Radio Kraków

Lektury dla dorosłych


RSS

W nowym cyklu publicystycznym można będzie posłuchać rozmów z ludźmi, którzy z powodów zawodowych i osobistych dużo czytają i dzięki temu więcej rozumieją. Będą to najczęściej rozmowy o książkach, ale czasem także o esejach i artykułach – dla dorosłych w każdym wieku, a zwłaszcza dla dorosłych interesujących się polityką, filozofią polityki i historią polityki.

Podcasty

Wieloznaczna wielokulturowość

Czym są „Słowniki społeczne” wydawane przez Uniwersytet Ignatianum? I dlaczego warto szukać w internecie lub w bibliotekach (ale nie w księgarniach) należącego do tego cyklu tomu pt. „Wielokulturowość”? W kolejnej edycji „Lektur dla dorosłych” na rozmaite pytania dotyczące tej publikacji odpowie jej redaktor i współautor prof. dr hab. Bogdan Szlachta, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie, redaktor naczelny periodyku „Myśl polityczna”.

Myślenie Mochnackim

Sejm ogłosił rok 2023 Rokiem Maurycego Mochnackiego a nakładem Ośrodka Myśli Politycznej ukazało się, po ponad 40 latach od premiery, kolejne wydanie książki prof. Bronisława Łagowskiego, „Filozofia polityczna Maurycego Mochnackiego”. Zbliżająca się rocznica wybuchu Powstania Listopadowego to dobry moment dla przypomnienia rozmowy, którą na temat myśli Mochnackiego oraz książki Łagowskiego przeprowadziłem z dr hab. Maciejem Zakrzewskim, politologiem z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II.

Polacy jako „transnaród”

Czy transnaród to naród bez tożsamości, naród w drodze czy naród po przejściach? A może jeszcze coś innego miał na myśli autor książki o takim tytule? Gościem audycji „Lektury dla dorosłych” jest tym razem dr Jacek K. Sokołowski, prawnik i politolog, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego, autor książki pt. „Transnaród. Polacy w poszukiwaniu politycznej formy” wydanej przez Ośrodek Myśli Politycznej w Krakowie.

Lewicowy konserwatyzm kontra konserwatywny populizm?

„Społeczeństwo populistów” – książka Sławomira Sierakowskiego i Przemysława Sadury była przed wyborami parlamentarnymi postrzegana, także przez samych autorów, jako analizy i krytyki więzi łączącej Prawo i Sprawiedliwość z jego wyborcami jako „populistycznej”. Zarazem miała pomóc politykom lewicy skuteczniej walczyć z PiS i Konfederacją. Czy po zakończonych już wyborach tak stronnicza politycznie literatura może być interesująca dla czytelników niepodzielających zaangażowania Sadury i Sierakowskiego po lewej stronie? Czy zasługuje na uwagę i merytoryczną polemikę? Co o tym sądzi gość kolejnego wydania „Lektur dla dorosłych” dr hab. Maciej Zakrzewski, politolog, pracownik naukowy Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II i członek zarządu Ośrodka Myśli Politycznej w Krakowie? Warto posłuchać.

„Komunizm dbał o to, by o nim nie wiedziano”

Jaki rodzaj wiedzy o komunizmie w jego peerelowskim wydaniu może być Polakom przydatny w XX wieku? Tym razem bohaterką „Lektur dla dorosłych” będzie książka pt. „Oblicza komunizmu” zawierająca wybór pism Jakuba Karpińskiego a wydana przez Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ oraz Ośrodek Myśli Politycznej w Krakowie. Zaś gościem Dobrosława Rodziewicza będzie człowiek, który dokonał wyboru tekstów Karpińskiego i opatrzył go przedmową - prof. dr hab. Bogdan Szlachta, wykładowca UJ oraz Akademii Ignatianum w Krakowie, kierownik Katedry Filozofii Polityki w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ oraz redaktor naczelny periodyku „Myśl polityczna”.

„Pan Tadeusz”. Arcydzieło pamięci narodowej

Jako rodzaj odtrutki na nadmiar emocji towarzyszących końcówce kampanii wyborczej, 11 października w „Lekturach dla dorosłych” zapraszamy na spotkanie z „Panem Tadeuszem”, a dokładniej ze sposobem czytania i smakowania „Pana Tadeusza” przez prof. Andrzeja Waśkę, literaturoznawcę, wykładowcę Uniwersytetu Jagiellońskiego, redaktora naczelnego kwartalnika „Arkany” a przede wszystkim autora wydanej przez Instytut Pamięci Narodowej książki "Pan Tadeusz Media pamięci".

„Rozważania człowieka apolitycznego”, czyli wysoce polityczna książka Tomasza Manna

W „Lekturach dla dorosłych” 4 października 2023 r. przypomnimy rozmowę Dobrosława Rodziewicza (z marca 2023 r.) z prof. dr hab. Wojciechem Kunickim, wykładowcą w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, autorem polskiego przekładu „Rozważań człowieka apolitycznego”. Dlaczego to dzieło Manna było i pozostaje „niepoprawne politycznie”? Dlaczego na swoje pierwsze pełne polskie wydanie czekało aż 104 lata? Co ciekawego i niepokojącego wnosi ono do naszej wiedzy o niemieckiej kulturze i mentalności Niemców? Profesor Wojciech Kunicki na te pytania odpowiada.

Dwugłos polski o dwóch książkach węgierskich

Dziś w "Lekturach dla dorosłych" aż dwie książki i dwóch autorów: Sandor Marai i Bela Hamvas. Marai był prozaikiem i poetą, a nas będzie szczególnie interesował jego pisany przez kilkadziesiąt lat "Dziennik". Hamvas był pisarzem, eseistą filozofem. Po polsku ukazały się dwa spośród jego dzieł „Filozofia wina” oraz „Księga gaju laurowego i inne eseje” - druga z bohaterek tego wydania "Lektur dla dorosłych". Do jednej rozmowy o dwóch wspaniałych węgierskich książkach Dobrosław Rodziewicz zaprosił dwoje gości - dr Joannę Lubecką i dr hab. Macieja Zakrzewskiego.

Ks. dr Stefan Wyszyński jako publicysta antykomunista

W audycji „Lektury dla dorosłych” tym razem czeka nas spotkanie z książką autorstwa błogosławionego księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego będącą zbiorem jego pism z lat, kiedy jeszcze nie zdążył zostać biskupem. „Inteligencja w straży przedniej komunizmu” to zarazem tytuł wydanej tuż przed II wojną światową książki ks. dra Stefana Wyszyńskiego, jak i zbioru jego pism z lat 30. XX wieku wydanego niedawno przez Ośrodek Myśli Politycznej w Krakowie. Członek zarządu OMP i wykładowca Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II dr hab. Maciej Zakrzewski w rozmowie z Dobrosławem Rodziewiczem przypomni antykomunistyczny dorobek pisarski przyszłego Prymasa Tysiąclecia.

Niemiec Niemcowi wilkiem?

Bohaterką audycji „Lektury dla dorosłych” 13 września 2023 r. jest książka Haralda Jähnera pt. „Czas wilka. Powojenne losy Niemców”. Jest to opowieść napisana przez Niemca o losach Niemców i Niemiec w pierwszych tygodniach, miesiącach i latach po zakończeniu II wojny światowej. Jak żyło się wtedy w Niemczech? Kto był wtedy komu wilkiem? Czy warto sięgnąć po polski przekład tej książki? Czego ważnego można się z niej dowiedzieć? Czy może okazać się lekturą wciągającą? O tym Dobrosław Rodziewicz będzie rozmawiał z dr Joanną Lubecką z Akademii Ignatianum – historykiem i politologiem, znawczynią problematyki niemieckiej.

Czy demokracja liberalna ma już tylko ciekawą przeszłość?

Bohaterką pierwszego wydania cyklu „Lektury dla dorosłych” będzie książka pt. „Demokracja liberalna: źródła, ustanowienie (?) i kres (?)” a rozmówcą Dobrosława Rodziewicza będzie autor tej książki prof. dr hab. Bogdan Szlachta, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Ignatianum. Słuchaczkom i Słuchaczom Radia Kraków wyjaśni on, między innymi, dlaczego naszpikował tytuł swojego dzieła aż dwoma pytajnikami. Wyrażenie „demokracja liberalna” wypowiadamy nadal jednym tchem jako coś oczywistego, a przecież łączy ono w sobie pojęcia odmiennego pochodzenia. W dodatku nie jest wcale jasne, czy demokracja liberalna ma jasną przyszłość a w liberalizm wciąż oznacza to samo, co mieli na myśli klasycy myśli liberalnej. Jest o czym rozmawiać.