Radio Kraków

Kwadrans z prawnikiem


RSS Spotify Google Podcast

Gąszcz przepisów i niezrozumiałych zasad, a z drugiej strony pytania dotykające każdego z nas. W "Kwadransie z prawnikiem" postaramy się połączyć te dwie rzeczywistości i rozwikłać zagadki dnia codziennego, tłumacząc, co oznaczają najbardziej zawikłane paragrafy. W każdy piątek o 13:45 Marzena Florkowska spotyka się z prawnikami szuka odpowiedzi. Czekamy też na zapytania od słuchaczy: marzena.florkowska@radiokrakow.pl

Podcasty

Prawa dziecka jako pacjenta

Prawa dziecka jako pacjenta - prawo do informacji i intymności, ale także prawo do decydowania czy współdecydowania o sposobie leczenia, a w razie wystąpienia błędów medycznych - prawo do odszkodowania nawet, jeśli błąd wystąpił w życiu prenatalnym.
Gościem Marzeny Florkowskiej jest radca prawny Jolanta Budzowska.

Kwoty wolne od podatku przy darowiznach

Czas prezentów w pełni

Rozmawiają Justyna Zając -Wysocka, radca prawny i doradca podatkowy, Przewodnicząca Zarządu Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych i Marzena Florkowska.

Łączenie pracy zdalnej z pracami domowymi, zwolnienia lekarskie i wyjazdy urlopowe podczas pracy zdalnej

Gościem Marzeny Florkowskiej jest radca prawny Karol Kulig, specjalista m.in. prawa pracy.

Kiedy praca zdalna jest opłacalna dla pracodawcy?

od 7 kwietnia 2023 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące pracy zdalnej

Gościem Marzeny Florkowskiej jest radca prawny Karol Kulig, specjalista m.in. prawa pracy.

Odliczenia podatkowe za 2022 rok

Z jakich ulg i odliczeń warto skorzystać? Rozmawiają doradca podatkowy Zygmunt Tabisz, Prezes Zarządu Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych i Marzena Florkowska.

Przyjazne Pokoje Przesłuchań Dzieci

Przyjazne Pokoje Przesłuchań Dzieci - jest ich w Polsce ponad 400. Jak są wyposażone, gdzie się znajdują i w jakich sytuacjach dziecko może być przesłuchiwane w bardziej komfortowych warunkach?


Gościem Marzeny Florkowskiej jest Justyna Podlewska z Działu Prawnego Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Dzieci pokrzywdzone przestępstwem - kiedy dziecko staje przed sądem

Czy istnieje granica wieku, od której dziecko może stanąć przed sądem jako ofiara i jako świadek? Czy w wyniku procesu sądowego nie grozi dziecku wtórna wiktymizacja? Czy dziecko może odmówić składania zeznań i czy rodzic/opiekun prawny może zabronić dziecku składania zeznań lub starać się o zwolnienie dziecka z tego obowiązku? Czy w Polsce istnieją specjalne procedury prawne zabezpieczające dobro dziecka?
 
Gościem Marzeny Florkowskiej jest Justyna Podlewska z Działu Prawnego Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Ulga na zabytki


Jakie warunki trzeba spełnić, by móc skorzystać z ulgi na zabytki, czy remont każdego starego budynku jest objęty tą ulgą i czy odliczeniu podlega całość kosztów? Rozmawiają Patrycja Kubiesa, doradca podatkowy, i Marzena Florkowska.

Podatek od sprzedaży mieszkania

Jak rozliczyć pieniądze ze sprzedaży mieszkania by nie zapłacić podatku?

Rozmawiają: doradca podatkowy Patrycja Kubiesa i Marzena Florkowska.

Certyfikaty energetyczne - kto powinien o nie zadbać?


Gościem Marzeny Florkowskiej jest dr nauk prawnych Agnieszka Grabowska-Toś, radca prawny.

Świadectwo charakterystyki energetycznej zwane jest także świadectwem energetycznym, certyfikatem energetycznym lub też paszportem energetycznym. Odpowiadamy na najczęściej zadawane pytanie:

Kto ma obowiązek zlecić wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej i kiedy?

Czy obowiązek dotyczy wszystkich lokali sprzedawanych lu wynajmowanych?

Co w sytuacji, jeśli najemca lub kupujący nie chcą takiego świadectwa?

Czy na etapie ogłoszenia, reklamy zbycia lokalu lub jego najmu posiadanie świadectwa charakterystyki jest obligatoryjne?

Jaki jest termin ważności świadectwa?

Kto może sporządzać świadectwo charakterystyki energetycznej? Jak znaleźć taka osobę?

Czy będą jakieś sankcje za brak certyfikatu?

Centrum Pomocy Dzieciom w Ludźmierzu

Centrum Pomocy Dzieciom w Ludźmierzu - wspólne dzieło Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę i Fundacji Power. To pierwsza tego typu placówka na Podhalu iw  Małopolsce. Oprócz pomocy psychologicznej i terapeutycznej, rodziny otrzymują także pomoc prawną - wszystko pod jednym  dachem.
W zakresie pomocy prawnej dorośli mogą uzyskać informacje o procedurach prawnych, redagowania psim itp. m.in. Dziecko natomiast może być  przygotowywane do przesłuchań sądowych, dowiaduje się, co je czeka, jak wygląda takie przesłuchanie, czego może się spodziewać.  Zostanie także  uruchomiony  tzw. niebieski pokoju, w którym to, w znajomym otoczeniu dziecko będzie przesłuchane. To sąd: sędzia, prokurator, psycholog sądowy przyjedzie do Centrum Pomocy Dziecka, a nie dziecko do sądu.
Rozmawiają Weronika Potaczek, prezeska Fundacji POWER i Marzena Florkowska.

Work & Life ballance

Nowe zasady zawierania umów na okres próbny, zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej, urlop opiekuńczy i dodatkowy urlop rodzicielski, elastyczna organizacja czasu pracy.

Gościem Marzeny Florkowskiej jest radca prawny Karol Kulig.

Nowe zasady pracy zdalnej

Szczegółowe, prawne  uregulowania wskazują, kto i w jakich warunkach może pracować zdalnie. O obowiązkach po stronie pracownika i pracodawcy, a także sytuacji rodziców dzieci niepełnosprawnych, pracownic w ciąży, pracownika wychowującego dziecko do 4. roku życia, opiekującego się innym niepełnosprawnym członkiem rodziny rozmawiają radca prawny Karol Kulig i Marzena Florkowska.

Podatek hipotetyczny

Podatek hipotetyczny to różnica pomiędzy podatkiem należnym za 2022 r. wynikający z zeznania złożonego zgodnie z nowymi przepisami, a przepisami zawierającymi w sobie ulgę dla klasy średniej i  skalę podatkową obowiązującą do 30 czerwca 2022 roku. Czy podatnik zobowiązany jest do jakiś działań?

O szczegółach rozmawiają: doradca podatkowy Paweł Wójciak, wiceprzewodniczący Zarządu Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych, i Marzena Florkowska.

Autozapis do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK)

28.02.2023 roku wygasa deklaracja rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK dla osób w wieku 18-55. Od 1 marca 2023 roku pracodawca automatycznie dokonuje potrąceń składek na PPK z wynagrodzeń.

Jeśli pracownik nie jest zainteresowany oszczędzaniem w pracowniczym planie kapitałowym, może złożyć pracodawcy deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK . Deklarację tę powinien złożyć po 1.03.2023 r.

Gościem Marzeny Florkowskiej jest radca prawny Anna Stokłosa.

Ochrona seniorów jako konsumentów

Gościem Marzeny Florkowskiej jest Agnieszka Orlińska z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie.

Niebawem mija termin wyboru formy opodatkowana na 2023 rok

Sprawa warta rozważenia nie tylko ze względu na osiągane przychody ale i sytuację rodzinną. Trzeba  też pilnować terminów czyli do  20  lutego lub do 20 miesiąca następującego po miesiącu,  w którym po raz pierwszy w danym roku osiągnęliśmy przychód. Gościem Marzeny Florkowskiej jest Patrycja Kubiesa, doradca podatkowy.

Nowe prawa konsumentów

Nowe przepisy dotyczące praw konsumentów obowiązujące od  1 stycznia 2023 r. Gościem Marzeny Florkowskiej jest Agnieszka Orlińska z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie.

 Podatek VAT od prezentów

 Podatek VAT od prezentów – ważny temat dla przedsiębiorców w okresie okołoświątecznym. Z Ewą Sokołowską, doradca podatkowym rozmawia Marzena Florkowska

Zagraniczny rozwód

Rozwód w sytuacji, gdy jedno z  małżonków mieszka za granicą, wydaje się skomplikowaną procedurą. Przed jakim sądem toczy się postępowanie, czy koszty są dużo wyższe i jak są dzielone, czy możliwy jest udział on-line w rozprawie, co w przypadku, gdy nieznane jest i trudne do ustalenia miejsce pobytu współmałżonka?
Wątpliwości rozwiewa radca prawny Anna Jaworska, a rozmawia Marzena Florkowska.