Radio Kraków

Kwadrans z prawnikiem


RSS Spotify Google Podcast

Gąszcz przepisów i niezrozumiałych zasad, a z drugiej strony pytania dotykające każdego z nas. W "Kwadransie z prawnikiem" postaramy się połączyć te dwie rzeczywistości i rozwikłać zagadki dnia codziennego, tłumacząc, co oznaczają najbardziej zawikłane paragrafy. W każdy piątek o 13:45 Marzena Florkowska spotyka się z prawnikami szuka odpowiedzi. Czekamy też na zapytania od słuchaczy: [email protected]

Podcasty

Czym jest podatek VAT i dlaczego warto kupić okna z usługą montażu?

Kto jest obciążony podatkiem VAT? Czy wszystkie towary, a zwłaszcza usługi są nim objęte? W jaki sposób my, jaki klienci, możemy go obejść?

Doradca podatkowy Zygmunt Tabisz i Marzena Florkowska przyglądają się tej sprawie. 

Mediacje medyczne krok po kroku czyli krótki przewodnik po procedurach


Agnieszka Ziernicka, Mediator  w Sądzie Okręgowym w Krakowie oraz w Centrum Mediacji przy Krajowej  Izbie Gospodarczej, adwokat Cezary Rogula, wice prezes Centrum Mediacji Krajowej Izby Gospodarczej i Marzena Florkowska.

Do 29 marca można zgłosić zamiar głosowania w wyborach przez pełnomocnika

Można także zgłaszać zapotrzebowanie na bezpłatny transport do i z lokalu wyborczego

Prawo głosowania przez pełnomocnika przysługuje osobom, które najpóźniej w dniu wyborów ukończyły 60 lat oraz osobom, które ukończyły 18 lat i mają m.in. orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności - przypomina dr nauk prawnych Elżbieta Gudowska-Natanek, radca prawny, specjalistka w zakresie prawa konstytucyjnego.

Żeby głosować przez pełnomocnika, osoby zainteresowane muszą zgłosić taki zamiar. Ważny jest termin. Wniosek można zgłosić najpóźniej 9 dni przed datą wyborów, czyli do 29 marca. Z kolei termin złożenia wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa w drugiej turze, w przypadku niezłożenia wniosku przed pierwszym głosowanie, upływa 12 kwietnia.

W Krakowie bezpłatny transport zapewnia Prezydent Miasta Krakowa, a zgłoszenia przyjmowane są od 2 do 5 kwietnia w godzinach 8.00-15.00 oraz w dniu wyborów w godzinach 7.00-21.00 pod numerami telefonów 12 616 50 76 oraz 12 616 32 40.

O szczegóły pyta Marzena Florkowska.

Mediacje medyczne - czy i jak rozmawiać, gdy coś pójdzie nie tak

Nieprzewidziane zdarzenia medyczne, po których można zdecydować się na mediacje. Zalety zarówno dla pacjentów, jak i dla lekarzy czy placówek medycznych. Zakres spraw, które można uregulować podczas mediacji medycznych.

O szczegółach rozmawiają: Agnieszka Ziernicka, Mediator  w Sądzie Okręgowym w Krakowie oraz w Centrum Mediacji przy Krajowej  Izbie Gospodarczej, adwokat Cezary Rogula, wice prezes Centrum Mediacji Krajowej Izby Gospodarczej i Marzena Florkowska.

Tylko do 31 sierpnia 2024 roku użytkownik wieczysty gruntu może wystąpić do właściciela z żądaniem wykupu

Uwaga właściciele garaży

Tylko do 31 sierpnia 2024 roku użytkownik wieczysty gruntu może wystąpić do właściciela z żądaniem wykupu.  
Ile kosztuje taki wykup? Czy właściciel może odmówić sprzedaży nieruchomości?
Rozmawiają dr Agnieszka Grabowska-Toś, radczyni prawna i Marzena Florkowska.

Podatki dla przedsiębiorców w 2024 roku

Podatki dla przedsiębiorców w 2024 roku - zmiany, które weszły w życie m.in. KSEF, podatek minimalny, podatek od nieruchomości dla przedsiębiorców Justyna Zając Wysocka, radca prawny i doradca podatkowy i Marzena Florkowska

Głosowanie przez pełnomocnika i bezpłatny transport do lokalu wyborczego

Tylko do 29 marca można zgłosić zamiar głosowania w najbliższych wyborach przez pełnomocnika. Prawo takie przysługuje  osobom, które najpóźniej w dniu wyborów ukończyły 60 lat oraz osobom, które ukończyły 18 lat i mają m.in. orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności - przypomina dr nauk prawnych Elżbieta Gudowska-Natanek, radca prawny, specjalistka w zakresie prawa konstytucyjnego.


Jeśli wyborca, któremu przysługuje prawo do głosowania przez pełnomocnika, chciałby oddać głos osobiście, ale  dotarcie do lokalu wyborczego będzie dla niego trudne do przezwyciężenia ze względu na stan zdrowia lub wiek, może skorzystać z bezpłatnego transportu.

W Krakowie transport zapewnia Prezydent Miasta Krakowa, a zgłoszenia przyjmowane są od 2-5 kwietnia w godzinach 8.00-15.00 oraz  w dniu wyborów w godzinach 7.00-21.00 pod numerami telefonów 12 616 50 76 oraz 12 616 32 40.


O szczegóły pyta Marzena Florkowska.

Podatki od osób fizycznych w 2024 roku

Justyna Zając-Wysocka, radca prawny i doradca podatkowy, Przewodnicząca  Zarządu  Małopolskiego Oddziału  Krajowej Izby Doradców Podatkowych i Marzena Florkowska.

Bezpieczne ferie - jakie uregulowania prawne warto znać, by urlop był udany

 Rozmawiają: dr Piotr Cybula,  radca prawny, Wydział Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie i Marzena Florkowska.

Podatek minimalny - nowy podatek dochodowy od osób prawnych

Zapowiadany od dawna, wchodzi w życie od 2024 roku, a zapłacimy go w 2025.

Doradca podatkowy Paweł Wójciak, Wiceprzewodniczący Zarządu Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych i Marzena Florkowska

Monitory, siedziska i ochrona wzroku - pracodawcy muszą dostosować miejsca pracy do wymogów wynikających z Rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

Data graniczna to 17 maja 2024 roku

Gościem Marzeny Florkowskiej jest radca prawny Anna Stokłosa.

Praktyczne porady dotyczące realizacji wytycznych wynikających z tzw. Ustawy Kamilka

 Radca prawny Agnieszka Zaborowska i Marzena Florkowska.

Uregulowania prawne wynikające z tzw. Ustawy Kamilka

Uregulowania prawne wynikające z tzw. Ustawy Kamilka - co zmieni się w bezpieczeństwie dzieci i młodzieży od 15.02.2024 roku i jakie są zobowiązania placówek oświatowych, medycznych i hotelowych.
Radca prawny Agnieszka Zaborowska i Marzena Florkowska.

Egzekucja alimentów przez komornika

Dlaczego warto iść do komornika?

Dominika Barańska, wiceprzewodnicząca Rady Izby Komorniczej w Krakowie i jej rzeczniczka prasowa i Marzena Florkowska.

Mediacje w sprawach rodzinnych - jak przedsądowo rozwiązać spór?

Mediacja może być sposobem na ratowanie rodziny, albo metodą na polubowne, w dobrej atmosferze ustalenie najważniejszych kwestii dotyczących jej przyszłości. Ważne, aby na mediacje udawać się z "otwartą głową" i pewną gotowością na przyjęcie rozwiązań proponowanych przez drugą stronę.

 
O mediacjach rodzinnych rozmawiają radca prawny Anna Jasielska-Papierkowska i Marzena Florkowska.

Prawne aspekty Świąt

Kto decyduje o tym, z którym rodzicem dziecko spędzi święta, czy można zabronić dziecku kontaktu z dziadkami i innymi krewnymi, czy prezenty mogą być odliczone od alimentów, czy w nagłych sytuacjach zdrowotnych potrzebna jest zgoda obydwojga rodziców na podjęcie leczenia?

Radca prawny Anna Jasielska-Papierkowska i Marzena Florkowska.

Podatek od nieruchomości - czy wszyscy płacą tę samą stawkę?

Rozmawiają doradca podatkowy Patrycja Kubiesa i Marzena Florkowska.

Mobbing może mieć wiele twarzy

Gośćmi Marzeny Florkowskiej są: Agnieszka Zatyka-Szlachcic, prawniczka, Rzeczniczka Praw Studenta AGH i  Artur Lesner, prawnik, Rzecznik Równości AGH.

Seksizm dobrotliwy i inne przejawy dyskryminacji na uczelniach i w miejscach pracy

Gośćmi Marzeny Florkowskiej są: Agnieszka Zatyka-Szlachcic, prawniczka, Rzeczniczka Praw Studenta AGH i  Artur Lesner, prawnik, Rzecznik Równości AGH.

Zachowek spłacany w ratach

Od maja 2023 roku obowiązują nowe przepisy w tym zakresie

Zachowek może być spłacany w ratach – od maja 2023 roku obowiązują nowe przepisy w  tym zakresie. O takiej możliwości każdorazowo zadecyduje sąd biorąc pod uwagę sytuacje obydwu stron. Termin spłaty nie może być dłuższy niż pięć lat, ale w wyjątkowych sytuacjach termin może być wydłużony nawet do dziesięciu lat. Sąd może także obniżyć wartość zachowku.
Radca prawny Agnieszka Zaborowska i Marzena Florkowska.