Radio Kraków

Jesteśmy razem


RSS

Niepełnosprawność to częsty element życia. My szukamy dobrych rozwiązań, rozmawiamy o kłopotach, próbujemy znaleźć jasną stronę trudnych spraw, cieszymy się z osiągnięć. Po prostu - jesteśmy razem - Marzena Florkowska, Katarzyna Pelc i Państwo.

Podcasty

Fort Sidzina - nowe miejsce dla nowych terapii

Fort Sidzina - nowe miejsce dla osób z niepełnosprawnościami. Aleksandra Włodarczyk - prezes Fundacji Pełnej Życia Barbara Gosztyła - z Fundacji Pełna Życia

Wiele nie trzeba – spojrzenie, uśmiech, empatia.

To zachowania oczekiwane, ale jest bariera i to po obu stronach - mówi Adam Stromidło, prezes Oddziału Małopolskiego Polskiego Związku Głuchych w Krakowie w rozmowie z Katarzyną Pelc.