Radio Kraków

ABC szczepień, ABC zdrowia


RSS Spotify Google Podcast

Rok 2020 i 2021 upłynął pod znakiem pandemii COVID-19. Dzięki bezprecedensowej w dziejach świata akcji szczepień, możliwy staje się  powrót do takiego funkcjonowania świata, jaki zapamiętaliśmy sprzed czasów koronawirusa. Od 16 maja 2022 roku stan epidemii w Polsce zostaje przekształcony w stan zagrożenia epidemicznego.  W dalszym ciągu jednak rozmawiać będziemy m.in. z ekspertami Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego na temat naszej odporności i zdrowia publicznego. Przybliżać będziemy aktualnie prowadzone badania naukowe dotyczące naszego zdrowia.

Czwartek godz. 14.30. Zaprasza Marzena Florkowska

Podcasty

Farmaceuci dla Ukrainy

Czy uchodźcy z Ukrainy zrealizują recepty ukraińskie w polskich aptekach? Czy przysługuje im refundacja leków? Czy ukraińscy farmaceuci mogą być zatrudnieni w polskich aptekach? Jaką pomoc polscy farmaceuci przygotowali dla Ukraińców? To niektóre tylko zagadnienia poruszane w kolejnym odcinku rozmowy z cyklu "ABC szczepień, ABC zdrowia". Gościem Marzeny Florkowskiej jest mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran, Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie

Wysiłek fizyczny w prewencji raka piersi

Wysiłek fizyczny odkrywa pewną rolę w prewencji raka piersi - potwierdzają badania naukowe.  Pytanie tylko, o jakim wysiłku mówimy. Jak powinien być intensywny, by poziom hormonów obniżył się, a co za tym idzie, zmniejszyło się ryzyko raka piersi. To właśnie przedmiot badań prowadzonych na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ. O szczegółach rozmawiają prof. dr hab. Grażyna Jasieńska z Instytutu Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum i Marzena Florkowska.

O projekcie ZDROWO AKTYWNE

Grypa na przełomie kwietnia i maja - nietypowe zachorowania w tym roku

Przyczyny tego zjawiska, celowane leki przeciw wirusowi grypy, szczepienia przeciw grypie, różnice pomiędzy Covid 19 a grypą, powikłania grypy groźne u dzieci - zapalenia płuc czy tzw. pseudokrup.  Rozmawiają  dr medycyny Lidia Stopyra, Ordynator Oddziału Chorób Infekcyjnych i Pediatrii w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego w Krakowie i Marzena Florkowska.

Europejski Tydzień Szczepień

Jak wygląda kalendarz szczepień w Polsce na tle innych krajów?
Czy szczepimy bardziej restrykcyjnie?
Czy w ciągu ostatnich kilku lat pojawiły się nowe szczepienia obowiązkowe, czy inne zniknęły?
Czy są szczepienia obowiązkowe dla dorosłych?
Czy w związku z  wojną w Ukrainie i dla obcokrajowców przebywających dłużej w Polsce przewidziane są szczepienia obowiązkowe?

Gościem Marzeny Florkowskiej jest dr hab. nauk o zdrowiu Magdalena Kozela z Katedry Epidemiologii i Badań Populacyjnych Instytutu Zdrowia Publicznego UJ Collegium Medicum.

Rehabilitacja pulmonologiczna, także po przebyciu Covid 19

Rehabilitacja pulmonologiczna, także po przebyciu Covid 19

Gośćmi Marzeny Florkowskiej są:
Katarzyna Rys,  Dyrektor Uzdrowiska Kopalnia Soli „Wieliczka” oraz
Agata Słowik, kierownik Oddziału Fizjoterapii i Odnowy Biologicznej  Uzdrowiska Kopalnia Soli „Wieliczka”.

Zakres i formy rehabilitacji pocovidowej

Jaki może być zakres rehabilitacji zalecanej przez lekarzy po przechorowaniu Covid 19 i w jakiej formie można tę rehabilitację zrealizować? Rozmawiają  dr n. med. Krzysztof Czernicki, wojewódzki małopolski konsultant  w dziedzinie rehabilitacji medycznej i Marzena Florkowska

Long covid i post covid

Long covid ujawnia się od 4-12 tygodni od momentu przejścia Covid 19, a powyżej 12 tygodni  - nawet do pół roku -  mamy do czynienia z post covidem. Pacjenci mają bardzo różne objawy ze strony wielu układów. Osoby takie  mogą starać się o rehabilitację, która w wielu wypadkach bardzo poprawia stan zdrowia. Co ważne, to jak ciężko chorowaliśmy na Covid 19 nie ma związku z objawami long covidu czy post covidu. Nawet osoby chorujące bezobjawowo mogą odczuwać skutki choroby.  

Gościem Marzeny Florkowskiej jest dr hab. Tomasz Dzieciątkowski - wirusolog z Katedry i Zakładu Mikrobiologii Lekarskiej Warszawskiego  Uniwersytetu Medycznego.

Duszność bez zmian w płucach jako skutek Covid 19

Część pacjentów po przechorowaniu Covid 19 skarży się na uczucie duszności, choć badania diagnostyczne nie wykazują żadnych zmian w płucach. U takich osób dochodzi do pogorszenia w zakresie poznawczym, emocjonalnym, funkcjonalnym, co określane jest jako spirala niepełnosprawności. Aby temu zapobiegać konieczna jest rehabilitacja pocovidowa. Z prof. dr hab. n. med. Lucyną Mastalerz - Konsultantem Wojewódzkim województwa małopolskiego w dziedzinie chorób płuc rozmawia Marzena Florkowska.

Covid 19 u kobiet w ciąży

Przebieg Covid 19 u kobiet w  ciąży może mieć poważny przebieg, doprowadzić do licznych komplikacji, także do uszkodzenia dziecka lub utraty ciąży. Najnowsze badania potwierdzają bezpieczeństwo szczepień przeciwko sars cov 2 dla kobiet planujących ciążę, a także w trakcie ciąży i połogu. Gościem Marzeny Florkowskiej jest dr n.med. Jacek Tulimowski, lekarz ginekolog-położnik.

Skuteczność rehabilitacji pocovidowej

 Skuteczność rehabilitacji pocovidowej - to temat konferencji organizowanej przez  Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszowcu.Wśród poruszanych tematów znajdą się: long - COVID i post - COVID, rehabilitacja pocovidowa w czasie ciąży, rehabilitacja w chorobach układu krążenia czy w chorobach płuc.
Gościem Marzeny Florkowskiej jest Krzysztof Grzesik, dyrektor  Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszowcu.

21 marca 2022 roku Małopolski Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszowcu organizuje Konferencję pn. „Skuteczność rehabilitacji pocovidowej”. Celem Konferencji jest przekazanie dobrych doświadczeń w ramach rządowego programu rehabilitacji pocovidowej innym podmiotom w zakresie rehabilitacji pocovidowej. Chcemy podjąć próbę rozpropagowania informacji o doświadczeniach i korzyściach zdrowotnych w zakresie realizacji rehabilitacji dla pacjentów - ozdrowieńców pocovidowych, w tym często w stanach bardzo ciężkich w różnych formach rehabilitacji, w warunkach narastania problemu ozdrowieńców pocovidowych,  z uwzględnieniem zanieczyszczenia środowiska i problemów płucnych wynikających z utrudnień dostępu do diagnostyki i leczenia rehabilitacyjnego.

Idea Konferencji powstała z myślą o narastającym problemie epidemiologicznym dotyczącym konieczności pomocy poszkodowanym przez Covid -19 w zakresie utraty wydolności płuc w korelacji z doświadczeniami leczenia rehabilitacyjnego organizatorów. Wicemarszałek Województwa Małopolskiego p. Łukasz Smółka wychodząc naprzeciw narastającym problemom powołał Zespół ds. organizacji rehabilitacji pocovidowej w składzie: Krzysztof Grzesik Dyrektor Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszowcu, prof. dr hab. n. med. Roman Nowobilski pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Dominika Studnicka Dyrektor Departamentu Zdrowia, Rodziny, Równego Traktowania i Polityki Społecznej UMWM, Krystyna Walendowicz Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem, Stanisław Stępniewski Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie, Katarzyna Rys Dyrektor Uzdrowiska Kopalni Soli „Wieliczka”, dr n. med. Krzysztof Czernicki Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Rehabilitacji Medycznej, prof. dr hab. n . med. Lucyna Mastalerz Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Chorób Płuc, Monika Michalska-Mazgaj Dyrektor Biura Inwestycji Strategicznych UMWM. W grupie ponad 5 mln ozdrowieńców (stan na 02.03.2022) niewątpliwie kilkanaście, a może kilkadziesiąt procent wymaga lub będzie wymagać pomocy w powrocie do zdrowia. Obserwujemy (na grupie ponad 900 pacjentów wyleczonych w rehabilitacji pulmonologiczno – pocovidowej i ogólnoustrojowej w Małopolskim Szpitalu Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszowcu i kilkuset w pozostałych ośrodkach), jak ogromną wagę i znaczenie ma jak najszybsze podjęcie rehabilitacji. Ozdrowieńcy, o których mowa charakteryzują się obniżeniem jakości życia, wydolności, a tym samym wydajności do pracy jak i do samodzielnego funkcjonowania w domu. Często w wyniku ogromnych tragedii rodzinnych potrzebują stałego nadzoru i wsparcia.

 

 

Szczepienia przeciw Covid 19 oraz testy dla obywateli Ukrainy

Testy w kierunku Covid 19 dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli to Polski w  związku z sytuacją wojenną, punkty szczepień dla Ukraińców, schemat podawania szczepionek, bezpłatna opieka medyczna. Gościem Marzeny Florkowskiej jest Aleksandra Kwiecień, rzeczniczka prasowa Małopolskiego Oddziału NFZ.

Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych

Pacjenci, u których wystąpią niepożądane działania po podaniu szczepionki przeciwko Covid 19 mogą składać wnioski do Funduszu Kompensacyjny Szczepień Ochronnych

Gościem Marzeny Florkowskiej jest  Rzecznik Praw Pacjenta – Bartłomiej Chmielowiec.

Przypadki kwalifikujące do uzyskania świadczenia pieniężnego to wystąpienie działań niepożądanych wymienionych w Charakterystyce Produktu Leczniczego i hospitalizacja przez okres nie krótszy niż 14 dni oraz wstrząs anafilaktyczny.

Wysokość świadczenia kompensacyjnego wynosi od 3 tysięcy do 100 tys. zł.

Decyzję o przyznaniu świadczenia wydaje Rzecznik Praw Pacjenta w ciągu dwóch miesięcy od złożenia wniosku.

Szczegóły oraz formularze wniosków dostępne są TUTAJ

Dieta a ryzyko zachorowania na Covid 19

 Czy nasz sposób odżywiana może dodatkowo zabezpieczyć nas przed zachorowaniem na Covid 19? O wynikach najnowszych badań rozmawiają ich autorzy: dr n. o zdr. Paweł Jagielski, adiunkt badawczy w Zakładzie Badań nad Żywieniem i Lekami w Instytucie Zdrowia Publicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM;
dr n. med. Dominika Wnęk z Medycyny Praktycznej; dr n. farm. Izabela Bolesławska z Katedry i Zakładu Bromatologii  Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu i Marzena Florkowska.

Pełny tekst publikacji: Associations of Nutritional Behavior and Gut Microbiota with the Risk of COVID-19 in Healthy Young Adults in Poland

Diagnostyka Covid 19

Testy genetyczne, testy antygenowe oraz testy serologiczne - o czym nas informują i w jakich okolicznościach dany typ testu powinien być zastosowany? Dlaczego mogą dawać wyniki fałszywie dodatnie lub fałszywie ujemne? Jakie inne badania diagnostyczne są zalecane np. badania obrazowe płuc i serca?

Gościem Marzeny Florkowskiej jest dr nauk medycznych  Roman Topór-Mądry, prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Zalecenia dotyczące diagnostyki w czasie Covid 19 znajdą Państwo pod linkiem: https://www.aotm.gov.pl/media/2021/05/Diagnostyka-COVID-19-–-Aktualizacja-Zalecen-wersja-2.1-27-maja-2021-r..pdf

Rehabilitacja psychiatryczna pocovidova w Szpitalu Klinicznym im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie

Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie rozpoczyna kwalifikację pacjentów na rehabilitację psychiatryczna pocovidovą. To jedyna w Małopolsce i jedna z pięciu w Polsce placówek leczenia psychiatrycznego, z którą Narodowy Fundusz Zdrowia podpisał umowę na prowadzenie rehabilitacji psychiatrycznej pocovidowej. Gośćmi Marzeny Florkowskiej są: dr Andrzej Marycz, kierownik Oddziały Psychiatrycznego Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego i Maciej Bóbr, rzecznik prasowy szpital.

Czas trwania rehabilitacji COVID-19 proponowanej przez Szpital Babińskiego wynosi od 4 do 8 tygodni, przy czym jej rozpoczęcie następuje w terminie do 6 miesięcy od zakończenia leczenia w kierunku COVID-19. Pacjent możne skorzystać z programu rehabilitacji tylko raz.

Przyjęcie na oddział rehabilitacyjny poprzedza kwalifikacja wykonana przez zespół terapeutyczny. Wymagane jest również przedłożenie wyniku badania obrazowego płuc TK lub RTG klatki piersiowej wraz z opisem wykonane w trakcie lub po zakończeniu leczenia ostrej fazy choroby oraz aktualna (wykonana nie później niż 30 dni przed przyjęciem do szpitala) morfologia, d-dimery oraz badanie CRP.

Kwalifikacje odbywają się w Szpitalu Babińskiego w Krakowie przy ul. dr J. Babińskiego 29 (bud. IV A) w poniedziałki pomiędzy godziną 11.00 a 12.00, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym terminu (tel. 12 65 24 252).

Leki stosowane w Covid 19

Czy lek na Covid 19 jest już ogólnodostępny? Jakie są wytyczne odnośnie do stosowania innych leków przeciwwirusowych? Czy  aspiryna i ibuprofen są bezpieczne?  Kiedy lekarz może zlecić terapię antybiotykami?

Gościem Marzeny Florkowskiej jest dr nauk medycznych  Roman Topór-Mądry, prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Zalecenia dotyczące leków stosowanych w Covid 19  znajdą Państwo pod linkiem: https://www.aotm.gov.pl/media/2021/10/Farmakoterapia-COVID-19-Aktualizacja-wersja-2.9-14.10.2021.pdf

Jak pandemia wpłynęła na nasz wstręt?

O badaniach prowadzonych w Instytucie Zdrowia Publicznego UJ CM rozmawiają dr Andrzej Galbarczyk i Marzena Florkowska.

Wirusy i bakterie - z czym walczymy?

Czy różni się zakażenie bakteryjne od wirusowego i jak je rozpoznajemy? A także czym je leczymy? Rozmawiają prof. dr hab. Marian Szczepanik, kierownik Katedry Nauk Biomedycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego  Collegium Medicum i Marzena Florkowska.

Prof. dr hab. Marian Szczepanik
Kierownik
Katedry Nauk Biomedycznych
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

Jak działa układ odpornościowy człowieka?

Układ odpornościowy czyli immunologiczny jest jednym z najbardziej fascynujących mechanizmów obronnych człowieka. Co to jest odporność wrodzona i nabyta? Co sprawia, że jedni ciągle chorują, a innych nie dotykają żadne infekcje? Czy morsowanie i hartowanie poprawiają naszą odporność? A suplementy diety? Jaka jest rola szczepionek w pokonywaniu chorób? Rozmawiają prof. Marian Szczepanik z Katedry Nauk Biomedycznych na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ Collegium Medicum i Marzena Florkowska.

Szkoły powinny prowadzić edukację zdrowotną

Nauka o zdrowiu powinna być prowadzona już od przedszkola. Może być prowadzona jako osobny przedmiot lub w ramach istniejących zajęć: godziny wychowawczej, biologii, wf, nauki o społeczeństwie. Osobnym zagadnieniem jest obciążenie uczniów ilością godzin spędzanych w szkole a także to, kto powinien te zajęcia prowadzić - czy mają to być nauczyciele, czy może specjaliści z zakresu zdrowia publicznego z przygotowaniem pedagogicznym. Gościem Marzeny Florkowskiej jest prof. Iwona Kowalska-Bobko, dyrektor Instytutu Zdrowia Publicznego UJ CM.