu czy też w grad, które powodują erozję laminatu na krawędzi łopat, stopniowo odsłaniając znajdujące się pod nim włókno szklane. Dlatego tak ważna jest odpowiednia konserwcja i zapobieganie uszkodzeniom. Kluczem do zapobiegania tym potencjalnie groźnym awariom jest wczesne wykrywanie usterek.

Recykling polimerów z turbin wiatrowych

Od 80 do 90 proc. instalacji wiatrowych może zostać poddane recyclingowi. Pozostałe 10 - 20 proc. to kluczowy obecnie problem w utylizacji materiałów użytych do budowy turbin. Dotyczy on materiałów, z których wykonane są łopaty, czyli polimerów zbrojonych włóknami, najczęściej szklanymi, węglowymi i bazaltowymi. Wg szacunków kraje Unii do 2030 r. zużyją na instalacje wiatrowe 4 mln ton polimerów zbrojonych włóknami.

LIcznik elektromobilności

Według danych z końca czerwca w Polsce zarejestrowano ponad 50 tys osobowych i użytkowych samochodów z napędem elektrycznym. Przez pierwsze sześć miesięcy tego roku. ich liczba zwiększyła się o ponad 12 tys sztuk, tj. o 45% więcej niż w analogicznym okresie 2021 r. – wynika z Licznika Elektromobilności, uruchomionego przez  PSPA.

Strategia rozwoju energetyki rozproszonej

 • Ewa Szkurłat
 • access_time 00:05:51
 • calendar_today Poniedziałek, 2022.07.11
Trwają prace nad Założeniami strategii rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce. Ten analityczny dokument powstaje w ramach projektu KlastER na AGH w Krakowie. W pracach eksperckich uczestniczą również przedstawiciele ministerstw: środowiska i klimatu oraz rozwoju i technologii. Czy przygotowywanie odrębnej strategii dla energetyki rozproszonej ma sens? Na to pytanie próbowali odpowiedzieć paneliści podczas IV Forum energetyki rozproszonej .

Etykiety z perowskitami

W popularnej sieci sklepów pojawią się nowe etykiety cenowe, które wykorzystają ogniwa perowskitowe. Elektroniczne etykiety działają także przy świetle sztucznym. Ogniwa perowskitowe, znacznie bardziej wydajne niż wykorzystywane np. w kalkulatorach ogniwa z amorficznego krzemu, zachowują wysoką sprawność w sztucznym świetle. Działają wydajnie nawet wtedy, gdy promienie światła – np. z lamp sufitowych – padają na nie pod dużym kątem, mogą zatem zasilać także etykiety produktów na dolnych półkach. Są ponadto, w odróżnieniu od ogniw krzemowych, bardzo cienkie, lekkie i elastyczne.

Rząd przyjął nowelizację ustawy 10 H

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy antywiatrakowej. Obowiązująca od 2016 roku „zasada 10h” uniemożliwia stawianie najnowocześniejszych turbin i blokuje rozwój nowych farm wiatrowych. Do tej pory, na mocy zmian wprowadzonych właśnie ustawą 10H, wiatraki na lądzie mogły być budowane w odległości nie mniejszej niż dziesięciokrotność wysokości wiatraka. A to znacznie ograniczało możliwości nowych inwestycji. Dlatego też zarówno branża energetyki odnawialnej, jak i samorządy, domagały się liberalizacji tej zasady. Konieczność dokonania zmian w tym kierunku jest też jednym z wymagań zapisanych w Krajowym Planie Odbudowy.

NFOŚiGW wesprze budowy spalarni odpadów

Aż 3 mld zł dofinansowania trafi z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) do polskich firm na wsparcie budowy spalarni odpadów, które ciepłowniom mają pomóc w dywersyfikacji źródeł energii, a samorządom – rozwiązać problem zagospodarowania „śmieci”. Dodatkowa pula pieniędzy na ten cel, w wysokości 2 mld zł, będzie pochodzić z Funduszu Modernizacyjnego (FM) – nowego instrumentu Unii Europejskiej skierowanego na unowocześnianie sieci energetycznych i poprawę efektywności energetycznej. Tak duże zwiększenie alokacji oznacza dla Polski wyraźny postęp w wykorzystaniu odpadów jako paliw alternatywnych przy produkcji ciepła i energii elektrycznej. Musimy nauczyć się efektywnego odzyskiwania odpadów - powiedziała prof. Barbara Tora z AGH w Krakowie.

Folie piezoelektryczne pozyskują energię z chodzenia

Można zbudować układy elektroniczne do pozyskiwania energii z chodzenia, siły wiatru, przepływu wody czy drgań różnego rodzaju urządzeń, np. ruchu kół w samochodzie. Uzyskana energia elektryczna może zasilać układy elektroniczne małych mocy, które są w ciągłym rozwoju. Energię tę można gromadzić w superkondensatorach o bardzo dużej trwałości, tj. 0,5 mln. cykli pracy. Wynalazek "polimerowe folie kompozytowe o właściwościach piezoelektrycznych" otrzymał trzecią nagrodę w konkursie Eureka! organizowanym przez DGP. Powstał w Krakowie - w Instytucie Mikroelektroniki i Fotoniki Sieci badawczej Łukasiewicz.

Polimerowe folie pozyskujące energię z chodzenia, siły wiatru, przepływu wody czy drgań różnego rodzaju urządzeń,można wykorzystywać do zasilania układów ostrzegawczych pracujących  w standardzie Bluetooth. Przykładem może być detektor lawinowy wysyłający sygnał SOS, detektor ruchu dla osób starszych oceniający sprawność ruchową przez ilość wydzielonej energii w czasie chodzenia lub urządzenia wysyłające sygnał SOS ze stref pracy w warunkach zagrażających życiu. W zespole naukowców, którzy opracowali ten wynalazek znaleźli się dr inż. Ewa Klimiec z Łukasiewicz - IMiF z Krakowa, prof. Bogusław Królikowski z Łukasiewicz - IMBiP i prof. Halina Kaczmarek z UMK w Toruniu. Z dr Beatą Synkiewicz-Musialską z IMiF rozmawiała Ewa Szkurłat.

Konieczne są zmiany w PEP 2040

Kiedy po wielu miesiącach analiz i konsultacji rząd przyjął w lutym 2021 roku założenia "Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku" wydawało się, że został wytyczony azymut działań strategicznych. Miały one doprowadzić do tego, że za 20 lat połowę mocy zainstalowanych w energetyce stanowić będą źródła zeroemisyjne. W ciągu ostatnich miesięcy te założenia niestety legły w gruzach. "Nie jesteśmy strategicznie przygotowani do wyzwań, jakie narzuca nam obecna sytuacja na rynku paliw" - powiedział podczas Kongresu 590 Grzegorz Wiśniewski prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej.

Recykling łopat turbin wiatrowych

Szacuje się, że obecnie w sektorze energii wiatrowej na całym świecie jest w użyciu ok. 2,5 miliona ton materiału kompozytowego. WindEurope oblicza, że około 14 tys. turbin wirników może zostać wycofanych z eksploatacji do 2023 r., co odpowiada masie 40-60 tys. ton. Zapotrzebowanie na recykling tych urządzeń będzie ogromne - mówi prof. Barbara Tora z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Recykling paneli PV - podpisano umowę na AGH w Krakowie

Eksperci Międzynarodowej Agencji Energii (IEA) prognozują, że do 2026 r. moc odnawialnych źródeł energii wzrośnie o 4,8 tys. GW. Oznacza to, że OZE będą odpowiedzialne w najbliższych latach za 95% wzrostu globalnej mocy energetycznej. Dynamiczny rozwój i wzrost liczby urządzeń energetycznych wykorzystywanych w OZE powoduje, że już w bardzo niedalekiej przyszłości pojawi się problem co z nimi zrobić. Na AGH podpisano porozumienie z firmą, która opracowała jedną z najlepszych na rynku technologii recyklingu paneli fotowoltaicznych. Rozwiązania powstałe z pomocą laboratoriów AGH pozwalają odzyskiwać prawie 100% surowców z obecnie produkowanych paneli PV. Mówi Marcin Karbowniczek prezes 2loop Tech S.A.

Nie tylko fotowoltaika cieszy się zainteresowaniem speców od recyklingu. Szacuje się, że obecnie w sektorze energii wiatrowej na całym świecie jest w użyciu ok. 2,5 miliona ton materiału kompozytowego. WindEurope oblicza, że około 14 tys. turbin wirników może zostać wycofanych z eksploatacji do 2023 r., co odpowiada masie 40-60 tys. ton .Dlatego też współpracę AGH z firmą 2loop Tech S.A.  rozszerzono również na badania nad recyklingiem łopat turbin wiatrowych

Rozwój energetyki wiatrowej - kluczowy dla naszego mixu energetycznego

Zielona energia z wiatru to dla Polski oszczędność, niezależność i zeroemisyjne źródło energii przyjazne dla środowiska. Farmy wiatrowe na lądzie oraz na morzu to jedyna właściwa droga zagwarantowania bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz wzmocnienia polskiej gospodarki poprzez budowę nowoczesnego i silnego łańcucha dostaw. Polska musi zacząć poważnie inwestować w nowoczesne technologie zeroemisyjne, inaczej czeka nas regres gospodarczy i ogromne podwyżki cen prądu. "Komitet Stały Rady Ministrów przyjął projekt ustawy liberalizującej regułę 10H i skierował projekt pod obrady Rady Ministrów. Szacujemy, że dzięki liberalizacji tej zasady potencjał rozwoju lądowej energetyki wiatrowej może sięgnąć 10 GW mocy, w związku z tym do roku 2030 możemy prognozować, że łączna wartość energii z wiatru na lądzie w Polsce przekroczy 20 GW mocy zainstalowanej" – powiedział podczas konferencji branży wiatrowej w Serocku Ireneusz Zyska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

Ruszyła platforma handlu zieloną energią

Uruchomiono Platformę handlu zieloną energią reo.pl – podała Polska Agencja Prasowa. Wytwórcy i odbiorcy zielonej energii mogą teraz bezpośrednio i bezpiecznie dokonywać transakcji kupna i sprzedaży energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, minimalizując przy tym koszty związane z jej obrotem. platforma wzbudza zainteresowanie i powiększa liczbę klientów, reprezentujących przede wszystkim małe i średnie firmy - powiedział PAP Grzegorz Tomasik, wiceprezes zarządu Reo.pl

Raport „Polska energetyka wiatrowa 4.0”

Raport "Polska energetyka wiatrowa 4.0” zaprezentowano na konferencji Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej w Serocku. Wiatr to szansa zarówno na rentowny biznes jak i na obniżenie kosztów wytwarzania energii, a tym samym jej cen. W kwietniu br. średnia cena MWh na Towarowej Giełdzie Energii kształtowała się na poziomie 466,60 PLN/MWh i była wyższa o blisko 100% od średniej ceny sprzed roku. - Przyczyną stale rosnących kosztów jest wciąż̇ zbyt niski udział odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym kraju. Polska jest bowiem nadal uzależniona od paliw kopalnych, które odpowiadają̨ za 70–75% wytworzonej energii. Dziś największą przeszkodą do dynamicznego wzrostu mocy wiatrowych jest zasada 10H, która uniemożliwia budowę nowych instalacji. Usunięcie tej bariery dla elektrowni wiatrowych na lądzie pomogłoby wyhamować wzrost cen energii – wskazuje Janusz Gajowiecki, prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej.

Rusza nowy program „Elektro Parki”

 • Ewa Szkurłat
 • access_time 00:02:37
 • calendar_today Poniedziałek, 2022.06.13
Emisja spalin zostanie ograniczona w najpiękniejszych i przyrodniczo najcenniejszych zakątkach Polski. Pomoże w tym nowy program priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod nazwą „Elektro Parki – elektromobilność w parkach narodowych”. Przewiduje on dotacje do zakupu samochodów elektrycznych i stacji oraz punktów ładowania, które będą wykorzystywane w codziennej działalności. Na ten cel ma być przeznaczone do 16 mln zł z Funduszu Niskoemisyjnego Transportu.

Rośnie popyt na samochody elektryczne

Popyt na całkowicie elektryczne samochody (BEV) wzrośnie w Europie do ok. 50% w 2030 r. i do ok. 70% w 2040 r. – wynika z analizy  Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych. Wyniki badania jednoznacznie obalają tezy mówiące, że europejscy nabywcy nowych pojazdów nie chcą kupować samochodów całkowicie elektrycznych. Kluczowym czynnikiem wpływającym na decyzje zakupowe pozostaje niezmiennie cena pojazdu, którą w głównej mierze determinuje koszt akumulatorów.

Co może zahamować rozwój fotowoltaiki?

 • Ewa Szkurłat
 • access_time 00:03:57
 • calendar_today Poniedziałek, 2022.05.30
Według najnowszej prognozy IEO w najbliższych latach rynek fotowoltaiczny utrzyma swoją dynamikę rozwoju. Już na koniec tego roku moc wszystkich zainstalowanych źródeł fotowoltaicznych może wynieść 12 GW. Ale eksperci, którzy opracowali raport "Rynek fotowoltaiki w Polsce" ostrzegają przed możliwym załamaniem dynamiki rozwoju branży. W ostatnich trzech latach wydano więcej odmów niż zgód na ponowe przyłączenia do sieci - powiedział Grzegorz Wiśniewski, prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej.

Polska wśród liderów rozwoju fotowoltaiki w UE

nstytut Energetyki Odnawialnej przedstawił dziesiątą edycję raportu „Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2022”. Na koniec 2021 roku moc zainstalowana w krajach Unii Europejskiej w fotowoltaice wyniosła 158 GW, co oznacza przyrost 21,4 GW (tempo wzrostu rynku wyniosło ponad 15%). Polska najprawdopodobniej (nie wszystkie kraje potwierdziły ostateczne i oficjalne dane) znalazła się na drugim miejscu, za Niemcami, pod względem przyrostu mocy zainstalowanej PV w Unii Europejskiej. "Jesteśmy europejskim liderem rozwoju fotowoltaiki" - powiedział podczas konferencji PAP wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska.