Radio Kraków

Kwadrans z prawnikiem


RSS Spotify Google Podcast

Gąszcz przepisów i niezrozumiałych zasad, a z drugiej strony pytania dotykające każdego z nas. W "Kwadransie z prawnikiem" postaramy się połączyć te dwie rzeczywistości i rozwikłać zagadki dnia codziennego, tłumacząc, co oznaczają najbardziej zawikłane paragrafy. W każdy piątek o 13:45 Marzena Florkowska spotyka się z prawnikami szuka odpowiedzi. Czekamy też na zapytania od słuchaczy: marzena.florkowska@radiokrakow.pl

Podcasty

Seksizm dobrotliwy i inne przejawy dyskryminacji na uczelniach i w miejscach pracy

Gośćmi Marzeny Florkowskiej są: Agnieszka Zatyka-Szlachcic, prawniczka, Rzeczniczka Praw Studenta AGH i  Artur Lesner, prawnik, Rzecznik Równości AGH.

Zachowek spłacany w ratach

Od maja 2023 roku obowiązują nowe przepisy w tym zakresie

Zachowek może być spłacany w ratach – od maja 2023 roku obowiązują nowe przepisy w  tym zakresie. O takiej możliwości każdorazowo zadecyduje sąd biorąc pod uwagę sytuacje obydwu stron. Termin spłaty nie może być dłuższy niż pięć lat, ale w wyjątkowych sytuacjach termin może być wydłużony nawet do dziesięciu lat. Sąd może także obniżyć wartość zachowku.
Radca prawny Agnieszka Zaborowska i Marzena Florkowska.

Niegodność dziedziczenia - nowe przesłanki od 15 listopada

Zmiany w prawie spadkowym obowiązujące od połowy listopada 2023

Gościem Marzeny Florkowskiej jest radca prawny Agnieszka Zaborowska.

Od 15 listopada zmiany w prawie spadkowym

Ograniczony zostaje krąg spadkobierców ustawowych

Rozmawiają radca prawny Tamara Laprus-Bałuka i Marzena Forkowska.

Działalność nierejestrowana - dla kogo?


Kto może skorzystać z tej formy opodatkowania przychodów? Czy zawsze jesteśmy zwolnieni z VAT i ZUS? Czy istnieją progi, których nie możemy przekroczyć? Rozmawiają doradca podatkowy Patrycja Kubiesa i Marzena Florkowska.

Reforma planowania przestrzennego

Reforma obowiązuje od 24 września 2023 roku

Co zmieni się z punktu widzenia właściciela nieruchomości i czy warto obecnie inwestować w działki? Gościem Marzeny Florkowskiej jest dr Agnieszka Grabowska-Toś, radczyni prawna, specjalistka w zakresie inwestycji budowlanych, planowania przestrzennego i prawa nieruchomości. Ekspertka Komitetu do spraw Nieruchomości przy Krajowej Izbie Gospodarczej.

12 października to Międzynarodowy Dzień Ombudsmana

Od marca bieżącego roku Akademicka Sieć Bezpieczeństwa i Równości (ASBiR) jest ogólnopolskim stowarzyszeniem rejestrowym i zrzesza ponad 30 osób, które zajmują się ochroną praw i zasady równości w społeczności akademickiej.

Od listopada zeszłego roku AGH ma także Rzecznika Równości. W efekcie prac Rzecznika Równości Pana Artura Lesnera w AGH od niedawna obowiązuje zarządzenie określające Zasady równego traktowania w AGH.

Gośćmi Marzeny Florkowskiej są: Agnieszka Zatyka-Szlachcic, prawniczka, Rzeczniczka Praw Studenta AGH i  Artur Lesner, prawnik, Rzecznik Równości AGH.

Krajowy System e-Faktur czyli KSeF

Krajowy System e-Faktur czyli KSeF. Już dziś warto się do niego przygotować, choć wchodzi w życie od lipca przyszłego roku. Czy to rewolucja w fakturowaniu? Rozmawiają doradca podatkowy Ewa Sokołowska i Marzena Florkowska.

Podróż służbowa - prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika

Sposoby rozliczania podróży służbowej. Podróż służbowa a oddelegowanie. Podróż służbowa w trakcie urlopu.
Rozmawiają radca prawny Karol Kulig i Marzena Florkowska.

Wynajmowanie mieszkań z ramach prowadzonej działalności gospodarczej

Wynajmowanie mieszkań z ramach prowadzonej działalności gospodarczej - kogo dotyczy ta forma, kiedy może stać się obowiązkowa? Różne formy opodatkowania do wyboru, najem na cele mieszkalne i dla przedsiębiorców, niejasności prawne.
Rozmawiają doradczyni podatkowa Patrycja Kubiesa i Marzena Florkowska.

Najem prywatny - jak opodatkować dochód?

Zmiany od lipca 2023 m.in. zwiększenie wysokości progu 8,5% do 200 tysięcy dla małżonków pozostających we wspólnocie majątkowej. O szczegółach rozmawiają doradca podatkowy Patrycja Kubiesa i Marzena Florkowska

Kasy fiskalne i hub paragonowy

Rozmawiają  Iwona Biernat-Baran, doradca podatkowy i Marzena Florkowska.

Ciąża jako skutek kolonii i obozów - kiedy wychowawca płaci alimenty i odszkodowanie?

Czy ubezpieczenie jest wystarczającym zabezpieczeniem?

Radca prawny Piotr Madej i Marzena Florkowska

Obowiązki rodziców posyłających dzieci na kolonie i obozy

Konieczne informacje o stanie zdrowia i przyjmowanych lekach, zgoda na leczenie oraz transport prywatnym samochodem z sytuacjach wymagających szybkich interwencji

Radca Prawny Piotr Madej i Marzena Florkowska.

Obowiązki organizatorów i wychowawców letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży

Na co warto zwrócić szczególną uwagę?

Rozmawiają radca prawny Mikołaj Prochownik i Marzena Florkowska.

Wakacyjne dylematy prawne

Ile gotówki możemy zabrać ze sobą na wakacje bez zgłaszania tego faktu służbom celno-skarbowym, jaka wartość prezentu nie podlega zgłoszeniu, czy przywożona żywność podlega kontroli sanitarnej, także produkty roślinno-zwierzęce? Jakie ograniczenia dotyczą papierosów i wyrobów tytoniowych, alkoholu i leków? Czy wszystkie leki dopuszczone w Polsce można posiadać i kupić także w innych krajach? Szczególnie warto zwrócić uwagę, gdy podróżujemy poza granice Unii Europejskiej?

Rozmawiają Justyna Zając-Wysocka, radca prawny i doradca podatkowych, Przewodnicząca Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych i Marzena Florkowska.

Zmiany prawne z związku ze zniesieniem stanu zagrożenia epidemicznego od 1 lipca 2023

Od 1 lipca oficjalnie zostaje zniesiony stan zagrożenia epidemicznego w związku z epidemią Covid 19. O zmianach w prawie medycznym, prawie pracy i prawie podatkowym rozmawiają radca prawny Anna Stokłosa i Marzena Florkowska.

Prawa autorskie i 50% koszty uzyskania przychodu dla twórców - czy przy każdej umowie jest możliwy taki zapis?

Gościem Marzeny Florkowskiej jest Paweł Wójciak, doradca podatkowy, Wiceprzewodniczący Zarządu Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Fundacja rodzinna - nowe narzędzie prawne

Fundacja rodzinna - nowe rozwiązanie prawne umożliwiające ochronę majątku firm rodzinnych. Kiedy warto skorzystać z tego instrumentu prawnego i czy dla każdej firmy jest to korzystne rozwiązanie? Gościem Marzeny Florkowskiej jest Andrzej Bocheński - Doradca Unijnego Projektu sukcesja.org.

Prawa dziecka jako pacjenta

Prawa dziecka jako pacjenta - prawo do informacji i intymności, ale także prawo do decydowania czy współdecydowania o sposobie leczenia, a w razie wystąpienia błędów medycznych - prawo do odszkodowania nawet, jeśli błąd wystąpił w życiu prenatalnym.
Gościem Marzeny Florkowskiej jest radca prawny Jolanta Budzowska.